• Inspekcja sprzętu HS4

  • Uczestnicy szkolenia otrzymają niezbędną wiedzę do inspekcji środków ochrony indywidualnej chroniących przed upadkiem z wysokości. Szkolenie obejmuje przepisy, standardy, obowiązki i zakres odpowiedzialności, znakowanie sprzętu, najważniejszą dokumentację i zasoby, zapisywanie danych, śledzenie, rodzaje inspekcji, badanie sprzętu tekstylnego i metalowego, zasady przechowywania i utylizacji..

   Symbol szkolenia: HS4
   Liczebność grupy: do 10 uczestników + instruktor
   Czas trwania: 1 dzień

   Zgłoś chęć udziału


   

   

  webLoaded = "false" Loadclientside=No

  Wymagania

  Posiadanie praktycznej wiedzy na temat sprawdzanego Umiejętność przeprowadzania dokładnej inspekcji sprzętu.
   
   

   

   

  Kto powinien uczestniczyć

  Osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie udokumentowanych inspekcji środków ochrony indywidualnej chroniących przed upadkiem z wysokości.

   
   

   

   

  Cele i tematyka szkolenia

  • Przepisy i normy
  • Obowiązki i zakres odpowiedzialności
  • Pożyteczne dokumenty, formularze i zasoby
  • Wymagania norm oraz wymagania związane z oznakowaniem środków ochrony indywidualnej znakiem CE
  • Procedury inspekcji i prowadzenia zapisków
  • Rodzaje testów/inspekcji
  • Rodzaje sprzętu
  • Metody inspekcji sprzętu tekstylnego
  • Metody inspekcji sprzętu metalowego
  • Urządzenia samohamowne – ograniczenia inspekcji
  • Konserwacja/przechowywanie/utylizacja sprzętu
   
   

   

   

  webLoaded = "false" Loadclientside=No

  Certyfikat

  Uczestnicy, którzy ukończą praktyczną i teoretyczną część szkolenia otrzymają certyfikat i identyfikator ze zdjęciem ważny przez 3 lata. Certyfikat nie upoważnia do pracy na wysokości.
   
   

   

   

  Instruktor

  • Damian Nowak

   Damian Nowak

   Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i praktycznym wykorzystaniu posiadanych umiejętności podczas pracy na wysokości i wyhamowywania upadków z wysokości. Jego wiedza i kwalifikacje także w zakresie ratownictwa wysokościowego oraz umiejętności zdobyte podczas szkoleń w europejskich centrach szkoleniowych to skarbnica wiedzy dla osób chcących zdobywać i podnosić swoje kwalifikacje.