Na czym polega klejenie?

Zrozumienie, w jaki sposób lub dlaczego klej przyklei się do powierzchni pomaga poznać mechanizmy przyczepności. Istnieją cztery powszechnie znane metody łączenia klejów i taśm z powierzchnią podłoża.

 • Przyczepność chemiczna jest najsilniejszym z mechanizmów przyczepności i występuje na poziomie cząsteczkowym. Grafika ilustrująca przyczepność chemiczną

  Przyczepność chemiczna

  Przyczepność chemiczna zachodzi przez kontakt molekularny na powierzchni podłoża. Jest to najsilniejszy mechanizm przyczepności, a wiązania występują między grupami funkcyjnymi kleju a atomami/cząsteczkami na powierzchni podłoża. Mechanizm ten przyczynia się do wytrzymałości strukturalnej wielu klejów, takich jak kleje epoksydowe wiążące aluminium.

 • Zazębianie mechaniczne zachodzi, gdy klej spływa do szczelin na powierzchni podłoża. Grafika przedstawiająca wpływ spływania kleju na zazębianie mechaniczne.

  Zazębianie mechaniczne

  Zazębianie mechaniczne zachodzi, gdy klej spływa do szczelin na powierzchni podłoża. Zazębianie stanowi fizyczne zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się pęknięć na powierzchni międzyfazowej. Służy również do zwiększania pola powierzchni, rozszerzając powierzchnię stykania się kleju z podłożem. Kleje łatwo spływają po aplikacji na podłoże przed suszeniem lub utwardzaniem. Taśmy samoprzylepne również nieustannie spływają z biegiem czasu, budując jednocześnie siłę wiązania.

 • Dyfuzja jest powszechnie wykorzystywana podczas wiązania z trudnymi do połączenia materiałami o niskiej energii powierzchniowej. Grafika ilustrująca mechanizm dyfuzji.

  Dyfuzja

  Do dyfuzji dochodzi, gdy klej polimerowy może penetrować podłoże polimerowe i wtopić się w nie. Powierzchnia międzyfazowa powstaje w wyniku utworzenia splątanych łańcuchów polimerowych łączących klej i podłoże. Mechanizm ten jest powszechnie wykorzystywany podczas wiązania z trudnymi do połączenia materiałami o niskiej energii powierzchniowej, takimi jak polipropylen.

 • Przyczepność elektrostatyczna jest najbardziej powszechnym mechanizmem podczas aplikacji taśm. Grafika ilustrująca przyczepność elektrostatyczną taśmy i podłoża.

  Przyczepność elektrostatyczna

  Przyczepność elektrostatyczna występuje, gdy naładowana powierzchnia kleju jest przyciągana w kierunku przeciwnie naładowanego podłoża, i jest to najbardziej powszechny mechanizm podczas aplikacji taśm. Jest to zjawisko często obserwowane podczas próby zaklejenia pudełka lub zapakowania prezentu.