3M™ Glass Bubbles S32

Numer produktu 3M S323M ID B40071623
 • Redukcja gęstości pozwala zredukować masę w szpachlach poliestrowych, lepsze właściwości wypornościowe
 • Większe obciążenie pigmentami i redukcja LZO w farbach i powłokach
 • Redukcja przewodnictwa cieplnego w celu poprawy izolacyjności termicznej
 • Stabilność i obojętność chemiczna
 More...
Zobacz wszystkie szczegóły
Szczegóły

Mikrosfery szklane 3M™ HGS4K28 zostały zaprojektowane w postaci pustych mikrosfer z sodowo-wapniowego szkła borokrzemianowego o gęstości 0,28 g/cm³ oraz izostatyczną odpornością na ściskanie wynoszącą 4000 psi / 280 bar.

Te szklane mikrosfery są przeznaczone do wytwarzania elementów wypornościowych i izolacji w zastosowaniach głębokowodnych. Szklane mikrosfery z serii S generalnie posiadają mniejsze rozmiary cząstek niż seria K. Szklane mikrosfery 3M ™ S32 są idealnymi dodatkami by zapewnienić dobrą wyporność na wodzie oraz w żywicach termoutwardzalnych, takich jak polimery poliuretanowe i epoksydowe. Są praktycznie nierozpuszczalne w wodzie lub oleju.

 • Redukcja gęstości pozwala zredukować masę w szpachlach poliestrowych, lepsze właściwości wypornościowe
 • Większe obciążenie pigmentami i redukcja LZO w farbach i powłokach
 • Redukcja przewodnictwa cieplnego w celu poprawy izolacyjności termicznej
 • Stabilność i obojętność chemiczna
 • Mniejsza stała dielektryczna
 • Odporność na działanie temperatury
 • Odporność na działanie temperatury
Specyfikacja
Przemysł
Budownictwo, Izolacja i wyporność, Farby i powłoki
Materiały informacyjne