Normy europejskie

Wszystkie środki ochrony indywidualnej w Europie muszą mieć oznaczenie CE i być zgodne z Dyrektywą ŚOI 89/686/EWG przed wprowadzeniem ich na rynek. ŚOI muszą być także zgodne z obowiązującymi przepisami krajowymi i normami zharmonizowanymi, by zagwarantować realizację podstawowych wymagań z zakresu bezpieczeństwa opisanych w Dyrektywie ŚOI.

Zgodnie z normą EN 166 uzupełnienie klasyfikacji wytrzymałości mechanicznej o literę (T) dla ekstremalnych temperatur (-5° C i +55° C) jest opcjonalne. Ponadto istnieje klasyfikacja dotycząca obszaru zastosowania: “9” oznacza ochronę przed rozbryzgami stopionych metali i przenikaniem gorących ciał stałych; “3” oznacza ochronę przed cieczami (kroplami lub rozbryzgami); a “8” oznacza ochronę przed łukiem elektrycznym powstającym w przypadku zwarcia w sprzęcie elektrycznym.

W przypadku norm EN 166 i EN 379 jakość optyczna filtra spawalniczego lub osłony twarzowej podlega klasyfikacji od 1 do 3, gdzie 1 oznacza najlepszą ochronę. W przypadku pasywnych filtrów spawalniczych i wizjerów jest tylko jedna klasyfikacja klasy optycznej. Dla samościemniających filtrów spawalniczych są cztery obszary klasyfikacji: klasa optyczna/rozpraszanie światła/różnice w przepuszczalności natężenia światła/zależność od kąta padania światła.

Urazom oczu można zapobiegać, stosując odpowiednie środki ochrony we właściwy sposób. Na przykład 3M zaleca dobór przyłbicy spawalniczej zgodnej z normą EN 175:B (odporność na cząstki o dużej szybkości) podczas szlifowania. Klasyfikację naszych produktów wg norm europejskich można znaleźć w danych technicznych każdej przyłbicy spawalniczej. Szlifowanie i wytrzymałość mechaniczna Więcej szczegółów na temat norm europejskich można znaleźć w papierowym wydaniu norm europejskich lub od naszego InstytutNorm Krajowych.