Inżynieria i doradztwo: jesteśmy liderem w produkcji systemów ochrony przed upadkiem z wysokości

Naszą misją jest pomaganie w tworzeniu rozwiązań ochrony przed upadkiem z wysokości i bezpiecznego środowiska pracy zgodnego z aktualnymi przepisami. Pomagają nam w tym regionalne i międzynarodowe zespoły doświadczonych inżynierów i techników.

Nasz zespół i partnerzy sieciowi z przyjemnością doradzą i pomogą Ci na każdym etapie realizacji projektu: identyfikacja ryzyka, analiza obiektu, projektowanie instalacji chroniących przed upadkiem z wysokości, wybór środków ochrony indywidualnej (ŚOI), systemy chroniące przed upadkiem z wysokości, linki bezpieczeństwa, pomoc na miejscu, instalacja i montaż, weryfikacje sprzętu, inspekcje i certyfikacje systemu, szkolenia, uświadamianie i dużo więcej.

Skontaktuj się z nami bez żadnych zobowiązań. Działamy w Twojej branży od dziesięcioleci!

Doradztwo i inżynieria rozwiązań do pracy na wysokości

Zapewnij maksymalne bezpieczeństwo swoich projektów

Skorzystaj z naszej fachowej porady

Zapewnij maksymalne bezpieczeństwo swoich projektów

Skorzystaj z naszej fachowej porady

Skontaktuj się z naszymi inżynierami

Oprócz produkcji szerokiej gamy niezawodnych ŚOI i systemów chroniących przed upadkiem z wysokości chcemy zagwarantować wszechstronne wsparcie techniczne na wszystkich etapach prac przy projekcie związanym z pracą na wysokości: Zadbamy o wszystko od początku do końca. 3M i nasza sieć partnerów pomoże Ci wdrożyć właściwe rozwiązanie.

 • Analiza obiektu, raport techniczny, rekomendacje rozwiązań…

 • Biuro techniczne, rysunki CAD, BoQ (przedmiar)…

 • Normy i certyfikaty, systemy zabezpieczenia przed upadkiem, linki bezpieczeństwa, punkty kotwiczące, inne produkty…

 • Pomoc na miejscu, sieć przeszkolonych instalatorów, pokazy…

 • Regularne inspekcje, kontrole systemów i konserwacja…

 • Praca na wysokości, ratownictwo, przestrzenie zamknięte, uświadamianie, kursy ukierunkowane…


Pomoc w zakresie pracy na wysokości

Inżynierowie i konsultanci techniczni

Eksperci 3M projektują instalacje ochrony przed upadkiem z wysokości dostosowane do Twoich potrzeb

Skontaktuj się z naszymi ekspertami ds. systemów i instalacji chroniących przed upadkiem z wysokości

Każdy rodzaj prac na wysokości wiąże się z innymi wymaganiami i dlatego każda instalacja chroniąca przed upadkiem wymaga szczegółowej analizy eksperta. 3M oferuje fachową poradę na wszystkich etapach realizacji projektu: od budowania świadomości wokół niebezpieczeństw po identyfikację zagrożeń i egzekwowanie procedur ochrony przed upadkiem z wysokości.


Identyfikacja ryzyka

Analiza obiektu | Raport techniczny | Rekomendacje rozwiązań

Przed przystąpieniem do realizacji jakiegokolwiek projektu ważne jest wykonanie dokładnej analizy środowiskowej i przygotowanie szczegółowego raportu technicznego oceniającego zadania wykonywane przez pracowników i występujące w związku z tym ryzyko upadku z wysokości.

 • Doradztwo techniczne i konsultacje w zakresie przepisów

  Ocena ryzyka: wykonujemy inspekcję różnego rodzaju prac na wysokości wykonywanych przez Twoich pracowników (na dachach, rampach, platformach, w przestrzeni zamkniętej, na schodach, fasadach itp.)

  Konsultacje w zakresie przepisów i certyfikatów: odpowiadamy na pytania związane z przepisami dotyczącymi ochrony UE i certyfikatów sprzętowych.

  Badanie techniczne: zapewniamy szczegółowe raporty techniczne definiujące zbiorowe i indywidualne środki ochrony, które należy wdrożyć w danej instalacji ochrony przed upadkiem z wysokości, by zapewnić bezpieczeństwo pracownikom.

 • Przyjedziemy do Twojego obiektu!
  Skontaktuj się z nami bez żadnych zobowiązań

  Plan ochrony przed upadkiem z wysokości jest podstawowym elementem systemu bezpieczeństwa związanego z pracą na wysokości.


  • Przyjedziemy do Twojego obiektu
  • Udzielimy Ci fachowej porady
  • Zapewnimy najlepsze rozwiązania

Projekt instalacji systemu chroniącego przed upadkiem z wysokości | Lokalne biuro techniczne

Skontaktuj się z ekspertem!

Biuro techniczne | Rysunki CAD | BoQ (przedmiar)

3M i nasza sieć partnerów; projektanci, planiści, inżynierowie, architekci i technicy ds. BHP… Projektują najlepsze zbiorowe i indywidualne rozwiązania ochronne dla Twojej branży i projektu. Swoje projekty opierają na konsultacjach, analizie technicznej, wymaganiach klienta oraz obowiązujących w Europie normach i przepisach w zakresie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości.

 • Biuro techniczne oferujące usługi doradcze z zakresu ochrony przed upadkiem z wysokości
  BIURO TECHNICZNE
  • Testy statycznych punktów kotwiczących i testy nieinwazyjne elementów strukturalnych. To pozwala nam potwierdzić, że struktura wytrzyma obciążenia związane jednym lub kilkoma upadkami
  • Zgodność z wymaganiami producenta w odniesieniu do ŚOI, systemów dostępowych i ratowniczych, puntów kotwiczących, linek bezpieczeństwa, łączników, platform i rusztowań.
  • Raport techniczny dotyczący Twojego projektu i instalacji oraz okresowe kontrole mocowań.
 • Projekty i rysunki CAD systemów ochrony przed upadkiem z wysokości
  RYSUNKI CAD – przedmiar

  Misją biura technicznego jest ochrona bezpieczeństwa Twoich pracowników oraz zapewnienie zgodności Twoich systemów i instalacji z normami:

  Pionowe i poziome systemy asekuracyjne, tymczasowe i stałe punkty kotwiczące, systemy dostępu do przestrzeni zamkniętej…

  Chcemy oferować najlepsze konsultacje i rozwiązania do ochrony przed upadkiem z wysokości.


Wybór środków ochrony indywidualnej

Skontaktuj się z zespołem technicznym

Normy i certyfikaty | systemy zabezpieczenia przed upadkiem | ŚOI

Nie tylko produkujemy szeroki wybór ŚOI i urządzeń do ochrony przed upadkiem z wysokości; oferujemy także poradę i rozwiązanie globalne, które można dostosować do indywidualnych potrzeb.

Nasza szeroka oferta produktów i sprzętu do ochrony przed upadkiem z wysokości 3M™ DBI-SALA® i 3M™ Protecta® spełnia lub przekracza zapisy najbardziej rygorystycznych norm i kodeksów, w tym ANSI, OSHA, CSA oraz CE UNE, jak również kodeksów europejskich, krajowych i lokalnych, zapewniając maksymalną swobodę ruchu i pewność. Możliwości są nieograniczone!

 • Pomożemy Ci znaleźć najlepszy typ punktów kotwiczących dostosowanych do Twoich potrzeb: stałe, mobilne, do betonu, do belek stalowych…

 • Zaprojektowane z użyciem najbardziej zaawansowanej technologii. Zapewniają one swobodę ruchów i pracy w bezpieczniejszych i komfortowych warunkach…

 • Oferujemy szeroki wybór linek ustalających pozycję, z amortyzatorem, urządzeń samohamownych, linek pozycjonujących i nie tylko…

 • Oferujemy szeroki wybór linek bezpieczeństwa: poziomych, elastycznych, sztywnych, pionowych, tymczasowych, instalowanych na stałe…

 • Kompletna oferta sprzętu do akcji ratunkowych i ewakuacyjnych…

 • Szeroki wybór sprzętu dostępowego pionowego i poziomego, do pracy w przestrzeni zamkniętej, akcji ratunkowych…

 • Systemy przyłączeń osprzętu, hełmów, narzędzi, sprzętu komunikacyjnego itd.

 • Konfigurujemy systemy i zestawy ŚOI dla Twoich pracowników…


Instalacja i montaż systemów ochrony przed upadkiem z wysokości

Pomoc na miejscu | Sieć przeszkolonych instalatorów | Pokazy

Kilkadziesiąt lat oddanej pracy dla klientów z całego świata we wszystkich możliwych sektorach i branżach pozwoliło nam zbudować sieć partnerów i specjalistów. Mają ogromne doświadczenie, a do swojej pracy podchodzą z pasją i oddaniem. W zakresie systemów zabezpieczających przed upadkiem, chcemy zapewnić Ci najwyższą wydajność, zysk i profesjonalizm.

 • Usługi pod klucz: umowa EPC lub EPCM (zarządzanie pracami inżynieryjnymi, budowlanymi i zaopatrzeniem)

  • Identyfikacja ryzyka, analiza techniczna i ocena zapobiegawcza
  • Analiza obiektu i planowanie procesów
  • Wybór i dostarczanie ŚOI oraz systemów ochrony przed upadkiem z wysokości
  • Instalacja, montaż, testy weryfikacyjne
  • Kontrole wyposażenia
  • Zgodność z przepisami i standardami
  • Konserwacja sprzętu
 • Umowa pod klucz nie musi tylko dotyczyć budowy, montażu lub instalacji systemów ochrony.

  Oferujemy również usługi dodatkowe mające zapewnić bezpieczeństwo wszystkich pracowników na wysokości lub w przestrzeni zamkniętej, aby Twoja firma działała zgodnie z aktualnymi przepisami.

  Czy musisz zainstalować stałe systemy zabezpieczenia przed upadkiem, np. stałe punkty kotwiczące, liny zabezpieczające, szyny kotwiczące itp.?

  Pomożemy Ci zadbać o wszystko! Od początku do końca.

  Skontaktuj się z ekspertami!


Okresowe inspekcje i kontrole sprzętu

Umów się na wizytę eksperta w Twojej lokalizacji

Regularne inspekcje | Inspekcja i konserwacja systemu

Oferujemy doskonałe usługi konserwacyjne i naprawcze do wszystkich rozwiązań ochrony przed upadkiem z wysokości i ratowniczego 3M™ DBI-SALA® i 3M™ Protecta®. Mamy również sieć partnerów i profesjonalistów, którzy mogą zaoferować pomoc w realizacji dorocznych inspekcji ŚOI i systemów ochrony przed upadkiem z wysokości.

 • systemy zabezpieczenia przed upadkiem inżynieria śoi
  Regularne inspekcje ŚOI i systemów ochrony przed upadkiem z wysokości

  Oprócz tego kontrole wzrokowe przed założeniem i po użyciu. Sprzęt i systemy muszą być sprawdzane i kontrolowane przez kompetentną osobę co najmniej raz w roku.

  Dokumentacja dotycząca sprzętu, zużycie, moment/naprężenie, utlenienie lub redukcja grubości należy sprawdzać w ramach audytu sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości.


  • Coroczne kontrole przeprowadzane przez kompetentną osobę
  • Produkty oznaczone tagami RFID
 • Inżynierowie systemów chroniących przed upadkiem z wysokości
  Naprawa i konserwacja

  Profesjonalna konserwacja i naprawa sprzętu są kluczowe dla sprawności sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Sprzęt, który jest zużyty, zepsuty lub nieregularnie konserwowany zwiększa zagrożenie zarówno dla pracowników, jak i dla osób postronnych.

  Tylko certyfikowane punkty serwisowe 3M™ mogą zagwarantować bezpieczeństwo i dobry stan sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem 3M w chwili sprawdzenia.


  • Certyfikacja
  • Usługi konserwacyjno-naprawcze

  Umów się na wizytę eksperta w Twojej lokalizacji

 • Jaka jest cena naprawy?
  W wewnętrznych punktach naprawczych 3M i u naszych autoryzowanych dystrybutorów obowiązują stałe stawki, dzięki czemu cała procedura przebiega sprawniej, a produkty szybciej wracają do użytkowników. Skontaktuj się z nami, aby skierujemy Cię do jednego z naszych autoryzowanych dystrybutorów, gdzie poznasz cennik i szczegóły programu. W przypadku napraw w naszych autoryzowanych punktach serwisowych zazwyczaj otrzymasz listę zleconych prac naprawczych wraz z wyceną i harmonogramem.
 • W wewnętrznych punktach serwisowych 3M naprawa zajmuje zwykle trzy dni robocze w przypadku maksymalnie 12 jednostek (większe ilości sprzętu mogą wymagać dodatkowego czasu). Długość naprawy w naszych autoryzowanych punktach serwisowych zależy od dostępności pracowników i obłożenia pracą. Prosimy o kontakt z naszymi technikami w celu uzyskania dalszych szczegółów.

Szkolenie techniczne

Doradzimy Ci bez żadnych zobowiązań

Praca na wysokości | Ratunek | Przestrzeń zamknięta | Kursy ukierunkowane | Uświadamianie

Oferujemy wiele różnych rodzajów szkoleń z zakresu prac na wysokości. Oprócz kursów na miejscu i online nasi certyfikowani instruktorzy realizują także indywidualne kursy, praktyczne pokazy oraz działania uświadamiające.

Skontaktuj się z nami. Mamy w ofercie kursy szkoleniowe z zakresu prac na wysokości, których potrzebujesz.

 • Bezpośrednie certyfikowane szkolenie w akredytowanych obiektach pod okiem doświadczonych instruktorów.

 • Kursy online z zakresu prac na wysokości. Bezpłatne webinaria z zakresu sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości.

 • Przyjedziemy do Ciebie! W naszym samochodzie demonstracyjnym wozimy sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, narzędzia, materiały itd…

 • Nie wiesz, jakiego szkolenia lub jakich certyfikatów potrzebują Twoi pracownicy? Pomożemy Ci utworzyć plan działania.


Systemy zabezpieczające przed upadkiem z wysokości stosowane w Twojej branży

Każdy sektor lub branża wymaga specjalnej instalacji systemu ochrony przed upadkiem z wysokości. Jeśli chodzi o doradztwo, projektowanie, instalację i implementację systemu ochrony przed upadkiem z wysokości, doświadczenie specjalistów znających specyfikę danej branży i obowiązujące w niej przepisy ma decydujące znaczenie.

Przyjrzyj się głównym branżom, którym 3M od dziesięcioleci dostarcza rozwiązań chroniących przed upadkiem z wysokości. Zapewniamy wszechstronne usługi doradztwa, maksymalizując bezpieczeństwo i wydajność Twoich pracowników wysokościowych.

Skontaktuj się z nami i opowiedz o swojej instalacji chroniącej przed upadkiem z wysokości, abyśmy mogli Ci pomóc.

 • Inżynieria zabezpieczeń do prac na wysokości w budownictwie
  Budownictwo

  Mamy doświadczenie w budownictwie i remontach konstrukcyjnych. Nasze rozwiązania były stosowane podczas prac przy tak znanych budynkach, jak Museo del Prado czy Sagrada Familia…

 • Inspekcja systemów zabezpieczających przed upadkiem z wysokości w górnictwie
  Górnictwo

  Oferujemy najwyższy poziom bezpieczeństwa w górnictwie, oferując usługi doradztwa w zakresie ochrony przed upadkiem z wysokości, pozwalając Ci działać skuteczniej i bardziej produktywnie…

 • Doradcy ds. prac na wysokości w energetyce wiatrowej
  Energetyka wiatrowa

  Inżynierowie 3M, specjaliści w dziedzinie energetyki wiatrowej, oferuję fachową poradę w zakresie rozwiązań chroniących przed upadkiem z wysokości. To obejmuje rozwiązania zapewniające bezpieczny i szybki dostęp, ratunek i ewakuację z turbin wiatrowych…

 • Konsultacje w zakresie ochrony przed upadkiem z wysokości w przemyśle lotniczym
  Transport

  Kilkadziesiąt lat współpracy z producentami z branż motoryzacyjnej i lotniczej pozwoliło nam bezpośrednio poznać zagrożenia upadkiem w tych sektorach oraz najlepsze rozwiązania pozwalające ich unikać…

 • Audyt instalacji chroniących przed upadkiem z wysokości w przemyśle paliwowo-gazowym
  Przemysł paliwowo-gazowy

  Oferujemy doradztwo w zakresie prac na wysokości na platformach wiertniczych, w rafineriach, na rampach załadunkowych, na wieżach destylacyjnych i na innych specjalnych konstrukcjach…

 • Instalacja zapewniające ochronę przed upadkiem z wysokości w sektorach usług komunalnych i telekomunikacji
  Usługi komunalne i telekomunikacja

  Doradzamy w zakresie systemów chroniących przed upadkiem z wysokości przy budowie i konserwacji linii wysokiego napięcia i budynków publicznych, jak również mostów i autostrad…

 • Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości do konserwacji instalacji przemysłowych
  Konserwacja instalacji przemysłowych

  Zapewniamy pomoc w projektowaniu instalacji najlepiej dostosowanych do potrzeb pracowników, niezależnie od typu wykonywanych prac konserwacyjnych, maszyn czy sprzętu przemysłowego…

 • Inspekcja EPIS w instalacjach ochrony przed upadkiem z wysokości w przemyśle farmaceutycznym i chemicznym
  Przemysł farmaceutyczny i chemiczny

  Eksperci 3M w zakresie przestrzeni zamkniętych zalecają najlepsze rozwiązania ochrony przed upadkiem z wysokości do konstrukcji, takich jak zbiorniki, reaktory, kolumny, rurociągi itd…


Nie wahaj się! Skontaktuj się z ekspertem teraz

3M ma szeroką sieć profesjonalistów: inżynierów, pracowników wysokościowych, ekspertów ds. zapobiegania ryzyku, dobrze przeszkolonych dystrybutorów oraz techników zapewniających ochronę przed upadkiem.

Zostaw nam wiadomość, a nasz zespół techników ds. zabezpieczeń przed upadkiem i pracy na wysokości skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe. Odpowiedzą na Twoje pytania, umówią się na wizytę, doradzą, zorganizują pokaz lub cokolwiek innego, co będzie potrzebne.

Nasi eksperci ds. ochrony przed upadkiem z wysokości służą fachową poradą:

 • Dziękujemy za przesłanie formularza do 3M. Informacje podane przez Państwa posłużą do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania drogą elektroniczną lub telefonicznie, przez przedstawiciela 3M lub przez jednego z naszych partnerów biznesowych, któremu udostępniliśmy Państwa dane osobowe zgodnie z Polityką prywatności 3M.

 • Wszystkie pola są wymagane, chyba że określono inaczej

 • Czy jesteś zainteresowany zainstalowaniem systemu ochrony przed upadkiem?


   
   
   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 3M takes your privacy seriously. 3M and its authorized third parties will use the information you provided in accordance with our Privacy Policy to send you communications which may include promotions, product information and service offers. Please be aware that this information may be stored on a server located in the U.S. If you do not consent to this use of your personal information, please do not use this system.

 • Prześlij

Dziękujemy.

Twój formularz został pomyślnie przesłany.

Przepraszamy.

Wystąpił błąd podczas przesyłania danych. Spróbuj ponownie później