1. Polska
 2. Badanie State of Science Index
 3. Szczegółowe informacje o Badaniu State of Science Index 3M
Badanie State of Science Index
3M State of Science Index logo on green to blue gradient

Ankiecie z 2020 Roku

 • Firma 3M już szósty raz dzieli się wynikami swojego projektu badawczego – State of Science Index. Jest to oryginalne, niezależne i reprezentatywne w skali kraju badanie postaw społecznych wobec nauki, które sprawdza, co ludzie myślą na jej temat i jak postrzegają jej rolę w otaczającym świecie.

  Dane zgromadzona w okresie od 27 września do17 grudnia 2021 r. pozwoliły na uchwycenie nastrojów społecznych oraz oczekiwań wobec nauki. Zobrazowały także rolę instytucjii firm mających wpływ na jej rozwój. W oparciu o wyniki ankiety, zdefiniowane zostały obszary priorytetowe dla nauki, wśród których znalazły się:


  •  Solidna edukacja STEM (z ang.: nauki ścisłe, przyrodnicze, technologia, inżyniera i matematyka), 
  •  Kwestia dostępności i jakości opieki zdrowotnej, 
  •  Wzmocnienie obszaru szkolnictwa branżowego,  
  •  Troska o środowisko,
  •  Rozwój technologii przyszłości. 

  Badanie dostarcza nam również informacje o trendach z ostatnich pięciu lat – pokazuje, jak kształtowały się postawy wobec nauki na przestrzeni czasu wraz ze zmianami i wyzwaniami, z którymi mierzył się świat. Po raz pierwszy wyniki są też równo podzielone między okres przed pandemią i czas od wybuchu pandemii – po 3 ankiety na każdy z obu przedziałów czasowych.

  Dlaczego przeprowadzamy te badania?
  Nauka ma znaczenie dla 3M. Chcemy tworzyć lepszy świat, wykorzystując naukę, i inspirować innych, aby do nas dołączyli. W tym celu musimy zrozumieć, co świat myśli o nauce i jej roli w społeczeństwie.

 • 1000 respondentów
  w każdym z 17 krajów.

 • State of Science Index to prowadzone od 2018 r, jedno z największych, globalnych badań analizujących postawy wobec nauki. Umożliwia ono 3M porównywanie zmian na przestrzeni czasu. Mamy wystarczająco dużo danych historycznych, by określić trendy na podstawie pytań, które powtarzały się w kolejnych latach. Dane z tego badania można traktować jako średnią globalną lub indywidualnie według krajów.

Metodologia

 • USA, Kanada, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Polska, Włochy, Brazylia, Meksyk, Kolumbia, Japonia, Singapur, Korea Południowa, Chiny, Indie, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Australia.

 • Ankieta State of Science Index z 2022 r. została przeprowadzona na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych osób w następujących 17 krajach: USA, Kanada, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Polska, Włochy, Brazylia, Meksyk, Kolumbia, Japonia, Singapur, Korea Południowa, Chiny, Indie, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Australia. Na poziomie ufności 95% margines błędu wynosi +/- 0,75 punktu procentowego na poziomie 17 krajów i +/- 3,1 punktu procentowego dla każdego kraju z osobna.

  Do porównania wyników rok do roku wykorzystano średnią śledzenia z 10 krajów, z marginesem błędu +/- 0,98 punktu procentowego.

 • woman in mask standing in a city at night - 3M state of science index global 2022 report
  State of Science Index: Globalny Raport 2022

  Dowiedz się więcej o globalnych wynikach tegorocznego globalnego badania.

  Pobierz raport (PDF, 4.3 MB)