• Nowe przepisy finansowe mają ograniczyć wykorzystanie Big Data

  Państwowe placówki służby zdrowia muszą poprawić poziom ochrony danych

  Państwowe placówki służby zdrowia muszą poprawić poziom ochrony danych

  Państwowe placówki służby zdrowia muszą poprawić poziom ochrony danych

  • Nowe przepisy finansowe mają ograniczyć wykorzystanie Big Data

   Europejscy obserwatorzy społeczni planują doprowadzić do zaostrzenia przepisów dotyczących wykorzystywania Big Data. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejski Urząd Nadzoru Bankowego podjęły współpracę, by określić, czy nowe przepisy dotyczące wykorzystania Big Data są potrzebne.

   Jednym z głównym zagadnień będzie sposób przechowywania danych osobowych w instytucjach finansowych, bo to na podstawie tych informacji tworzone są profile klientów oraz wzorce i trendy zachowań, umożliwiające bardziej precyzyjne kierowanie usług.

   Działając pod egidą Wspólnego Komitetowi Europejskich Urzędów Nadzoru, organizacje te mają nadzieję odpowiedzieć na pytanie, jakich zachowań oczekujemy od firm w związku z tymi ogólnymi zobowiązaniami.

   Inną priorytetową kwestią będzie ocena większej automatyzacji korzystania z Big Data. Komisja chce ocenić „zjawisko coraz częstszego zastępowania ludzkiej interakcji między konsumentami a instytucjami finansowymi przez algorytmy oferujące rozmaite porady i zalecenia”.

  • „Chcemy przeanalizować korzyści i zagrożenia oraz ocenić, czy, jeśli w ogóle, potrzebne są środki regulujące i/lub kontrolne” — czytamy w oświadczeniu Komisji. Wnioski z tej analizy zostaną użyte do tworzenia zaleceń na następny rok, jeśli Komisja uzna, że jest taka potrzeba.