Weryfikacja dopasowania

Weryfikacja dopasowania

 • Weryfikacja dopasowania środków ochrony indywidualnej stanowi niezbędny element do zapewnienia pracownikowi bezpieczeństwa w miejscu pracy. Ma na celu pomóc użytkownikowi wybrać odpowiedni produkt i rozmiar oraz nauczyć go odpowiedniego używania tak, by zapewnić właściwy poziom ochrony przed niebezpieczeństwami w miejscu pracy. Zasady walidacji dopasowania można stosować do wszystkich środków ochrony indywidualnej, jednak uznane metody walidacji dopasowania (testy dopasowania) są popularnie stosowane przy dobieraniu ściśle przylegających do twarzy masek, środków ochrony słuchu i wzroku.

W jaki sposób weryfikacja pomaga zapewnić właściwe dopasowanie?

  • Główny element programu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom w miejscu pracy
  • Pozwala ocenić, jak dobrze dane środki ochrony indywidualnej są dopasowane do pracownika
  • Pozwala także ocenić wygodę, kompatybilność i ogólne dostosowanie do potrzeb użytkownika
  • Doskonała okazja do przeszkolenia pracownika w zakresie używania i odpowiedniego dopasowania środków ochrony indywidualnej

Istnieją różne poglądy na temat implementacji walidacji dopasowania w różnych krajach na świecie. Niemniej istnieją dwie główne metodologie, które znajdują najczęstsze zastosowanie: testowanie dopasowania jakościowe i ilościowe.


Metody testów dopasowania

 • Jakościowe - oparte o kryteria zaliczające/niezaliczające na podstawie subiektywnej oceny użytkownika
  • Zaliczenie lub niezaliczenie na podstawie subiektywnej oceny lub ograniczonych obiektywnych pomiarów np. test na wyciek pod ciśnieniem dla zatyczek do uszu odlewanych na życzenie
  • Użytkownik decyduje, czy środki ochrony indywidualnej są właściwie dopasowane, kierując się zmysłami smaku/zapachu w przypadku masek filtrujących
 • Ilościowe - dostarczają rzeczywistych informacji i liczb, które można następnie zinterpretować w odniesieniu do zagrożeń występujących w miejscu pracy
  • Dostarczają obiektywnego pomiaru dopasowania produktu
  • W przypadku masek filtrujących wartość jest porównywana do minimalnego poziomu skuteczności, by określić, czy produkt zalicza czy nie zalicza testu
  • W przypadku środków ochrony słuchu wartość determinuje osobisty rating wygłuszenia (PAR)

Jaka jest różnica pomiędzy sprawdzaniem dopasowania a testowaniem dopasowania?

Walidację dopasowania można przeprowadzić za pomocą prostej metody sprawdzania dopasowania lub metody testów dopasowania. Testowanie dopasowania to bardzo prosta metoda, która pozwala sprawdzić, czy środki ochrony indywidualnej są odpowiednio założone - metoda ta nie pozwala określić poziomu ochrony użytkownika.

 • Sprawdzenie dopasowania
  • Przeprowadzane przez pracownika/użytkownika każdorazowo po założeniu środków ochrony indywidulnej
  • Dobra praktyka, która pozwala ocenić, czy użytkownik w odpowiedni sposób założył środki ochrony indywidualnej
  • Pracownik ponosi odpowiedzialność za odpowiednie stosowanie środków ochrony indywidualnej
  • Pokazuje podstawowe błędy w dopasowaniu
  • Wskazówki znajdują się w instrukcjach użytkownika
 • Test dopasowania
  • Test musi być przeprowadzony za każdym razem, kiedy wybierany jest nowy model środka ochrony indywidualnej
  • Test musi być przeprowadzony przez kompetentną osobę wybraną przez pracodawcę
  • Pracodawcy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracowników a każdorazowy test dopasowania jest wymagany przez przepisy obowiązujące w niektórych krajach