Dobór, stosowanie i konserwacja środków ochrony indywidualnej

Dobór, stosowanie i konserwacja środków ochrony indywidualnej

Wyboru właściwego Środka Ochrony Indywidualnej (ŚOI) należy dokonać według dwóch kryteriów:

  • Czy jest adekwatny?
  • Czy jest wygodny?

Adekwatność - czy zapewni ochronę?

To kryterium zazwyczaj nie budzi wątpliwości i jest powszechnie stosowane przy wyborze ŚOI. Określa ono, czy dany produkt zapewni pracownikowi należytą ochroną przed zagrożeniem, na które jest narażony. Na przykład, czy wkładki przeciwhałasowe zredukują hałas do bezpiecznego poziomu decybeli.

 

Wygoda - czy będzie stosowany?

Ten obszar bardzo często nie jest brany pod uwagę przy zakupie produktów. Podstawowe pytanie brzmi: czy poza swoją funkcją ochronną produkt będzie także wygodny dla pracownika oraz środowiska, w którym będzie wykorzystywany. To kryterium wykracza poza ramy specyfikacji technicznej produktu i dotyczy wygody stosowania go w praktyce. Lekceważenie tego obszaru może doprowadzić do sytuacji, w której pracownicy będą niechętnie wykorzystywać produkt, co zmniejszy stopień ich ochrony.


Kluczowe elementy dla wygody stosowania ŚOI

Komfortowy produkt

Wygoda jest przy wyborze ŚOI czynnikiem subiektywnym, ale elementy na nią wpływające można podzielić na:

Comfort scheme

Kompatybilność

Mówiąc o kompatybilności należy wziąć pod uwagę nie tylko dopasowanie pomiędzy różnymi produktami z zakresu ŚOI, ale także inny sprzęt oraz czynniki środowiskowe. Brak tej zgodności najczęściej prowadzi do utraty ochrony, zmniejszenia komfortu, lub spadku efektywności wykonywanej pracy.

Poniżej znajduje się prosty model, który obrazuje to kryterium:

compatibility scheme

Zrozumienie tych zależności i wzajemnego oddziaływania czynników jest kluczowe przy wyborze odpowiedniego produktu.

Użytkowanie i konserwacja ŚOI

 

Kiedy wiadomo już, który z produktów będzie odpowiedni dla danego typu zagrożeń, konieczne jest jego właściwe użytkowanie i konserwacja. Tylko wtedy można mówić o należytej ochronie.

Poniżej znajduje się lista kwestii związanych z użytkowaniem i konserwacją sprzętu, o których należy pamiętać przy planowaniu pracy oraz szkoleniu pracowników.

 

  • Jak poprawnie założyć i zdjąć produkt nie narażając go na niepotrzebne zanieczyszczenie
  • Przechowywanie - przed i po użyciu
  • Ocena kiedy produkt wymaga wymiany
  • Dostępność materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych
  • Jak sprawdzać i konserwować sprzęt
  • Jak czyścić i dezynfekować produkty
  • Okres przydatności
  • Ewidencjonowanie