Szkolenie pracowników w zakresie ochrony słuchu

Szkol pracowników w zakresie ochrony słuchu.

Ponieważ uszkodzenie słuchu spowodowane hałasem (NIHL) zwykle zachodzi stopniowo, a objawy nie zawsze są widoczne, ważne jest, aby edukować pracowników o skutkach narażenia na głośny hałas i uczyć prawidłowego używania ochronników słuchu.

W jaki sposób szkolimy i motywujemy pracowników, aby dbali o słuch w pracy i poza nią?

 • Program ochrony słuchu
  • Szkolenie pracowników jest jednym z najważniejszych elementów programu ochrony słuchu w miejscu pracy (HCP). Nawet dobrze zaprojektowany program może nie spełnić celu, jeśli pracownicy nie wiedzą, w jaki sposób nadmierne narażenie na hałas może im zaszkodzić, lub nie nauczyli się zachowań niezbędnych do zmniejszenia ryzyka. Pracodawcy mogą poprawić skuteczność działań mających na celu zapobieganie utracie słuchu poprzez rozszerzenie programów szkoleniowych dla pracowników, tak aby uwzględniały nie tylko WIEDZĘ zainteresowanych osób, ale także POSTAWY i ZACHOWANIA.
    
  • • WIEDZA:  Zrozumienie, w jaki sposób hałas może być szkodliwy oraz jak ochrona słuchu i ograniczanie hałasu mogą zmniejszyć ryzyko
  • • POSTAWY:  Przekonanie, że słuch jest cenny, i osobista chęć jego ochrony
  • • ZACHOWANIA:  Nauczenie się, jak dbać o słuch w hałaśliwym otoczeniu, i konsekwentne wykorzystywanie tych umiejętności
    
  • Jednym z warunków udanego szkolenia jest uwzględnienie elementów aktywnego uczenia się. Ludzie przyswajają i zachowują więcej informacji, gdy są szczerze zaangażowani w naukę. Dobrą wiadomością jest to, że programy szkoleniowe dla pracowników nie muszą być drogie i czasochłonne. Niezależnie od tego, czy firma sama opracuje i przeprowadzi szkolenie, czy też zatrudni eksperta, który zrobi to za nią, wiele narzędzi i metod jest już dostępnych i gotowych do wykorzystania lub dostosowania do potrzeb pracowników. Przy odrobinie kreatywności i wysiłku możesz sprawić, że materiały będą wciągające i odpowiednie do prac wykonywanych w zakładzie, co zwiększyć efektywność programu szkoleniowego.

Główne wnioski

  • Solidny program szkolenia pracowników może zwiększyć sukces programu HCP
  • Szkolenie powinno dotyczyć wiedzy, postaw i zachowań pracowników
  • Aktywne uczenie się jest jednym z warunków skutecznego szkolenia
  • Poziom działania
  • Aktywne uczenie się
  • Wskaźnik redukcji hałasu
  • Indywidualna ocena tłumienia
  • Ochrona przed narażeniem

Najważniejsze korzyści płynące z kompleksowego szkolenia pracowników w zakresie ochrony słuchu

 • Najważniejsze korzyści płynące z kompleksowego szkolenia pracowników w zakresie ochrony słuchu

  1. Konsekwentne i właściwe stosowanie ochronników słuchu prawdopodobnie będzie wyższe u pracowników, którzy wykazują osobiste zaangażowanie w ochronę przed hałasem w pracy i poza nią.

  2. Poziom zadowolenia pracowników może się poprawić, gdy zrozumieją, jak się mierzy narażenie na hałas i jakie kroki podejmuje pracodawca w celu ograniczania hałasu.

  3. Gdy pracownicy nauczą się dostrzegać znaki ostrzegawcze NIHL, będą lepiej rozpoznawali przypadki nieadekwatnych ochronników słuchu lub niewystarczającego ograniczania hałasu.

  4. Dokumentowanie wyników szkoleń pomaga pracodawcom wykazać zgodność z przepisami, które nakazują zapewnienie pracownikom szkoleń w ramach programu ochrony słuchu w miejscu pracy.


Wskazówki na rozpoczęcie szkolenia

 • Wszyscy pracownicy z dzienną ekspozycją na hałas powyżej 80 dB (A) muszą uczestniczyć w szkoleniach, ale co z innymi pracownikami? Osoby, które często przychodzą i wychodzą z hałaśliwych obszarów, mogą być zmuszone do noszenia ochronników słuchu, nawet, jeśli ich codzienne narażenie na hałas znajduje się właśnie przy dolnych wartościach działania wynoszących 80 dB (A). Z pewnością mogliby skorzystać z badań. Za przydatne mogą uznać szkolenie menedżerowie i inni pracownicy, których poziom narażenia na hałas jest niższy niż dolne wartości działania, szczególnie w odniesieniu do ochrony własnego słuchu podczas pracy lub podczas pomagania swoim pracownikom.
 • Będziesz chciał opisać to co chciałbyś, aby ludzie w twoim programie ochrony słuchu nauczyli się podczas rocznego treningu. Upewnij się, że twoje cele obejmują konkretne umiejętności, które pracownicy muszą rozwijać, np. właściwe korzystanie z ochronników słuchu, a także fakty i informacje na temat zapobiegania hałasowi i utracie słuchu. Może okazać się, że łatwiej jest rozwijać szkolenia pracowników, gdy cele nauczania są jasno określone.
 • Istnieje wiele możliwości szkolenia pracowników, od tradycyjnych zajęć prowadzonych przez instruktora, po animowane, komputerowe moduły e-learning. Szkolenia grupowe i indywidualne szkolenia dla pracowników są często równie skuteczne, jeśli chodzi o informacje edukacyjne. Jednak, jeśli chodzi o uczenie się nowych zachowań, treningi jeden na jednego lub w małej grupie może być bardziej skuteczny.
 • Znajdziesz w nim mnóstwo zasobów szkoleniowych online, w tym bezpłatne materiały do pobrania, które możesz połączyć z własnym programem szkoleniowym. Jeśli czas i zasoby są ograniczone, rozważ zakup gotowych materiałów szkoleniowych lub zatrudnienie osoby trzeciej do przeprowadzenia szkolenia i dostarczenia materiałów. Zazwyczaj najlepiej jest dostosować swój trening tak aby zawierał informacje, obrazy i przykłady z własnej firmy. Być może łatwiej jest zaangażować pracowników i zwrócić ich uwagę, gdy uważają, że ich treść jest istotna dla wykonywanej przez nich pracy i jest specyficzna dla danego zakładu.

  Z pewnością style uczenia różnią się pomiędzy pracownikami, prawdopodobnie będziesz chciał przedstawić informacje za pomocą różnych metod, w tym materiałów pisemnych, wideo, audio i praktycznych doświadczeń. Metodą, która za zadanie ma uczynienie szkolenia z zakresu ochrony słuchu ważnym dla każdej osoby, jest stworzenie materiałów, które przekonają pracownika do zrozumienia możliwie niebezpiecznego skutku rozwoju ubytku słuchu wywołanego hałasem na każdego z osobna oraz tego, w jaki sposób dobrze korzystać ze słuchu.

  Materiały szkoleniowe mogą również wymagać tłumaczenia na języki inne niż angielski, aby ułatwić uczenie się wszystkim pracownikom uczestniczącym w szkoleniach. Będziesz także chciał upewnić się, że używane przez ciebie materiały są na właściwym poziomie edukacyjnym Twoich pracowników - nie są zbyt uproszczone ani zbyt szczegółowe.

 • Dobrą praktyką jest planowanie szkolenia pracowników w miejscach i godzinach, które będą uwzględniały harmonogramy pracy i produkcji oraz o porach dnia, kiedy pracownicy są uważni, czujni i skupieni. Osoby zmęczone, rozproszone lub przytłoczone są mniej skłonne do uczenia się nowych pomysłów i zachowań.

  Na koniec warto zastanowić się, w jaki sposób można uczynić szkolenie bardziej interaktywne, na przykład za pomocą aktywnych technik uczenia się, takich jak demonstracje, dyskusje i gry.

 • Cele uczenia się stworzone podczas opracowywania treningu mogą być wykorzystywane do sprawdzania umiejętności w trakcie lub po treningu. Wyniki szkoleń można ocenić za pomocą prostego kwestionariusza i ankiety e-mailowej po ukończeniu szkolenia. Aby uzyskać bardziej bezpośredni wskaźnik tego, czego ludzie się uczą, weź udział w szkoleniu podczas korzystania z systemu ankietowego w czasie rzeczywistym.

  Pamiętaj, aby sprawdzać wszelkie zmiany w postawach i zachowaniach swoich pracowników, oprócz zmian w ich wiedzy na temat skutków narażenia na słuch i tego jak chronić się w hałasie. Jednym z najbardziej bezpośrednich sposobów kontrolowania zmiany w zachowaniu jest indywidualne dopasowanie ochronników słuchu. Indywidualna ocena tłumienia uzyskana przez ochronnik słuchu może być szybko sprawdzone przed treningiem, a następnie za pomocą systemu oceny tłumienności pola, takiego jak system 3M ™ E-A-Rfit ™ Dual Ear Validation. Badania wskazują, że pracownicy, którzy początkowo osiągnęli niski poziom indywidualnej oceny tłumienia, zaraz po szkoleniu na temat prawidłowego stosowania wkładek przeciwhałasowych i nausznikówsą w stanie znacząco ją poprawić (10-13 dB). (Smith i wsp., 2014).

 • MATERIAŁY POMOCNICZE

  Smith, P S, Monaco, B A, Lusk, S L (2014). Postawy wobec korzystania z urządzeń do ochrony słuchu i efekty reakcji na wyniki testów dopasowania. Workplace Health & Safety, 62 (12), 491-499.


Co jest wymagane?

 • Program szkoleniowy na temat ochrony słuchu
  Program i metody szkolenia

  Pracodawcy muszą zapewnić coroczne szkolenie każdemu pracownikowi, który jest narażony na hałas równy lub wyższy niż dolna wartość działania wynosząca 80 dB(A). Pracodawcy muszą dopilnować udziału każdego pracownika.

  Przepisy europejskie nie określają sposobu szkolenia. Pracodawca może wybrać dowolne metody, które uzna za najbardziej praktyczne i skuteczne dla pracowników.

 • Tematy szkolenia na temat ochrony słuchu
  Tematy szkolenia

  Program szkoleniowy zazwyczaj obejmuje następujące kluczowe tematy:
   

  • Wpływ hałasu na słuch
  • Przeznaczenie ochronników słuchu, zalety, wady i tłumienie różnych rodzajów ochronników
  • Instrukcje dotyczące wyboru, dopasowywania, użytkowania i pielęgnacji urządzeń do ochrony słuchu
  • Cel badań audiometrycznych i objaśnienie procedur badawczych

Co możemy zrobić by szkolenia były bardziej efektywne?

 • Interaktywne szkolenie w zakresie ochrony słuchu
  Zrób je interaktywnie

  Dla wielu osób bierne czytanie lub słuchanie wykładu to jedne z najmniej skutecznych sposobów nauki. Pięciominutowa aktywność, a bezpośrednio po niej dyskusja, może być skuteczniejsza niż 20-minutowy wykład lub 5-stronicowy materiał informacyjny. Słuchanie pokazów, takich jak symulacje ubytku słuchu, szum w uszach lub słuchanie rozmowy w hałasie, może szybko zaangażować pracowników na początku sesji treningowej.

 • Dostosuj szkolenie w zakresie ochrony słuchu
  Zastosuj to!

  Będziesz chciał, aby twoje materiały szkoleniowe były specyficzne dla twojej firmy i wyświetlały obrazy z twojego zakładu. Powinieneś rozważyć zapraszanie pracowników, którzy są szanowani przez innych pracowników, aby krótko opowiedzieli o tym, jak szumy uszne lub utrata słuchu wpłynęły na nich, lub jak nauczyli się bezpiecznej pracy i utrzymania zdolności słyszenia podczas noszenia ochrony słuchu.

 • Odpowiednie szkolenie w zakresie ochrony słuchu
  Zachowaj to!

  Ludzie szybko się wycofają, jeśli nie będą uważać, że tematy dotyczą ich samych i tego co robią. Pomysłem na to aby sesja była istotna dla pracowników jest poproszenie ich aby zastanowili się nad swoim ulubionym dźwiękiem. Później należy zapytać ich i jak by się czuli, gdyby nie mogli już słyszeć i cieszyć się tym dźwiękiem. Takie zaangażowanie sprawia, że szkolenie jest osobiste. Możesz także zaprosić pracowników do zastanowienia się, jaki wpływ na ich związek z rodziną i przyjaciółmi miałby ubytek słuchu i szum w uszach.

 • Szkolenie z zakresu ochrony słuchu
  Wymieszaj to!

  Nie oczekuj wspaniałych wyników, jeśli Twoje szkolenie jest nudne lub słabe. Powinieneś znaleźć sposoby, aby sprawić, że będzie ono przyjemne lub przynajmniej niezapomniane. Realizacja tego samego programu szkoleniowego rok po roku raczej nie przykuje uwagi pracownikom. Dodanie nowych i różnych treści pomaga uczynić szkolenie istotnym i świeżym.


Co warto zrobić dodatkowo?

 • Organizuj krótkie sesje szkoleniowe przez cały rok

  Coroczne szkolenie nie musi się odbywać tylko raz w roku. Rozważ organizowanie szkoleń z zakresu ochrony słuchu w krótkich sesjach przez cały rok. Krótsze sesje pomagają zapobiegać przeciążeniu informacjami i pozwalają wielokrotnie nawiązywać do tematów, co znacznie zwiększa skuteczność przyswajania wiedzy.

 • Zaangażuj pracowników w opracowywanie i realizowanie szkoleń

  Nauczanie innych jest jednym z najskuteczniejszych sposobów uczenia się. Jeśli masz doświadczonych pracowników, którzy już rozumieją znaczenie problemów związanych z hałasem i słuchem, być może mogą oni opracować jeden lub więcej tematów w sesji szkoleniowej, a nawet prowadzić o nich zajęcia. Podobnie zresztą młodzi, kreatywni pracownicy mogą podpowiadać pewne ciekawe ćwiczenia lub pomysły do programu.

 • Spróbuj rozwiązać problem z małą grupą

  Innym sposobem nauki jest praca nad projektem w małym zespole. W ramach programu szkoleniowego grupom pracowników można przydzielić do rozwiązania zadanie lub problem związany z tematami, które muszą się znaleźć w corocznym szkoleniu. Gdy każdy zespół prezentuje wyniki swojego projektu, inni pracownicy uczą się razem z nimi. Jest to dobry przykład sprawienia, aby treść szkolenia była użyteczna dla pracowników.

 • Uwzględnij narażenie na hałas poza miejscem pracy

  Ryzyko uszkodzenia słuchu spowodowanego nadmiernym narażeniem na hałas istnieje również poza godzinami pracy. Osoby pracujące w hałasie często uczestniczą w hałaśliwych formach aktywności również poza pracą. Chociaż firma nie ma obowiązku uczyć pracowników, jak chronić słuch podczas jazdy motocyklem, koszenia domowego trawnika czy słuchania muzyki, korzyści takiej edukacji mogą być znaczące. Przede wszystkim pracownicy mogą być osobiście zainteresowani zdobyciem wiedzy na ten temat, więc łatwiej przyciągnąć ich uwagę w szkoleniu poświęconym ochronie słuchu. Ponadto zachowania w zakresie ochrony słuchu poza pracą, jakich się nauczą pracownicy, mogą zostać przeniesione do pracy, co ułatwi egzekwowanie ogólnozakładowych i ustawowych zasad ochrony słuchu.


Czy rozważałeś?

  • Zachęcanie pracowników do zgłaszania pomysłów na ciekawe i wciągające szkolenia
  • Budowanie biblioteki działań i materiałów szkoleniowych, które sprawdziły się w przeszłości
  • Przygotowywanie krótkich, nieformalnych filmów z „ochronnikiem słuchu miesiąca”, prezentujących pracownikom przez cały rok zalety różnych opcji ochrony słuchu
  • Przeszkolenie przełożonych i kierowników w zakładzie na temat objaśniania, propagowania i egzekwowania prawidłowego stosowania ochronników słuchu
  • Oferowanie zachęt pracownikom konsekwentnie noszącym ochronniki słuchu, którzy w ten sposób stanowią wzór do naśladowania dla współpracowników
  • Sponsorowanie wydarzenia poświęconego ochronie słuchu, z demonstracjami poświęconymi dbaniu o słuch w hałaśliwych miejscach poza godzinami pracy oraz w trakcie słuchania muzyki
  • Przygotowanie plakatu z ochronnikami słuchu, na którym znajdą się pracownicy zakładu
  • Zachęcanie pracowników do noszenia ochronników słuchu w weekendy i wieczorami w domu

Materiały do szkolenia pracowników w zakresie ochrony słuchu

 • WAŻNA UWAGA: Ta informacja jest oparta na wybranych aktualnych krajowych wymaganiach. Inne wymagania krajowe lub lokalne mogą się różnić. Zawsze sprawdzaj instrukcje dla użytkownika i postępuj zgodnie z krajowymi przepisami. Ta strona internetowa zawiera przegląd ogólnych informacji, więc nie należy opierać się wyłącznie na niej podczas podejmowania konkretnych decyzji. Przeczytanie tych informacji nie gwarantuje uzyskania biegłości w zakresie BHP. Informacje są aktualne na dzień publikacji, natomiast w przyszłości wymagania mogą ulec zmianie. Nie powinno się automatycznie bazować na tych informacjach, ponieważ treściom tutaj zawartym często towarzyszą dodatkowe i/lub doprecyzowane informacje. Należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji krajowych.

  Skontaktuj się z najbliższym biurem lub przedstawicielem 3M, aby uzyskać więcej informacji.