Centrum Szkoleniowe 3M: ochrona przed upadkiem z wysokości
 • Praca na dachu – szkolenie teoretyczne TC1

  • Szkolenie dostarcza uczestnikom podstawowych informacji niezbędnych do bezpiecznego wchodzenia na powierzchnie dachowe. Wskazuje na główne zagrożenia i ryzyka dla tych pracowników, by skutecznie ograniczali je do bezpiecznego poziomu. Szkolenie wprowadza rozróżnienie pomiędzy bezpiecznymi a niebezpiecznymi powierzchniami dachowymi, określa wymogi dla poręczy zabezpieczających, barierek oraz bezpiecznego dostępu, zagrożenia wynikające z promieniowania radiowego i sugeruje dobre praktyki robocze.

   Symbol szkolenia:TC1
   Liczebność grupy: do 12 uczestników + instruktor
   Czas trwania:1/2 dnia

   Zgłoś chęć udziału


  Wymagania

  Brak

  Kto powinien uczestniczyć

  Pracownicy terenowi z branży telekomunikacyjnej, którzy potrzebują dostępu do przełączników, stacji przekaźnikowych i chronionych powierzchni dachowych w ramach wykonywanej pracy i nie są zobowiązani do stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości.


  Cele i tematyka szkolenia

  • Przepisy odnoszące się do pracy na powierzchniach dachowych
  • Ocena ryzyka, systemy bezpieczeństwa i pozwolenia na 'pracę
  • Zagrożenia i ryzyka na powierzchniach dachowych włącznie z promieniowaniem radiowym, azbestem oraz manewrowaniem ciężkimi przedmiotami
  • Hierarchia środków poprawiających bezpieczeństwo pracy
  • Dostęp – wymagania związane z bezpieczeństwem podczas pracy z mocowanymi na stałe i przenośnymi drabinami

  Certyfikat

  Uczestnicy, którzy ukończą praktyczną i teoretyczną część szkolenia otrzymają certyfikat i identyfikator ze zdjęciem ważny przez 3 lata. Certyfikat nie upoważnia do pracy na wysokości.

  Instruktor

  • Damian Nowak

   Damian Nowak

   Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i praktycznym wykorzystaniu posiadanych umiejętności podczas pracy na wysokości i wyhamowywania upadków z wysokości. Jego wiedza i kwalifikacje także w zakresie ratownictwa wysokościowego oraz umiejętności zdobyte podczas szkoleń w europejskich centrach szkoleniowych to skarbnica wiedzy dla osób chcących zdobywać i podnosić swoje kwalifikacje.