Doprowadzanie powietrza do użytku przemysłowego i bezpieczeństwa pożarowego

Gama rozwiązań z doprowadzeniem powietrza 3M™ Scott™ zapewnia sprawdzoną, godną zaufania wydajność, która pomaga w bezpiecznym wykonywaniu pracy.

  • Flite COV to nadciśnieniowy aparat z doprowadzeniem powietrza, który zapewnia użytkownikowi ochronę dróg oddechowych, możliwość ucieczki oraz wchodzenie do stref stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia.

  • RAS

    Aparat powietrzny z liniowym doprowadzeniem powietrza RAS jest zestawem nadciśnieniowym z doprowadzeniem powietrza zapewniającym najwyższy poziom ochrony dróg oddechowych. Idealnie nadaje się do obszarów o wysokim poziomie zanieczyszczenia pyłami lub aerozolami.

  • Aparat powietrzny z doprowadzeniem powietrza i połączony system filtrów – nadciśnieniowy system powietrzny z kanistrem do wchodzenia i wychodzenia. Opracowany specjalnie, aby sprostać potrzebom przemysłu utylizacji azbestu.

  • Modulair to kompaktowy, łatwy w użytku wózek z butlami z powietrzem zaprojektowany z myślą o zapewnianiu czystego powietrza w miejscach z ograniczonym dostępem.