• GWO Ręczne prace transportowe GW03

  Celem tego szkolenia jest przekazanie pracownikom podstawowych umiejętności w zakresie ręcznych prac transportowych, a także wiedzy i praktycznych wskazówek, które umożliwią im bezpieczną pracę w branży wiatrowej. Szkolenie umożliwi uczestnikom świeżo zatrudnionym w branży wiatrowej spełnienie wymagań w zakresie reagowania w sytuacjach kryzysowych. Zostało opracowane w taki sposób, aby spełniać potrzeby personelu pracującego zarówno na lądzie, jak i na wodzie.

  Symbol szkolenia: GW03
  Liczebność grupy: do 12 uczestników : 1 instruktor
  Czas trwania: 0,5 dni

  Zgłoś chęć udziału


   

   

  Wymagania

  Uczestnicy muszą być pełnoletni.
   
   

   

   

  webLoaded = "false" Loadclientside=No

  Kto powinien uczestniczyć w szkoleniu

  Nowo zatrudnieni pracownicy w branży wiatrowej lub pracownicy potrzebujący kwalifikacji GWO w zakresie dostępu do obiektu. Kurs ten jest odpowiedni zarówno dla personelu pracującego na lądzie, jak i na wodzie, w połączeniu z dodatkowymi modułami szkoleniowymi GWO BST.
   
   

   

   

  Cele i tematyka szkolenia

  • Krajowe przepisy BHP i standardy działania
  • Ocena ryzyka i zagrożeń
  • Anatomia kręgosłupa i pozycji ciała
  • Określanie ryzyka wystąpienia urazu mięśniowoszkieletowego u pracowników
  • Bezpieczna praktyka ręcznych prac transportowych
  • Bezpieczna i poprawna obsługa sprzętu
  • Identyfikacja oznak i symptomów urazów związanych z nieodpowiednim korzystaniem ze sprzętu
  • Planowanie podnoszenia (T.I.L.E.)
  • Kontrola ryzyka oraz techniki podnoszenia
  • Bezpieczne zachowanie (przyczyny/skutki urazu)
  • Podejście ukierunkowane na rozwiązywanie problemów w ręcznych pracach transportowych w środowisku turbin wiatrowych
  • Szkolenia na bazie rzeczywistych scenariuszy w środowisku turbin wiatrowych
   
   

   

   

  Certyfikat

  Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do ukończenia modułu szkoleniowego „Ręczne prace transportowe” akredytowanego przez Global Wind Organisation (GWO) i posiądą umiejętności dotyczące podstawowych zasad bezpieczeństwa (BST). Certyfikat ze szkolenia jest ważny przez 2 lata.
   
   

   

   

  Instruktor

  • Damian Nowak

   Damian Nowak

   Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i praktycznym wykorzystaniu posiadanych umiejętności podczas pracy na wysokości i wyhamowywania upadków z wysokości. Jego wiedza i kwalifikacje także w zakresie ratownictwa wysokościowego oraz umiejętności zdobyte podczas szkoleń w europejskich centrach szkoleniowych to skarbnica wiedzy dla osób chcących zdobywać i podnosić swoje kwalifikacje.