Centrum Szkoleniowe 3M: ochrona przed upadkiem z wysokości
 • GWO Pierwsza pomoc – szkolenie przypominające GW08

  Celem szkolenia przypominającego jest odświeżenie wcześniej zdobyte wiedzy i poszerzenie jej, jak również odświeżenie umiejętności zdobytych podczas szkolenia BST Pierwsza Pomoc, by uczestnicy byli w stanie w bezpieczny i skuteczny sposób udzielić pierwszej pomocy w branży wiatrowej. Szkolenie uczy, jak właściwie reagować w sytuacji awaryjnej. Zostało opracowane w taki sposób, aby spełniać potrzeby personelu pracującego zarówno na lądzie, jak i na wodzie.

  Symbol szkolenia: GW08
  Liczebność grupy: do 6 uczestników : 1 instruktor
  Czas trwania: 1 dzień

  Zgłoś chęć udziału


   

   

  Wymagania

  Uczestnicy muszą być pełnoletni i sprawni tak, aby móc brać aktywny udział w całym szkoleniu. Uczestnicy muszą posiadać ważny (nie starszy niż 24 m-ce) certyfikat ze szkolenia BST/ BSTR moduł „Pierwsza Pomoc”.
   
   

   

   

  webLoaded = "false" Loadclientside=No

  Kto powinien uczestniczyć w szkoleniu

  Nowo zatrudnieni pracownicy w branży wiatrowej lub pracownicy potrzebujący kwalifikacji GWO w zakresie dostępu do obiektu. Kurs ten jest odpowiedni zarówno dla personelu pracującego na lądzie, jak i na wodzie, w połączeniu z dodatkowymi modułami szkoleniowymi GWO BST.
   
   

   

   

  Cele i tematyka szkolenia

  Niezbędna wiedza:

   
  • Krajowe przepisy BHP i standardy działania
  • Wytyczne ERC i AHA w sprawie pierwszej pomocy
  • Zarządzanie zdarzeniami/incydentami
  • Znajomość procedur bezpieczeństwa w sytuacjach awaryjnych
  • Prawidłowa kolejność zarządzania w sytuacji awaryjnej w środowisku turbiny wiatrowej
  • Budowa i funkcjonowanie ciała f Zasady A-B-C i podstawowe oględziny
  • Stosowanie zasad pierwszej pomocy w sytuacjach awaryjnych
  • Poważne /drobne choroby i urazy
  • Incydenty pierwotne i wtórne
  • Pierwsza pomoc ratująca życie
  • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa i ćwiczenia praktyczne
  • Procedury bezpieczeństwa AED i prawidłowe stosowanie AED
  • Zarządzanie mniejszymi i poważnymi zdarzeniami
  • Znajomość sprzętu do udzielania pierwszej pomocy
   
   

   

   

  Certyfikat

  Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do ukończenia modułu szkoleniowego „Pierwsza pomoc – szkolenie przypominające” akredytowanego przez Global Wind Organisation (GWO) i posiądą umiejętności dotyczące podstawowych zasad bezpieczeństwa (BST). Certyfikat ze szkolenia jest ważny przez 2 lata.
   
   

   

   

  Instruktor

  • Damian Nowak

   Damian Nowak

   Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i praktycznym wykorzystaniu posiadanych umiejętności podczas pracy na wysokości i wyhamowywania upadków z wysokości. Jego wiedza i kwalifikacje także w zakresie ratownictwa wysokościowego oraz umiejętności zdobyte podczas szkoleń w europejskich centrach szkoleniowych to skarbnica wiedzy dla osób chcących zdobywać i podnosić swoje kwalifikacje.