Centrum ochrony słuchu 3M

Program Ochrony Słuchu 3M - Cetrum

Narzędzia i materiały pomagające pracodawcom do osiągnięcia celu w programie ochrony słuchu

Tutaj rozpoczyna się Twój program ochrony słuchu

Pracodawcy mają obowiązek chronić i dbać o zdrowie i dobre samopoczucie w miejscu pracy. Dyrektywa 2003/10/EC Parlamentu Europejskiego i Rady określa minimalne wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane hałasem. Lecz co to tak naprawdę oznacza? Skuteczny program ochrony słuchu pomaga zminimalizować i kontrolować ryzyko rozwoju ubytku słuchu wywołanego hałasem (Uraz akustyczny z ang. NIHL). Niezależnie od tego, czy chcesz ulepszyć dotychczas istniejący program, lub rozważasz ten program po raz pierwszy, 3M może Ci w tym pomóc.

 • Droga do zapobiegania

  Jeżeli zaangażujesz się w zapobieganie utraty słuchu, Twoi pracownicy najprawdopodobniej docenią Twoje poświęcenie i ochronią swój słuch. Dzięki światowej klasy, sprawdzonym produktom do wykrywania, ochrony, porozumiewania się i ratyfikowania, 3M Rozwiązanie dla słuchu stanie się partnerem, który będzie Ci towarzyszył na każdym kroku.

Siedem elementów ochrony słuchu

Siedem kroków Zintegrowanego Programu Ochrony Słuchu

 • Mierniki hałasu 3M
  1. Pomiar (hałasu)

  Dokładny pomiar narażenia pracowników na niebezpieczny poziom natężenia hałasu jest jednym z kluczowych elementów odpowiedniej oceny ryzyka. Przeprowadzanie ankiet dotyczących emisji hałasu przy użyciu wykrywania rozwiązań 3M może pomóc w określeniu, kto powinien zostać objęty programem, kto jest zagrożony oraz wybrać odpowiedni nadzór, oraz sprzęt ochronny, co przyczyniłoby się do zmniejszenia ryzyka.

  Więcej o pomiarze hałasu

 • Rozwiązania redukcji hałasu
  2. Analiza

  Niektóre działania i maszyny emitują wysoki poziom hałasu. Ale czy tak musi być? Maszyny i działania mogą być zaprojektowane lub zmienione tak, aby były cichsze, zmniejszając liczbę pracowników, którzy potrzebują być objęci programem ochrony słuchu.

  Więcej o analizie hałasu

 • Ochronniki słuchu 3M
  3. Dobór

  Ochronniki słuchu odgrywa ważną rolę dla prawidłowego funkcjonowaniu słuchu. Ochronniki muszą być wygodne, dobrze dopasowane i zapewniać odpowiednią ochronę w miejscu pracy. Należy również uwzględnić kompatybilność z inną odzieżą ochronną, oraz z możliwością komunikowania się pracowników. Obejmujące program indywidualne dopasowywanie zatyczek do uszu i nauszników może pomóc ci uświadomić swoim pracownikom znaczenie ochrony słuchu i sprawdzić ich indywidualną ocenę tłumienia hałasu przez każdego pracownika.

  Więcej o doborze ochrony słuchu

  Wybór ochrony słuchu

  Ochrona słuchu użytkowanie i środki ostrożności

 • Rozwiązania weryfikacji dopasowania ochronników słuchu
  4. Weryfikacja

  Czy twoi pracownicy wykazują objawy rozwoju ubytku słuchu wywołanego hałasem? Niezwykle ważna jest regularna obserwacja pracowników w celu sprawdzenia, czy słyszą, aby wykryć i odnotować zmiany, które pomogą podjąć kroki zapobiegnięcia trwałemu ubytkowi słuchu.

  Więcej o weryfikacji

  Podstawowe badanie audiometryczne

 • Program Ochrony Słuchu 3M - Programy szkoleniowe
  5. Szkolenie

  Utrata słuchu spowodowana hałasem zazwyczaj następuje stopniowo, a objawy nie zawsze są widoczne, dlatego ważne jest, aby uświadamiać pracowników o skutkach narażenia na duży hałas i szkolić ich, aby właściwie korzystali z ochrony słuchu. Być może uda ci się poprawić skuteczność działań zapobiegających utracie słuchu, poprzez wzmocnienie szkoleń, oraz programy motywacyjne dla pracowników.

  Dowiedz się więcej o Programie Szkoleniowym

 • Program Ochrony Słuchu 3M - Ewidencjonowania dokumentacji
  6. Dokumentacja

  Prowadzenie poufnych, dokładnych i aktualnych rejestrów oceny ryzyka, monitorowanie zdrowia i prowadzenie efektownych szkoleń z zakresu środków kontroli (w tym dobór i użytkowanie odpowiednich ochronnik słuchu) pomaga w zarządzaniu i kontrolowaniu programu.

  Dowiedz się więcej o przechowywaniu danych/ prowadzeniu ewidencji

 • Program Ochrony Słuchu 3M - Ewaluacja
  7. Ewaluacja

  Upewnij się, że Twój program ochrony słuchu współgra z oficjalnymi ocenami programów, które obejmują opinie pracowników, odpowiedzialne kontrole i analizę kosztów. Pozwoli to określić tendencje, wskazać obszary problemowe i wprowadzać udoskonalenia.

  Więcej o Programie Oceny

 • Centrum Ochrony Słuchu 3M - Słownik
  Słowniczek

  Aby uzyskać dostęp do pełnej listy kluczowych terminów Ochrony Słuchu, które dostępne są w Centrum Ochrony Słuchu, pobierz Glosariusz Centrum Programu Ochrony Słuchu 3M.

  Pobierz (j. angielski, PDF, 369.50 KB)

Centrum wiedzy eksperckiej 3M - Najważniejsze informacje

 • Centrum ochrony słuchu 3M

  Korzystanie z centrum

  Podczas analizowania siedmiu elementów profesjonalnej ochrony słuchu tutaj znajdziesz informacje i pomoce w każdej z tych kategorii:

  •     Główne wnioski – Ważne punkty na każdy temat
  •     Główne definicje – Definicje użytych pojęć i terminów
  •     Pierwsze kroki – Kroki prowadzące do wdrożenia każdego z elementów programu
  •     Wymagania – Podsumowanie tego, co pracodawcy muszą zrobić, aby przestrzegać obowiązujących przepisów
  •     Ponad podstawy – Pomysły na wzmocnienie twojego programu
  •     Czy braliście to pod uwagę? – Pytania do zainicjowania dyskusji na temat twojego programu
  •     Materiały — Linki do artykułów, narzędzi i materiałów referencyjnych

Ważna informacja

Informacje i wskazówki przedstawiane w Centrum ochrony słuchu 3M są oparte na ogólnych wymogach europejskich. Jednak wymagania prawne w konkretnych państwach mogą się różnić. Niezbędna jest weryfikacja krajowych regulacji w celu uzyskania dodatkowych informacji. Ta strona internetowa zawiera przegląd ogólnych informacji, więc nie należy opierać się wyłącznie na niej podczas podejmowania konkretnych decyzji. Przeczytanie informacji zawartych w tym programie szkoleniowym nie gwarantuje uzyskania biegłości w zakresie BHP. Informacje zebrane w tym programie szkoleniowym są aktualne na dzień publikacji, natomiast w przyszłości wymagania mogą ulec zmianie. Nie powinno się automatycznie bazować na tych informacjach, ponieważ treściom tutaj zawartym często towarzyszą dodatkowe i/lub doprecyzowane informacje. Należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji krajowych.

Skontaktuj się z najbliższym biurem lub przedstawicielem 3M, aby uzyskać więcej informacji.