Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom z branży rolniczej

Rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa dla rolnictwa

Środki ochrony indywidualnej i sprzęt zapewniający bezpieczeństwo dla rolnictwa

Produkcja rolnicza prowadzona na skalę przemysłową, jak i ta prowadzona na użytek własny, może wiązać się z wieloma zagrożeniami dla zdrowia i życia ludzkiego. Poziom hałasu, ilość pyłów, gazów i niebezpiecznych cieczy, z którymi pracownicy mają styczność każdego dnia powodują, że rolnictwo odnotowuje największą liczbę wypadków w miejscu pracy oraz chorób zawodowych (Wielka Brytania BHP, 2013).

W 3M od ponad 30 lat, światowej klasy specjaliści opracowują szeroką gamę środków ochrony dróg oddechowych, słuchu, głowy, oczu, twarzy i ciała, które nie tylko chronią, ale są także wygodne i łatwe w użyciu.


 • Ochrona dróg oddechowych

  Skuteczne zapobieganie chorobom dróg oddechowych, takich jak astma, jak również szkodliwym w skutkch narażeniom na chemikalia stosowane do oprysków jest możliwe, pod warunkiem stosowania odpowiednich środków ochrony dróg oddechowych.

  3M stworzyło szeroką gamę wysokiej jakości, wygodnych półmasek i masek, które zapewniają skuteczną ochronę przed gazami, parami i cząstkami. Oferujemy półmaski jednorazowe i wielokrotnego użytku, a także maski pełne, systemy z wymuszonym przepływem powietrza i zasilane sprężonym powietrzem.

  Zobacz produkty do ochrony dróg oddechowych dla rolnictwa


 • Ochrona słuchu

  Ekspozycja na hałas może powodować uszkodzenie słuchu. Prawdopodobieństwo, że do niego dojdzie jest uzależnione od wielu różnych czynników:


  • Rzeczywisty poziom hałasu - im wyższe poziom hałasu, tym wyższe ryzyko uszkodzenia słuchu
  • Czas trwania ekspozycji na niebezpieczny poziom hałasu
  • Uwarunkowania medyczne, np. powtarzające się infekcje przewodu słuchowego

  Oznaki trwałego uszkodzenia słuchu często występują dopiero po dłuższym okresie narażenia na głośny hałas, ale czasami mogą wystąpić pod wpływem oddziaływania nagłego, głośnego dźwięku np. bardzo głośnej eksplozji. Należy pamiętać o tym, by monitorować i chronić osoby narażone na niebezpieczne poziomu hałasu, do których zaliczają się między innymi pracownicy zatrudnieni w rolnictwie.

  Zobacz produkty do ochrony słuchu dla rolnictwa


 • Ochrona głowy, twarzy i wzroku

  3M oferuję szeroką gamę środków ochrony głowy, twarzy i wzroku, które chronią pracowników zatrudnionych w rolnictwie. Nasze lekkie hełmy ochronne doskonale chronią przed uderzeniami, a osłony twarzy chronią np. przed odpryskami drewna. Oferujemy także szeroką gamę środków ochrony wzroku, które zapobiegają podrażnieniom oczu pyłami czy rozbryzgami cieczy.

  Zobacz produkty zapewniające ochronę twarzy i oczu dla rolnictwa.


 • Ochrona ciała

  Praca w rolnictwie naraża na bezpośrednią styczność z wieloma potencjalnie niebezpiecznymi cząstkami i cieczami. Ważne jest aby, ograniczyć ryzyko i zapewnić odpowiedni komfort i poziom ochrony. 3M oferuje szeroką gamę wysokiej jakości kombinezonów ochronnych, które zapewniają Tobie i Twoim pracownikom odpowiedni poziom ochrony.

  Zobacz odzież ochronną dla rolnictwa