Zdjęcie kilku produktów klejących od 3M – kleje w aerozolu, termotopliwe, taśmy i kleje uszczelniające.

Rodzaje taśm i klejów

Od czasu wynalezienia pierwszego kleju wykorzystującego dziegieć brzozowy podstawowa zasada przyczepności pozostaje taka sama: zastosowanie płynnego surowca do utrzymania dwóch podłoży razem. Obecnie postępy w dziedzinie materiałów pochodzenia naturalnego i syntetycznego doprowadziły do powstania dwóch popularnych postaci do tworzenia przemysłowych produktów klejących. Najpopularniejsze rodzaje przemysłowych produktów klejących to kleje i taśmy.


Kleje

Przez fizyczną zmianę lub reakcję chemiczną klej nałożony między dwoma podłożami tworzy ciało stałe, które łączy je ze sobą. Kleje są dostępne w kilku postaciach, co daje producentom możliwość zaoferowania klientom kleju spełniającego różne specyfikacje.

  • W dwuskładnikowym kleju reaktywnym składnik A miesza się ze składnikiem B – reakcja chemiczna wynikająca z tego połączenia tworzy końcowe wiązanie.

  • Kleje jednoskładnikowe reaktywne zawierają pojedynczy składnik, który poddawany jest reakcji chemicznej, najczęściej pod wpływem ciepła, światła lub wilgoci.

  • Kleje termotopliwe przyjmują formę stałą w temperaturze pokojowej, ale podczas nakładania mają postać stopionej cieczy. Kiedy klej ochłodzi się do temperatury pokojowej, ponownie zestala się, tworząc wiązanie.

  • Reaktywne kleje termotopliwe to unikalne kleje o właściwościach klejów termotopliwych i reaktywnych klejów jednoskładnikowych.

  • Kleje na bazie rozpuszczalników i wody wykorzystują płynny nośnik (rozpuszczalnik lub wodę), aby związać klej z podłożem. Nośnik odparowuje, a klej pozostaje. Do głównych metod dostawy należą tuby, wiadra i puszki z aerozolem.


Taśmy klejące

Taśmy są samoprzylepnymi klejami lub „PSA” i stanowią wartość dodaną dla klienta, ponieważ dostawca z wyprzedzeniem je utwardza. Klient otrzymuje w pełni utwardzony materiał o właściwościach lepkosprężystych niezbędnych do połączenia ze sobą dwóch materiałów, często przy użyciu nacisku.

  • Warstwa kleju samoprzylepnego jest nałożona na warstwę zabezpieczającą. Są również dostępne wersje z „podwójną warstwą zabezpieczającą”, gdzie warstwa ochronna znajduje się po obu stronach.

  • Klej samoprzylepny jest laminowany po obu stronach nośnika. Dzięki temu taśma może pełnić różne funkcje po stronie A i B.

  • Klej samoprzylepny jest laminowany po obu stronach nośnika z pianki (np. akrylu, uretanu, polietylenu). Dzięki temu taśma pełni różne funkcje po stronie A i B, a pianka zapewnia wyjątkowe właściwości wypełniania szczelin lub właściwości elastomerowe.

  • Klej samoprzylepny jest laminowany na mechanicznie zamykanym systemie z warstwą zabezpieczającą.


Kontinuum klejów i taśm

Niekończąca się różnorodność wymagań projektowych doprowadziła do opracowania szerokiej gamy produktów oraz postaci klejów i taśm. Ten szeroki zakres jest reprezentowany poprzez spektrum technologii klejenia znanych w 3M jako kontinuum klejenia. To kontinuum rozciąga się od łatwych do usunięcia klejów samoprzylepnych, podobnych do tych, które są użyte w karteczkach Post-It®, po utwardzalne kleje epoksydowe o wysokiej wytrzymałości stosowane do łączenia elementów składowych samolotów.

Zdjęcie szerokiej gamy postaci i możliwości kleju w kontinuum 3M.