• Ochrona danych w branży prawniczej

  View Video

  Ochrona danych w branży prawniczej

  • Z powodu coraz częstszych skarg na problemy z ochroną danych w branży prawniczej zgłaszanych w Information Commissioner's Office rosną potrzeby w zakresie systemów zabezpieczeń informacji. Potencjalne konsekwencje, w tym finansowe, utraty danych poufnych są bardzo dotkliwe, dlatego niezwykle istotne jest prawidłowe zabezpieczenie wszystkich urządzeń.

   Information Commissioner's Office może nakładać grzywny sięgające pół miliona GBP za poważne naruszenie zapisów ustawy o ochronie danych osobowych, jeśli takie naruszenie może spowodować poważne straty po stronie zainteresowanych osób, a ze względu na to, że na mocy ustawy adwokaci i radcy prawni są uznawani za administratorów danych – są prawnie odpowiedzialni za informacje, które przetwarzają.

   Statystyki mówią same za siebie: 24% naruszeń ustawy o ochronie danych osobowych jest spowodowanych atakami hakerskimi, natomiast w aż 75% przypadków utrata danych następuje na skutek błędów ludzkich. W związku z upowszechnianiem się biur na planie otwartym i eksponowanych punktów obsługi klienta rośnie także ryzyko utraty informacji poufnych. Wystarczy, że nieupoważniona osoba usiądzie lub przejdzie obok urządzenia, na którym są wyświetlone informacje poufne, aby uzyskała do nich dostęp.

   Rosnąca popularność pracy zdalnej dodatkowo naraża pracowników branży prawnej na ryzyko utraty danych wrażliwych podczas pracy w podróży, w miejscach publicznych, gdzie mogą je podejrzeć osoby niepowołane.

   Organizacje środowisk prawniczych, m.in. Bar Council i Law Society, dostrzegają ten problem, dlatego Bar Council przedstawił zestaw najlepszych praktyk, takich jak: „Gdzie tylko jest to możliwe, komputery nie powinny być ustawiane w sposób umożliwiający osobom nieupoważnionym oglądanie zawartości monitorów i ekranów, zwłaszcza w miejscach publicznych” i „Należy korzystać z odpowiednich technologii zabezpieczających, opracowanych pod kątem danego urządzenia bądź zastosowania”.

   Coraz więcej firm z branży prawniczej zwiększa bezpieczeństwo wizualne i podejmuje odpowiednie działania w zakresie ochrony danych poufnych wyświetlanych na ekranach urządzeń, dostosowując się do coraz bardziej restrykcyjnych wymagań w tym zakresie. Rodzina filtrów prywatyzujących 3M gwarantuje szybką i skuteczną ochronę laptopów, monitorów i urządzeń mobilnych przed złodziejami danych. Filtry prywatyzujące 3M wykorzystują opatentowaną technologię blokującą widoczność ekranu ze wszystkich stron, a produkty z gamy Gold — także widok z góry, zapewniając bezpieczeństwo wyświetlanych danych poufnych.