Baner Trifecta przedstawiający laptopa z modelem analizy elementów skończonych

Analiza elementów skończonych (FEA) | Metoda (MES) i modelowanie

Zespół pomocy technicznej firmy 3M jest gotowy odpowiedzieć na pytania dotyczące modelowania i symulacji. Umów 30-minutowe spotkanie z naszym ekspertem FEA, aby odpowiedział na Twoje pytania.

UMÓW SPOTKANIE

Analiza elementów skończonych (FEA) dla taśm i klejów 3M

  • Czym jest analiza elementów skończonych (FEA/MES)?

   FEA zapewnia inżynierom szereg korzyści, w tym możliwość dokładnego przewidywania zachowania złożonych systemów, np. naprężeń i odkształceń, w różnych warunkach obciążenia. Umożliwia to inżynierom zidentyfikowanie potencjalnych problemów i wdrożenie zmian projektowych przed stworzeniem fizycznego prototypu. Ponadto FEA może być opłacalnym rozwiązaniem, pomagającym zmniejszyć liczbę wymaganych fizycznych prototypów i czas wprowadzania produktu na rynek. Narzędzie jest bardzo elastyczne, zdolne do analizy szerokiej gamy systemów, w tym złożonych konstrukcji. Może być stosowane w przypadku nieliniowego zachowania materiału. Inżynierowie mogą wykorzystywać FEA do optymalizacji konstrukcji poprzez określenie optymalnego doboru materiałów, geometrii i warunków obciążenia w celu osiągnięcia odpowiednich parametrów użytkowych. Ponadto FEA zapewnia szczegółowe wizualizacje zachowania systemu, umożliwiając inżynierom uzyskanie cennych spostrzeżeń i identyfikację obszarów wymagających poprawy.

    

    

  •  

  • Obejrzyj bezpłatne webinarium, aby dowiedzieć się więcej

   Czy interesują Cię techniki modelowania zachowań połączeń klejonych? W takim razie to szkolenie z FEA jest dla Ciebie idealne.

    

   Webinarium na żądanie


 • Dozowanie płynnego kleju

   

 • Zdefiniuj interesujące Cię materiały

  Inżynier stworzy renderowany model konstrukcji za pomocą oprogramowania do metody elementów skończonych i zdefiniuje każdy materiał będący przedmiotem zainteresowania. W celu określenia przewidywanych parametrów użytkowych model definiuje geometrie części, ich wzajemne relacje oraz właściwości materiału. Właściwości materiału są definiowane za pomocą modelu, który opisuje zachowanie materiału, takie jak krzywa naprężenie-odkształcenie. Modele materiałów są jedną z głównych danych wejściowych FEA i bezpośrednio wpływają na dokładność końcowych wyników analizy wykonanej przez użytkownika.

  Kleje samoprzylepne (PSA)

  PSA to miękkie, elastyczne, niereaktywne kleje, które tworzą wiązanie po zastosowaniu nacisku. Ich zachowanie materiałowe jest lepkosprężyste, co oznacza, że oprócz typowej zależności od odkształcenia i temperatury również ich wytrzymałość jest proporcjonalna do prędkości odkształcania. Ze względu na efekty lepkości (takie jak relaksacja naprężeń) konwencjonalne właściwości mechaniczne (takie jak moduł Younga i współczynnik Poissona), nawet uzyskane przy odpowiednich prędkościach odkształcania i temperaturach, nie odzwierciedlają dobrze fizyki lepkosprężystości, a zatem zachowania PSA.

  Kleje strukturalne

  Kleje strukturalne to systemy reaktywne zdolne do przenoszenia dużych obciążeń (wytrzymałość na naprężenia ścinające >7 MPa). Kleje strukturalne mogą być zarówno elastyczne, jak i bardzo sztywne. Niektóre kleje mogą ulegać dużym odkształceniom plastycznym przed uszkodzeniem. Reakcja mechaniczna klejów strukturalnych musi być scharakteryzowana zarówno w kryterium sprężystym, jak i plastycznym i powinna obejmować prędkość odkształcania i wrażliwość na temperaturę.


 • Model materiału metodą elementów skończonych dla klejów samoprzylepnych (PSA)

  Firma 3M ma wyjątkowe możliwości charakteryzowania materiałów klejących

  • Kleje wykazują inne rodzaje zachowań mechanicznych niż standardowe materiały konstrukcyjne (np. metale), gdy są wystawione na działanie różnych obciążeń. Uwzględnienie tych zachowań w modelu materiału wymaga zaawansowanych metod testowania i kalibracji. Firma 3M posiada duże możliwości charakteryzowania materiałów adhezyjnych i dostarczania zaawansowanych modeli materiałów w formacie zgodnym z różnymi programami do modelowania metodą elementów skończonych.

    

   Kleje samoprzylepne i kleje strukturalne mają różne właściwości materiałowe, dzięki czemu nadają się do różnych zastosowań. Ważne jest, aby zrozumieć, w jaki sposób te właściwości przełożą się na zastosowanie. Modelowanie FEA to narzędzie, które pomaga określić, jaki system klejący będzie właściwy dla konkretnej aplikacji.

    


 • Określenie odpowiedniego modelu materiału

  Karta danych materiału

  • Zachowanie materiałów można uwzględnić w FEA przy użyciu kart danych materiału (MDC). Kalibracja niektórych modeli wykorzystywanych do charakteryzowania zachowania klejów wymaga przeprowadzenia do pięciu różnych typów eksperymentów (nie licząc powtórzeń) przy różnych prędkościach odkształcania i temperaturach oraz dodatkowych eksperymentów wykonywanych w celu walidacji. Ponieważ generowanie MDC wymaga sporej wiedzy i umiejętności, infrastruktury oprogramowania oraz rozbudowanych testów eksperymentalnych, firma 3M opracowała MDC dla popularnych klejów i taśm 3M oraz dla wielu dostępnych na rynku aplikacji oprogramowania FEA. MDC można zamówić za pomocą poniższego przycisku. Chociaż modele materiałów dostępne w komercyjnym oprogramowaniu FEA nie uwzględniają wszystkich efektów fizycznych, takich jak lepkosprężystość, uszkodzenia i związane z nimi mięknięcie, tłumienie, plastyczność itp. w przypadku małych i skończonych odkształceń, oferujemy różne MDC, które są odpowiednie do różnych zastosowań. W tym celu chcielibyśmy uzyskać kilka podstawowych informacji, aby zapewnić Ci najlepiej dopasowane MDC do Twojego zastosowania.

   MDC 3M zostały z powodzeniem użyte w różnych zastosowaniach, takich jak ocena wytrzymałości pod obciążeniami zarówno quasi-statycznymi, jak i zderzeniowymi/udarowymi, analiza zwilżalności, analiza wpływu rozszerzalności termicznej na połączenie oraz analiza hałasu i wibracji (NVH). Jeśli chcesz omówić swoje zastosowanie z jednym z ekspertów FEA 3M, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

   ZAMÓW KARTĘ DANYCH MATERIAŁU


 • Porozmawiajmy o Twoim projekcie

  Eksperci 3M w dziedzinie FEA chętnie udzielą Ci odpowiedzi na pytania dotyczące modelowania i symulacji.

  • Zarezerwuj 30-minutowe, bezpłatne spotkanie z naszym Ekspertem FEA.
  • Wystarczy kliknąć poniższy przycisk, aby zapisać się online.
  • Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim.

   

  UMÓW SPOTKANIE


Zielony baner bestsellera z przednią okładką publikacji
Publikacje dotyczące FEA

Kliknij poniżej, aby pobrać publikację. Znajdziesz tam 6 kluczowych obszarów:Wprowadzenie, dodatkowe rozważania,

modelowanie ośrodków ciągłych, model strefy kohezyjnej, weryfikacja modelu i wnioski.

3M i Ansys szkolą inżynierów (PDF, 180 KB)

Modelowanie stref spójnych dla klejów strukturalnych 3M™ (PDF, 967 KB)

Połączenia klejowe w pojazdach szynowych (PDF, 180 KB)

Skontaktuj się z nami

 • Informacje podane przez Państwa posłużą do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania drogą elektroniczną lub telefonicznie, przez przedstawiciela 3M lub przez jednego z naszych partnerów biznesowych, któremu udostępniliśmy Państwa dane osobowe zgodnie z Polityką prywatności 3M.

 • Wszystkie pola są wymagane, chyba że określono inaczej

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 3M takes your privacy seriously. 3M and its authorized third parties will use the information you provided in accordance with our Privacy Policy to send you communications which may include promotions, product information and service offers. Please be aware that this information may be stored on a server located in the U.S. If you do not consent to this use of your personal information, please do not use this system.

 • Prześlij Submit

Bardzo dziękujemy za zgłoszenie.

Wkrótce skontaktuje się z Państwem jeden z naszych ekspertów ds. rozwiązań dla przemysłu kolejowego.

Przepraszamy.

Wystąpił błąd podczas przesyłania danych. Spróbuj ponownie później

WAŻNE INFORMACJE: Informacje techniczne, wskazówki i inne oświadczenia zawarte w niniejszym dokumencie lub w inny sposób dostarczone przez firmę 3M są oparte na danych, wynikach testów lub doświadczeniach, które firma 3M uważa za wiarygodne, ale dokładność, kompletność i reprezentatywny charakter takich informacji nie jest gwarantowany. Informacje te są przeznaczone dla osób posiadających adekwatną wiedzę i umiejętności techniczne pozwalające na ocenę i zastosowanie własnego osądu względem tych informacji. W szczególności klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za własny projekt produktu, w tym między innymi podczas korzystania z karty danych materiału (MDC), analizy metodą elementów skończonych lub symulacji dostarczonych przez firmę 3M. Żadna licencja w ramach jakichkolwiek praw własności intelektualnej firmy 3M lub stron trzecich nie jest udzielana ani dorozumiana w odniesieniu do tych informacji. Ponadto klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje korzystanie z MDC, w tym za wszelkie uszkodzenia własnych komputerów lub urządzeń czy utratę danych wynikającą z pobierania lub korzystania z jakichkolwiek danych cyfrowych, tj. MDC.

WYBÓR I WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW: Istnieje wiele czynników, których nie jesteśmy w stanie kontrolować, a które mogą mieć wpływ na użytkowanie i działanie produktu 3M w przypadku danego zastosowania. W związku z czym za ocenę produktu i określenie, czy nadaje się on do danego zastosowania, w tym za ocenę zagrożeń w miejscu pracy i sprawdzenie zgodności z odpowiednimi regulacjami i normami (np. OSHA, ANSI itd.), odpowiada użytkownik. Nieprawidłowa ocena, wybór i użytkowanie produktu 3M oraz odpowiednich produktów BHP albo niespełnienie wymaganych regulacji w zakresie bezpieczeństwa mogą skutkować uszkodzeniami ciała, chorobą, śmiercią i/lub uszkodzeniem mienia.

GWARANCJA, OGRANICZONE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZASTRZEŻENIE: O ile nie podano inaczej w materiałach dotyczących danego produktu 3M lub na opakowaniu, firma 3M gwarantuje, że każdy produkt firmy 3M jest zgodny z odnośną specyfikacją produktu 3M w momencie wysyłki produktu przez 3M. 3M NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI ŻADNYCH DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ ANI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, A TAKŻE ŻADNYCH GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI HANDLOWEJ LUB ZE ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH. Jeśli produkt 3M nie charakteryzuje się gwarantowanymi cechami, jedynym i wyłącznym rozwiązaniem leżącym w gestii 3M jest wymiana produktów 3M lub zwrot kosztów zakupu.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Z wyjątkiem ograniczonych środków zaradczych wymienionych powyżej i z wyjątkiem zakresu zabronionego przez obowiązujące prawo firma 3M nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe lub wtórne straty lub szkody związane z produktem 3M (w tym m.in. za utracone zyski lub możliwości biznesowe), bez względu na zastosowane przepisy prawa lub im równoważne, co dotyczy między innymi gwarancji, umowy, zaniedbania lub odpowiedzialności bezwzględnej.