• Bezpieczeństwo ruchu drogowego


  Zmniejszenie liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych jest priorytetem dla wszystkich zaangażowanych w projektowanie i zarządzanie infrastrukturą drogową. Natężenie ruchu ma znacznie wzrosnać w ciągu najbliższych kilku lat, co jeszcze bardziej utrudni zapewnienie bezpieczeństwa rosnącej liczbie użytkowników dróg, jak również robotnikom i służbom drogowym. Zarządzanie ruchem drogowym i przeciwdziałanie negatywnemu wpływowi na jakość powietrza również będzie wyzwaniem.

  3M zajmuje się rozwojem technologii w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i zarządzania ruchem od ponad 70 lat, produkuje folię odblaskową na znaki drogowe od 1940 roku. Przez ostatnie sześć dekad wprowadziliśmy wiele innowacyjnych rozwiązań odblaskowych, w celu poprawy widoczności znaków drogowych i pojazdów.


Jesteś odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznego poruszania się mieszkańców i pojazdów w swoim mieście?

Skorzystaj z naszego interaktywnego przewodnika, aby dowiedzieć się, w jaki sposób rozwiązania 3M mogą pomóc Ci poprawić bezpieczeństwo dzięki tymczasowemu lub trwałemu oznakowaniu ulic.

POBIERZ PRZEWODNIK

Rozwiązania

 • Znaki drogowe są niezbędne dla kierowców w celu zapewnienia im kluczowych informacji potrzebnych do bezpiecznego ukończenia podróży. Niezależnie czy mówimy o znakach stałych czy czasowych, muszą one być: widoczne, aby przyciągnąć uwagę kierowcy, czytelne w każdych warunkach warunkach atmosferycznych, widoczne dla rónych kątów obserwacji z dużych odległości oraz zrozumiałe i wiarygodne.

  Zobacz więcej

 • Istnieje bezpośredni związek pomiędzy jakością oznakowania poziomego, a liczbą ofiar śmiertelnych i rannych na naszych drogach. Dobrze widoczne linie są niezbędne, aby zapewnić kierowcom sprawną jazdę zarówno kiedy droga jest sucha jak i mokra, przez dwadzieścia cztery godziny na dobę. 3M oferuje prefabrykowane taśmy odblaskowe oraz punktowe elementy odblaskowe, które zapewniają doskonały współczynnik odblasku, niezbędny do poprawy widoczności, a przez to wyższego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

  Zobacz więcej

 • Strefy robót drogowych to obszary wyjątkowo wysokiego ryzyka zarówno dla kierowców, jak i dla robotników. Sposób organizacji robót drogowych jest często nieprzyjazny dla kierowców, zwlaszcza gdy pojawia się na trasach szybkiego ruchu. Obecność pracowników i sprzętu budowlanego może spowodować dodatkowe utrudnienia i zwiększyć ilość błędów popełnianych przez kierowców.

  Zobacz więcej

 • Pojazdy uprzywilejowane często podróżują z dużą prędkością, przewożą ciężkie ładunki oraz mogą czasowo blokować ruch drogowy. Dlatego muszą być dobrze widoczne dla wszystkich innych użytkowników dróg. Aby chronić zarówno kierowców pojazdów uprzywilejowanych, jak i zapobiegać wypadkom drogowym, pojazdy powinny być oznakowane materiałami odblaskowymi, aby zapewnić ich dobrą widoczność.

  Zobacz więcej