• Stanowisko 3M w sprawie nowo zidentyfikowanego koronawirusa

  stycznia 31, 2020

  webLoaded = "false"
  • Stanowisko 3M w sprawie nowo zidentyfikowanego koronawirusa

   Stanowisko 3M w sprawie nowo zidentyfikowanego koronawirusa

   3M dostrzega rosnące zapotrzebowanie na półmaski ochronne w Chinach z powodu rozprzestrzeniania się nowo zidentyfikowanego koronawirusa (2019 novel Coronavirus, 2019-nCoV). 3M jest wiodącym producentem środków ochrony indywidualnej dla pracowników sektora zdrowia publicznego, jak i konsumentów. W odpowiedzi na wzrost zapotrzebowania 3M zwiększa produkcję środków ochrony układu oddechowego. Nadrzędnym celem 3M jest wsparcie sektora zdrowia publicznego i instytucji rządowych w związku z ochroną przed koronawirusem przy jednoczesnym zachowaniu dostaw dla obecnych klientów.

   Jak dotąd Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) nie zaleca stosowania środków ochrony indywidualnej, w tym półmasek filtrujących, przez ogół społeczeństwa.

   Firma 3M nie prowadzi sprzedaży bezpośredniej środków ochrony indywidualnej do klientów końcowych. Powyższe produkty są dostępne za pośrednictwem dystrybutorów 3M, w marketach budowlanych oraz sklepach internetowych.

   WYBUCH EPIDEMII NOVEL CORONAVIRUS (2019-nCoV) - Informacja techniczna