Oceń poziom ryzyka

Oceń poziom ryzyka

Europejskie normy ochrony wzroku i twarzy w spawalnictwie

  • Wszystkie środki ochrony indywidualnej w Europie muszą mieć oznaczenie CE i być zgodne z Dyrektywą ŚOI 89/686/EWG przed wprowadzeniem ich na rynek. By potwierdzić zgodność z podstawowymi wymaganiami opisanymi w Dyrektywie ŚOI produkt musi posiadać certyfikat potwierdzający jego zgodność ze stosowanymi, krajowymi, zharmonizowanymi przepisami.

    Przyłbice spawalnicze z filtrami ochronnymi podlegają pod normy EN 175, EN 166, EN 169 (filtry pasywne) i EN 379 (filtry samościemniające).


Wytrzymałość mechaniczna

W normach EN175 i EN 166 ŚOI są sklasyfikowane wg wytrzymałości mechanicznej:

  • Uwaga: Produkty zaklasyfikowane do klasy B nie zostały wykonane w sposób, który zapewnia całkowitą ochronę we wszystkich możliwych okolicznościach, np. podczas korzystania ze ściernic i szlifierek.

Klasyfikacja według dodatkowych obszarów zastosowań:


Działanie optyczne

W przypadku norm EN 166 i EN 379 jakość optyczna filtra spawalniczego lub osłony twarzowej podlega klasyfikacji od 1 do 3, gdzie 1 oznacza najlepszą ochronę. W przypadku pasywnych filtrów spawalniczych i wizjerów jest tylko jedna klasyfikacja klasy optycznej. Dla automatycznych filtrów spawalniczych są cztery obszary klasyfikacji: klasa optyczna/rozpraszanie światła/różnice w przepuszczalności natężenia światła/zależność od kąta padania światła.

Filtry spawalnicze 3M są oznaczone zgodnie z oferowanym poziomem zaciemnienia i klasyfikacją optyczną. Uwaga! Poniżej znajduje się przykład filtra spawalniczego 3M™ Speedglas™ SL (EN 379). Obowiązująca klasyfikacja jest podana na filtrze spawalniczym


Jak czytać oznaczenia na filtrach spawalniczych

Jak widać na zdjęciu poniżej każdy z naszych filtrów spawalniczych jest oznaczony wg zakresu zaciemnienia oferowanego przez dany model oraz klasyfikacji optycznej:

Oznaczenia filtrów

Więcej informacji na temat norm europejskich można uzyskać w Krajowym Instytucie Norm


Krok 3

Przejdź do kroku 3, gdzie znajdziesz ogólne informacje o przyłbicach i filtrach spawalniczych 3M™ do danej metody spawania.