Centrum Szkoleniowe 3M: ochrona przed upadkiem z wysokości
 • GWO Praca na wysokości i akcje ratunkowe GWO1

  Celem tego kursu jest przekazanie uczestnikom niezbędnej podstawowej wiedzy i umiejętności poprzez     teoretyczne i praktyczne szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej, z nauczeniem ich podstawowych umiejętności, które umożliwią im bezpieczną pracę na wysokości i skuteczne reagowanie na sytuacje awaryjne w środowiskach turbin wiatrowych, zgodnie ze standardem GWO BST. Szkolenie jest akredytowane przez Global Wind Organisation. Moduł GWO „Praca na wysokości i akcje ratunkowe” został opracowany w taki sposób, aby przekazać personelowi z branży wiatrowej podstawowe umiejętności, które pozwolą mu bezpiecznie pracować na wysokości i skutecznie reagować w sytuacjach kryzysowych. Jest przeznaczony dla personelu pracującego w branży energii wiatrowej na lądzie lub na wodzie.

  Symbol szkolenia: GW01
  Liczebność grupy: do 4 uczestników : 1 instruktor
  Czas trwania: 2 dni

  Zgłoś chęć udziału


   

   

  Wymagania

  Wszyscy pracownicy biorący udział w podstawowym szkoleniu na temat bezpieczeństwa powinni posiadać oświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do pracy na wysokości powyżej 3 metrów oraz być zdolni do pełnego uczestnictwa.
   
   

   

   

  webLoaded = "false" Loadclientside=No

  Kto powinien uczestniczyć

  Nowo zatrudnieni pracownicy w branży wiatrowej lub pracownicy potrzebujący kwalifikacji GWO w zakresie dostępu do obiektu. Szkolenie to jest odpowiednie zarówno dla pracowników pracujących na wysokości na lądzie, jak i na wodzie, w połączeniu z dodatkowymi modułami szkoleniowymi GWO BST.
   
   

   

   

  Cele i tematyka szkolenia

  • Zagrożenia oraz ryzyko związane z pracą na wysokości typowej dla branży wiatrowej
  • Obowiązujące przepisy krajowe regulujące obszar ich pracy
  • Odpowiedna identyfikacja oraz przeprowadzenie właściwej inspekcji przed użyciem środków ochrony indywidualnej, np. szelek bezpieczeństwa, włącznie z rozpoznaniem zatwierdzonych punktów kotwienia oraz wspinanie się po drabinach
  • Odpowiednie reagowanie na sytuacje awaryjne i odpowiednie dostosowanie sprzętu ratunkowego do ewakuacji
   
   

   

   

  Certyfikat

  To szkolenie reprezentuje jeden z modułów programu GWO BST. Uczestnicy otrzymują certyfikat ważny przez 2 lata. Zalecamy regularne ćwiczenie procedur ratunkowych. Więcej informacji można uzyskać w Dziale 3M Safety Training.
   
   

   

   

  Instruktor

  • Damian Nowak

   Damian Nowak

   Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i praktycznym wykorzystaniu posiadanych umiejętności podczas pracy na wysokości i wyhamowywania upadków z wysokości. Jego wiedza i kwalifikacje także w zakresie ratownictwa wysokościowego oraz umiejętności zdobyte podczas szkoleń w europejskich centrach szkoleniowych to skarbnica wiedzy dla osób chcących zdobywać i podnosić swoje kwalifikacje.