Zdjęcie kleju nakładanego na uszczelkę.

Wprowadzenie do "Wiedza o klejeniu"

Mechanizmy łączenia

 • Nauka o powierzchniach, geometria połączenia i skład chemiczny klejów stanowią zasady nauki wykorzystywanej w klejeniu.

  Podstawowym wymogiem dotyczącym połączenia klejowego jest sklejenie dwóch materiałów przy jednoczesnym oporze względem naprężeń, na jakie będą one narażone podczas użytkowania. Używanie klejów nie jest tak intuicyjne, jak mogłoby się wydawać: nauka wykorzystywana w klejeniu jest interdyscyplinarną dziedziną wymagającą znajomości podstaw chemii i fizyki, mechaniki i reologii, projektowania oraz inżynierii.

  Nauka dotycząca klejenia, nazywana również teorią adhezji, opiera się na trzech równie ważnych częściach, które wspólnie tworzą podstawy wykorzystywane podczas wyboru kleju i konstruowania połączenia klejowego.

 • Nauka o powierzchniach

  Skład chemiczny powierzchni decyduje o tym, czy klej w odpowiednim stopniu będzie stykał się z powierzchnią, umożliwiając sklejenie. Dodatkowe czynniki, takie jak czystość i faktura powierzchni, wpływają na przyczepność. Nauka o powierzchniach bada zarówno te, jak i inne cechy, które mają wpływ na powierzchnię podłoża.

 • Skład chemiczny klejów

  Unikalny skład chemiczny poszczególnych klejów częściowo determinuje ich przydatność do danej aplikacji. Skład chemiczny nie tylko będzie determinował zdolność kleju do sklejenia powierzchni, ale różne składniki będą różnie reagować na naprężenia – obciążenia, temperatury lub warunki otoczenia.

 • Geometria połączenia

  Geometria połączenia lub kształt wiązania będzie wpływał na działanie połączenia klejowego, podobnie jak kierunek i intensywność naprężeń. Kleje nie tylko reagują na naprężenia inaczej niż połączenia mechaniczne lub termiczne, ale także różne podłoża i kleje o różnych składach chemicznych zachowują się w inny sposób.


Postacie kleju i taśmy

 • Poznaj różne postacie klejów oraz dowiedz się, jak można ich używać w projektach produktów.

  Klej to substancja używana do sklejenia ze sobą dwóch materiałów. Do popularnych postaci należą jedno- i dwuskładnikowe kleje reaktywne, kleje termotopliwe i reaktywne kleje termotopliwe oraz kleje na bazie rozpuszczalników i wody.

  Taśma to folia lub papier powlekany po jednej lub obu stronach, służący do mocowania lub klejenia materiałów. Niektóre postacie stosowane do trwałego montażu obejmują błony klejowe, taśmy dwustronnie klejące i taśmy piankowe oraz rzepy przemysłowe.

  Poznaj postacie klejów


Połączenie klejowe: łączenie dwóch materiałów

 • Poznaj różne czynniki wpływające na skuteczne połączenie klejowe. Zdjęcie przedstawiające przekrój poprzeczny połączenia klejowego.

  Klejenie to metoda łączenia dwóch materiałów w jedną całość. Klejenie może zastępować tradycyjne metody łączenia termicznego lub mechanicznego, takie jak spawy, śruby, wkręty lub nity, lub być wykorzystywane dodatkowo.

  Podstawowym wymogiem dotyczącym połączenia klejowego jest sklejenie dwóch materiałów przy jednoczesnym wytrzymywaniu naprężeń, na jakie będą one narażone podczas użytkowania. Klejenie to zaawansowany proces, w którym kilka czynników oddziałuje na siebie, aby zapewnić udany rezultat.


Pomiar przyczepności

 • Dowiedz się, w jaki sposób naukowcy zajmujący się przyczepnością określają opór połączenia na naprężenia podczas danej aplikacji. GIF przedstawiający rozrywanie połączenia klejowego.

  Naukowcy zajmujący się przyczepnością badają wytrzymałość połączenia klejowego, aby określić jego wytrzymałość na naprężenia wynikające z danej aplikacji.

  Poznanie wytrzymałości połączenia klejowego pomaga zrozumieć działanie przyczepności na trwałość sklejenia. Najpowszechniejszym sposobem na zmierzenie wytrzymałości jest rozerwanie połączenia klejowego. Siła potrzebna do rozerwania połączenia pozwala inżynierom zrozumieć, w jaki sposób klej będzie się zachowywał w danej aplikacji.

  Poznaj wytrzymałość połączenia klejowego