Wytrzymałość połączenia klejowego

Kleje i taśmy oferują wyjątkowe korzyści w porównaniu ze spawami czy mechanicznymi połączeniami, zapewniając taką samą wytrzymałość. Dowiedz się, w jaki sposób testuje się i mierzy trwałość połączenia klejowego oraz poznaj wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze kleju do danej aplikacji.

Pomiar wytrzymałości połączenia klejowego

 • Najpowszechniejszym sposobem na zmierzenie trwałości połączenia klejowego jest jego rozerwanie. Zdjęcie przedstawiające rozerwanie połączenia klejowego.

  Biorąc pod uwagę wszystkie mechanizmy przyczepności, naukowcy zgłębiający tajniki przyczepności badają trwałość połączenia klejowego, aby określić jego zdatność do danej aplikacji. 

  Pomiar „pracy adhezji” dla danego połączenia pomaga określić wytrzymałość sklejonego produktu. Najpowszechniejszym sposobem na zmierzenie wytrzymałości jest rozerwanie połączenia klejowego. Siła potrzebna do rozerwania połączenia pozwala inżynierom zrozumieć, w jaki sposób klej będzie się zachowywał w danej aplikacji.

Naukowcy mierzą pracę adhezji (siłę przyczepności) poprzez rozerwanie połączenia klejowego.

Przyczepność i kohezja współdziałają, tworząc silne połączenie

 • Poznaj różne strefy połączenia klejowego. Zdjęcie przedstawiające przekrój poprzeczny połączenia.

  Siła przyczepności

  Siła przyczepności to siła międzyfazowa pomiędzy klejem a podłożem i zwykle jest to najważniejszy czynnik przy projektowaniu trwale sklejonego produktu końcowego. Jednak siła przyczepności nie jest jedynym czynnikiem decydującym o stworzeniu skutecznego połączenia. Nawet przy użyciu najwytrzymalszego kleju na świecie, połączenie nie będzie trwałe, jeśli klej nie sklei się z powierzchnią podłoża.

 • Siła kohezji

  Siła kohezji to wewnętrzna wytrzymałość kleju – zdolność kleju do zachowania spójności pod wpływem naprężenia. Im wyższa jest spójność, tym mocniejszy jest klej. Siła kohezji zależy od składu chemicznego kleju. Oferowany jest szeroki zakres klejów o różnym poziomie wytrzymałości: kleje samoprzylepne, strukturalne kleje epoksydowe czy kleje akrylowe.  

  Ważne jest, aby wziąć pod uwagę konkretne rodzaje naprężeń, które będą oddziaływać na połączenie klejowe. Do typowych rodzajów naprężeń należą ścinanie, rozdzielanie, odrywanie i rozciąganie. Znajomość siły i częstotliwości naprężeń podczas danej aplikacji pomaga w wyborze kleju o najlepszej sile kohezji do danego zadania.  

Energia powierzchniowa podłoża jest ważnym czynnikiem przy wyborze kleju

 • REPLACED WITH PLACEHOLDER TEXT

  Energia powierzchniowa jest fizyczną właściwością powierzchni materiału, która określa, czy klej będzie się z nią stykał. Na materiale o wysokiej energii powierzchniowej ciecz zwilży powierzchnię lub rozleje się. Na materiale o niskiej energii powierzchniowej ciecz nie zwilży powierzchni, skupiając się w większe kropelki. Klej musi zwilżyć podłoże, aby utworzyć wiązanie.

  Aby wybrać odpowiedni klej, należy poznać energię powierzchniową wszystkich podłoży wykorzystywanych w danej aplikacji i zrozumieć, w jakim stopniu klej zwilży każde z nich. Należy również wziąć pod uwagę czystość powierzchni, ponieważ niektóre kleje wymagają wysokiego stopnia czystości podłoża.