Odprowadzanie pyłu i zapobieganie jego powstawaniu

Zagrożenia w postaci pyłu i zagrożenia dla układu oddechowego w miejscu pracy


Jakie są zagrożenia związane z pyłem w miejscu pracy?

Procesy ścierne (szlifowanie, cięcie itp.) służą do usuwania materiału z obrabianego elementu, powodując powstawanie cząstek pyłu. Pył powstaje także w wyniku zużycia samego materiału ściernego. Pył znajdujący się w powietrzu może być niebezpieczny dla operatorów w przypadku kontaktu z odsłoniętą skórą lub oczami, a zwłaszcza wchłonięcia drogą oddechową.

Cząsteczki pyłu, które mogą dostać się przez układ oddechowy do organizmu, są małe i często niewidoczne gołym okiem, ale mogą mieć największy wpływ na zdrowie pracowników, ponieważ mogą przedostać się głębiej do płuc. Narażenie może wywołać krótko- i długoterminowe problemy zdrowotne, takie jak stan zapalny układu oddechowego i reakcje alergiczne, takie jak astma zawodowa. Problemy z oddychaniem wynikające z narażenia na pył nie zawsze są widoczne natychmiast i mogą rozwinąć się po kilku latach.

 • E-book dotyczący bezpieczeństwa i zdrowia

  Odprowadzanie pyłu i zapobieganie jego powstawaniu

  Najlepszą praktyką jest wprowadzenie metod kontroli, które uwzględniają wszystkie zagrożenia związane z pyłem i środki zaradcze służące do zminimalizowania ryzyka. Systemy kontroli pyłu, takie jak systemy odprowadzania pyłu, mogą być używane do odprowadzania pyłu od operatorów.

  Wybór materiałów ściernych stosowanych w miejscu pracy może również wpływać na poziom zapylenia w miejscu pracy. Przejście na wysokowydajne materiały ścierne pomaga zmniejszyć ekspozycję na pył, ponieważ zapewniają one szybsze tempo cięcia, umożliwiając szybsze wykonywanie prac przy mniejszym zużyciu tarczy.

  W przypadku, gdy nie można osiągnąć odpowiedniej kontroli narażenia innymi metodami, konieczne jest wyposażenie operatorów w odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

   

 • W jaki sposób produkty 3M mogą pomóc zredukować ilość pyłu w miejscu pracy

  Precyzyjnie kształtowane ceramiczne ziarno zastosowane w materiałach ściernych 3M™ Cubitron™ II szybko i czysto przecina materiał obrabianego elementu, wytwarzając większe wióry (odłamki) i pył o większej średnicy niż w przypadku konwencjonalnych materiałów ściernych. Ostre ziarno ścierne pomaga szybciej wykonywać zadania i może pomóc w skróceniu czasu narażenia na pył w miejscu pracy.

  Materiały ścierne 3M™ Cubitron™ II są bardzo trwałe, co oznacza mniejsze zużycie ściernicy, a tym samym zmniejszenie poziomu pyłu powstającego z samego materiału ściernego. Przejście z konwencjonalnej ściernicy spojonej na dysk fibrowy Cubitron™ II może pomóc w dalszej redukcji tego rodzaju pyłu ze względu na inną konstrukcję tarczy.


Produkty ścierne Cubitron™ II


Środki ochrony indywidualnej 3M™


Zapobieganie zapyleniu - materiały:

 • E-book
  E-book dotyczący BHP materiałów ściernych

  Pobierz nasz e-book już dziś, aby uzyskać wgląd w zarządzanie zagrożeniami w miejscu pracy.

  Pobierz e-book

  Dec 1, 1901
 • Bezpieczeństwo materiałów ściernych – krótki przewodnik
  Bezpieczeństwo materiałów ściernych – krótki przewodnik

  Pobierz nasz krótki przewodnik, aby dowiedzieć się, w jaki sposób dysk fibrowy 3M™ Cubitron™ II 982C może pomóc w zapobieganiu zagrożeniom w miejscu pracy

  Pobierz przewodnik

  Dec 1, 1901
 • Plakaty
  Korzystanie z plakatów dotyczących bezpieczeństwa materiałów ściernych

  Informuj swoich pracowników o kwestiach związanych z bezpieczeństwem dzięki naszym plakatom informacyjnym

  Pobierz plakaty

  Dec 1, 1901
 • Przewodnik oceny bezpieczeństwa materiałów ściernych
  Przewodnik oceny bezpieczeństwa materiałów ściernych

  Pobierz nasz przewodnik dotyczący oceny bezpieczeństwa materiałów ściernych już dziś, aby dowiedzieć się, w jaki sposób materiały ścierne 3M™ Cubitron™ II mogą pomóc zredukować narażenie na takie zagrożenia, jak drgania na ramię pracownika, cząstki unoszące się w powietrzu i hałas.

  Pobierz przewodnik

  Dec 1, 1901
 • Analiza przypadku
  Analiza przypadku firmy Bombardier

  Dowiedz się, w jaki sposób firma 3M pomaga zapewnić bezpieczeństwo i produktywność w firmie Bombardier

  Uzyskaj dostęp do analizy przypadku

  Dec 1, 1901

Zagrożenia w miejscu pracy

 • Stosowanie ręcznych narzędzi ściernych lub narzędzi mocowanych na stole oraz trzymanie w dłoniach obrabianych elementów może narazić operatora na wibracje przekraczające bezpieczny poziom.

  Zminimalizuj ryzyko, używając odpowiednich materiałów ściernych, które pozwolą szybciej wykonać wymagające zadania przy mniejszym nacisku.

  Drgania na ramię pracownika

 • Dobór narzędzi, produktów i systemów ściernych ma znaczący wpływ na hałas generowany podczas obsługi narzędzi.

  Zmiana produktów ściernych może być jednym ze sposobów na obniżenie poziomu hałasu emitowanego przez materiał ścierny.

  Ochrona przed hałasem

 • Praca ze sprzętem ściernym może spowodować urazy w wyniku bezpośredniego lub pośredniego kontaktu. Zawsze należy używać osłon na maszyny i odpowiedniego produktu do danego zastosowania oraz upewnić się, że materiał ścierny jest prawidłowo zamontowany, a także stosować odpowiednie ŚOI.

  Materiały ścierne, które szlifują szybciej i w niższej temperaturze, pozwalają na pracę z mniejszym dociskiem operatora i mogą pomóc w zapewnieniu bezpieczniejszego miejsca pracy.

  Ochrona przed urazami


Skontaktuj się z ekspertem

Skontaktuj się z naszym zespołem ekspertów w dziedzinie obróbki metalu

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM