1. Polska
 2. Szukaj Karty Charakterystyki

Szukaj kart MSDS

 

Wyszukiwarka kart charakterystyki

szukaj po
 • Wskazówki dotyczące wyszukiwania
  Wskazówki dotyczące wyszukiwania

  Karty charakterystyki (SDS) dla produktów 3M są udostępniane użytkownikom substancji niebezpiecznych.

  Firma 3M umożliwia dostęp do informacji o karcie charakterystyki, pod warunkiem, że informacje te zostaną skopiowane w całości bez zmian, chyba że uzyska się uprzednią zgodę firmy 3M, a ani kopia, ani oryginał nie są odsprzedawane ani w inny sposób rozpowszechniane z zamiarem osiągnięcia z tego tytułu zysku.

  Nazwa/numer produktu

  W polu Nazwa/numer produktu można wprowadzić kombinację słów i liczb, na przykład nazwy produktów i numery modeli.

  Przykłady: narzędzie do czyszczenia biurek 573 podczas wyszukiwania 3M™ Desk i Office Cleaner.

  PN-12345 wyszukiwanie po numerze produktu, czasami dostępne w nazwie produktu.

  Numer UPC (kod kreskowy)

  Numery te można znaleźć na opakowaniach produktów.

  Numer karty charakterystyki

  Numery te można czasami znaleźć na opakowaniach produktów.

  Przykład: 10-0157-7

  Jeśli nie znasz całego numeru karty charakterystyki, po prostu wprowadź co najmniej dwie cyfry.

  Format numeru identyfikacyjnego 3M

  Numery te można czasami znaleźć na opakowaniach produktów.

  Przykład: 70-0160-6830-9 lub 7100290863

  Pytania dotyczące kart charakterystyki

  Skontaktuj się z nami przez e-mail: productstewardshipeasteurope(a)mmm.com, jeśli nie możesz znaleźć konkretnych informacji o karcie charakterystyki.

  Wnioski o certyfikację wykraczające poza opisane powyżej mogą być autoryzowane w razie potrzeby biznesowej. Aby rozpocząć ten proces, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym lub obsługą klienta.

  Prośby o pełne informacje o składzie zasadniczo nie będą dostarczane, ponieważ mogłoby to zagrozić własności intelektualnej 3M.

  Sugestie:

  • Nie znasz całego numeru karty charakterystyki? Wystarczy wpisać co najmniej dwie cyfry.
  • Skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: productstewardshipeasteurope@mmm.com, jeśli nie możesz znaleźć konkretnych informacji o karcie charakterystyki.
  • W polu Nazwa produktu/numer można wprowadzić kombinację słów i cyfr, np. nazwy produktów i numery modeli (np. Desk cleaner 573 podczas wyszukiwania 3M™ Desk Cleaner and Office Cleaner)

Jeśli nie znalazłeś na stronie www.3M.pl/kartycharakterystyki potrzebnej karty charakterystyki, to skontaktuj się z 3M Poland Sp. z o.o. ( productstewardshipeasteurope(a)mmm.com) by uzyskać więcej informacji.