1. Polska
 2. Badanie State of Science Index
 3. Szczegółowe informacje o Badaniu State of Science Index 3M
Badanie State of Science Index

O ankiecie z 2021 r.

 • Już czwarty rok 3M dzieli się unikalnymi spostrzeżeniami z własnego projektu badawczego, State of Science Index. State of Science Index to niezależne badanie przeprowadzone na zlecenie firmy 3M, które śledzi i bada globalne nastawienie do nauki, sprawdzając, co ludzie myślą na jej temat i jak widzą jej rolę w otaczającym nas świecie.

  W zeszłym roku opublikowaliśmy jednocześnie dane z dwóch edycji badania: pierwszej, na bazie ankiety przeprowadzonej kilka miesięcy przed wybuchem pandemii w sierpniu-październiku 2019 r. (2020 Pre-Pandemic Survey), oraz drugiej, która stanowiła pełny zestaw danych zebranych podczas pandemii w lipcu-sierpniu 2020 r. (2020 Pandemic Pulse). Około sześć miesięcy później (luty-marzec 2021 r.) i rok po wybuchu epidemii przeprowadziliśmy ankietę z 2021 r., aby pomóc nam zrozumieć długoterminowy wpływ, jaki pandemia i inne ważne wydarzenia gospodarcze i społeczne wywarły na światowe poglądy związane z nauką i najważniejszymi zagadnieniami naukowymi.

  Dlaczego prowadzimy te badania?
  Nauka ma znaczenie dla 3M. Chcemy tworzyć lepszy świat wykorzystując naukę i inspirować innych, aby dołączyli do nas. W tym celu musimy zrozumieć, co świat myśli o nauce i roli, jaką odgrywa ona w społeczeństwie. State of Science Index 3M to oryginalne, niezależne i reprezentatywne w skali kraju (oparte na demograficznych danych spisowych) badania przeprowadzone wśród populacji ogólnej na całym świecie.

 • 1000 respondentów powyżej 18 roku życia w każdym kraju

 • Od 2018 r. jest to jedno z największych, globalnych badań, które analizują postawy wobec nauki. Umożliwiają 3M porównywanie zmian na przestrzeni czasu. W tym roku rozszerzyliśmy ankietę jeszcze bardziej — z 14 do 17 krajów. Mamy wystarczająco dużo danych historycznych, by określić trendy na podstawie pytań, które powtarzały się na przestrzeni czasu. Dane z tego badania można traktować jako średnią globalną lub indywidualnie według krajów.

Metodologia

 • 18 krajów wzięło udział w badaniu State of Science Index Survey 2021

 • Ankieta State of Science Index z 2021 r. została przeprowadzona na reprezentatywnej próbie 1000 osób dorosłych w wieku 18 lat i starszych w następujących 17 krajach: USA, Kanada, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Polska, Włochy, Brazylia, Meksyk, Kolumbia, Japonia, Singapur, Korea Południowa, Chiny, Indie, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Australia. Na poziomie ufności 95% margines błędu wynosi +/- 0,75 punktu procentowego na poziomie 17 krajów i +/- 3,1 punktu procentowego dla każdego kraju z osobna.

  Do porównania wyników rok do roku wykorzystano średnią śledzenia z 10 krajów, z marginesem błędu +/- 0,98 punktu procentowego.