Klasy optyczne

Klasy optyczne

Wyraźnie lepsze

Wyraźny obraz

  • By zapewnić wyraźny obraz przez okulary ochronne, odpowiedni do danych warunków pracy, właściwości refrakcyjne soczewek muszą przewyższać wymagany poziom. Soczewki można podzielić na trzy klasy.

    Klasa optyczna 1 jest przeznaczona do pracy o szczególnie wysokich wymaganiach względem widoczności i przeznaczona do ciągłego stosowania, klasa optyczna 2 jest przeznaczona do pracy o zwykłych wymaganiach względem widoczności, a klasa optyczna 3 do prac, w których nie ma specjalnych wymagań względem widoczności (tylko do sytuacji wyjątkowych i nie do użycia ciągłego).

    Istnieją także różne odkształcenia optyczne, które powodują różne odkształcenia widzianego obrazu, m.in. sferyczne, pryzmatyczne, cylindryczne i astygmatyczne. Wymienione powyżej klasyfikacje optyczne oraz powiązany z nimi okres użytkowania okularów zależą od danych efektów odkształcenia. W rezultacie sferyczne odkształcenia obrazu są przypisywane soczewkom należącym do klasy optycznej 1, pryzmatyczne i cylindryczne odkształcenia są przypisywane soczewkom należącym do klasy optycznej 2, a astygmatyczne odkształcenia soczewkom należącym do klasy optycznej 3.


Zobacz więcej informacji na temat ochrony wzroku 3M