Dobór masek spawalniczych

Oceń poziom zagrożenia

Przegląd metali, procesów spawalniczych i dobór masek

  • Wszystkie dymy spawalnicze zawierają gazy i/lub cząstki. Rodzaj zanieczyszczenia zależy od spawanego materiału, rodzaju obróbki i czyszczenia, ale również od stosowanej elektrody. Poproś eksperta ds. BHP, by określił zagrożenia w odniesieniu do dopuszczalnych limitów krajowych. NDS (najwyższe dopuszczalne stężenia) są podane w krajowych przepisach BHP.


Normy europejskie

Norma europejska dla kompletnego urządzenia filtrującego powietrze z przyłbicą i wizjerem to EN 12941. W ramach normy EN 12941 nie istnieje osobna klasyfikacja dla filtrów przeciwpyłowych (P), ponieważ filtr przeciwpyłowy stanowi element klasyfikacji systemu. Norma EN 12941 określa trzy klasy działania (TH1, TH2 i TH3). Liczby definiują skuteczność ochrony (przeciek wewnętrzny) oraz wytrzymałość węży oddechowych i złączy podlegających pod klasyfikację. Przeciek wewnętrzny dla klasyfikacji TH1 wynosi maks.. 10%, dla TH2 maks.. 2% a dla TH3 maks. 0,2%.
Filtry przeciwgazowe są kodowane literami i kolorystyczne, by wskazać przed jakimi gazami zapewniają ochronę zgodnie z normą EN 12941. Na przykład “A” dla par organicznych, “B” dla par nieorganicznych i "E" dla kwaśnych gazów. W przypadku masek filtrujących powietrze wydajność filtra przeciwgazowego jest określana przez testowanie tempa przepływu powietrza. Liczby, którymi oznaczone są filtry gazowe określają ich wydajność, gdzie “1” to niska wydajność, “2” średnia wydajność a “3” wysoka wydajność. Na przykład jeden z filtrów przeciwgazowych do maski 3M™ Adflo™ posiada klasyfikację A1B1E1.

Środki ochrony oddechowej z wężem doprowadzającym sprężone powietrze podlegają pod zakres normy EN 14594*. Urządzenie nie jest autonomiczne, a wąż sprężonego powietrza musi spełniać wymogi jakości zgodne z normą EN 12021.

Informacje na temat przepisów, limitów itp można znaleźć w publikacjach określonych organów nadzorujących.


Ogólny przewodnik po ochronie dróg oddechowych

Poniżej znajduje się ogólny opis rodzajów masek 3M™, które są odpowiednie do różnych metod spawania z uwzględnieniem rodzajów łączonych metali, procesów spawania i warunków wentylacji. Przedstawiamy listę środków ochrony dróg oddechowych, jakie może zalecić Higienista Przemysłowy na podstawie przeprowadzonej oceny zagrożeń.
P = filtrowanie cząstek za pomocą jednorazowej maski, maski wielokrotnego użytku lub maski z wymuszonym przepływem powietrza i zainstalowanym wysoko wydajnym filtrem przeciwpyłowym (P).
P + A B E = Filtrowanie pyłów i gazów za pomocą maski wyposażonej w wysoko wydajny filtr przeciwpyłowy (P) i A1B1E1 (lub A2).

S= z wężem sprężonego powietrza i jednostką filtrującą.

Krok 3

Przejdź do kroku 3, gdzie znajdziesz ogólne informacje o środkach ochrony dróg oddechowych odpowiednich do danej metody spawania.