Hero Banner przedstawiający mężczyznę noszącego okulary ochronne SecureFit serii 600.

System dopasowania środków ochrony wzroku 3M™.

System dopasowania środków ochrony wzroku 3M™.

Tak samo, jak w przypadku wszystkich innych środków ochrony indywidualnej, komfort jest bardzo blisko powiązany z przestrzeganiem przepisów, a nieodpowiednio dopasowane środki ochrony wzroku mogą skutkować urazami oczu, dlatego też jakość i bezpieczeństwo dopasowania są tak ważne. W przeciwieństwie do procesu dopasowania środków ochrony dróg oddechowych, gdzie w niektóych krajach proces dopasowania jest wymagany na mocy przepisów, w przypadku środków ochrony wzroku nie istnieją żadne uregulowania prawne. Obowiązujące normy zalecają rozważny dobór okularów ochronnych, ale nie zawierają porad, jak ocenić ich indywidualne dopasowanie.


 • Znaczenie odpowiedniego dopasowania okularów ochronnych.

  Do urazu oczu może dojść nawet jeśli użytkownik nosi okulary ochronne, jeżeli nie są one dobrze dopasowane.


  • Dobrze dopasowane okulary powinny osłaniać miękkie tkanki wokół oka.
  • Małe okulary ochronne mogą nie zakrywać wszystkich newralgicznych obszarów u użytkowników z dużą głową.
  • Okulary, które są zbyt duże dla danego użytkownika, mogą nie przylegać dokładnie i zostawiać wolne przestrzenie.
  • Wybór odpowiednich środków ochrony wzroku do danego zadania i zapewnienie odpowiedniego dopasowania może pomóc ograniczyć urazy oczu u pracowników.

  W 3M możemy pomóc w procesie oceny prawidłowego dopasowania okularów ochronnych.

 • Diagram pokazujący, jak prawidłowo ocenić prawidłowe dopasowanie ochrony wzroku.

   


Ocena.

Wielkość i stopień regulacji poszczególnych elementów nie zawsze wystarczają, aby określić właściwe dopasowanie okularów oraz zapewnić bezpieczeństwo. Innowacyjny System Dopasowania Okularów 3M™ to prosta metoda 6-ciu kroków umożliwiająca ocenę dopasowania. 


Narzędzia do oceny osłony i szczelin.

Na 3-cim etapie metoda ta przy użyciu wskaźnika pokrycia i odległości ocenia 4 elementy dopasowania okularów ochronnych: Pole widzenia, Osłona, Szczeliny i Bezpieczeństwo

 • Narzędzia do oceny osłony i szczelin.

   

 • Narzędzia do oceny osłony i szczelin.

   


4 elementy oceny dopasowania środków ochrony wzroku.

 • Schemat pokazujący 4 elementy oceny dopasowania środków ochrony wzroku.

   

 • Schemat pokazujący 4 elementy oceny dopasowania środków ochrony wzroku.

   


 • 1 – Pole widzenia
  Ocena sprawdzająca czy użytkownik dobrze widzi we wszystkich kierunkach bez znacznego utrudnienia w polu widzenia, zakłócającego widoczność podczas wykonywania pracy.
 • Wskaźniki pokrycia oceniają w jakim stopniu zapewniona jest ochrona delikatnych tkanek wokół oczu.
 • Ocena sprawdzająca czy okulary pozostają na swoim miejscu i nie spadają w trakcie ruchów głowy.
 • Wskaźniki odległości pomagają w identyfikacji nadmiernych przerw pomiędzy okularami a twarzą. Duże szczeliny mogą ułatwić przedostanie się latających elementów, opiłków.

 • Schemat pokazujący, jak wymienić wkładkę uszczelniającą
  Wymienna wkładka uszczelniająca.

  Innowacyjna wkładka uszczelnijąca może być zamocowana od środka okularów, by chronić oczy przed ciałami obcymi i ograniczać narażenie oka na odpadki i pył. Jednocześnie wkładka zapewnia miękką wyściółkę wokół oka i jeszcze większe bezpieczeństwo.

 • Zdjęcie przedstawiający mężczyznę noszących okulary z serii SecureFit 600.

   


Jak możemy Ci pomóc?

Potrzebujesz pomócy w prawidłowym doborze okularów ochronnych lub masz pytania o nową serią okularów SecureFit 600?

Zapraszamy do kontaktu i zamówienia bezpłatnej próbki naszych okularów.