co wdychasz

Zagrożenia dla dróg oddechowych

Czy wiesz, co wdychasz?


 • Kiedy standardowa ochrona nie wystarczy

  Podane dopuszczalne wartości narażenia w miejscu pracy (Najwyższe dopuszczalne stężenie NDS) są zgodne z wymogami bezpieczeństwa obowiązującymi w danym kraju. W wielu z nich pracownicy mogą wdychać 11 gram tlenku cynku na rok.

  Jak to możliwe?
  Praca w środowisku z NDS dla tlenku cynku wynoszącym 5mg/m sprawi, że pełnoetatowy spawacz będzie wdychał 11 gram tlenku cynku każdego roku.

  Jaka jest reakcja organizmu?


 • Natychmiastowe objawy po narażeniu na dymy spawalnicze

  • Podrażnienie oczu, nosa i gardła.
  • Zawroty głowy.
  • Mdłości.
  • Bóle głowy.
  • Gorączka po wdychaniu oparów metalu: wysoka temperatura, dreszcze, bóle, wymioty, osłabienie, zmęczenie.
   • Co ważne podrażnienia częściej występują po powrocie do pracy po przerwie (po weekendzie, urlopie itp.).2
   • Długoterminowe skutki zdrowotne dymów spawalniczych

   • Zaburzenia pracy płuc, włącznie z - astmą, przewleką obturacyjną chorobą płuc (COPD), pylicą płuc oraz włóknieniem płuc (beryliozą, płucem kobaltowym) i rakiem płuc.3
   • Rak krtani i układu moczowego.4
   • Określone dymy mogą powodować wrzody żołądka, uszkodzenie nerek i systemu nerwowego.4
   • Źródło:
   • Na podstawie typowego tempa przepływu 20 litrów powietrza na mintuę lub 2300 m3 na rok.
   • “Prevalence and association of welding related systemic and respiratory symptoms in welders,” Occupational & Environmental Medicine, El-Zein M., Malo J-L., Infante-Rivard C., Gautrin D., 2003;60:655-661.
   • "Choroby układu oddechowego u spawaczy” artykuł z Medycyny Pracy, Wittczak T., Walusiak J., Pałczyński C., 2009;60(3):201-8.
   • “Controlling Hazardous Fumes and Gases during Welding,” OSHA Fact Sheet, U.S. Department of Labor, DSG FS-3647, March, 2013.

Ograniczanie dymów w miejscu pracy

Wszystkie dymy spawalnicze zawierają gazy i/lub cząstki. By ograniczyć narażenie na dymy w zakładzie, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 

 1. Czy można zmodyfikować proces pracy tak, by ograniczyć zanieczyszczenie?
 2. Czy można stosować technikę spawania, która generuje mniej oparów?
 3. Należy stosować wentylację i inne inżynieryjne środki kontrolne.
 4. Kiedy kroki 1-3 są niemożliwe do wdrożenia lub jeśli nie ograniczą one narażenia spawaczy poniżej dozwolonych poziomów, należy zastosować środki ochrony indywidualnej.

 


Krok 2

Przejdź do kroku 2, gdzie znajdziesz rodzaje indywidualnych środków ochrony dróg oddechowych, które mogą być odpowiednie do stosowanych metod spawania.