3M™ Fluorinert™płyn specjalistyczny FC-3284

3M ID B10144228
  • Stabilność termiczna
  • Stabilność chemiczna
  • Szeroki zakres temperatury pracy
  • Nie przewodzący
 More...
Zobacz wszystkie szczegóły
Szczegóły

Płyn specjalistyczny 3M™ Fluorinert™ FC-3284 do elementów elektronicznych jest nieprzewodzącym elektrycznie, stabilnym termicznie i chemicznie płynem idealnym do stosowania w jednofazowych i dwufazowych płynnych nośnikach ciepła w zastosowaniach, takich jak testowanie pakietów półprzewodników, zasilanie i chłodzenie komputera.

Płyn specjalistyczny 3M™ Fluorinert™ FC-3284 do elementów elektronicznych jest przezroczystą, bezbarwną, nieprzewodzącą elektrycznie, niepalną, stabilną termicznie i chemicznie cieczą. Nie pozostawia osadu, jest idealna do wielu zastosowań wymagających płynnych nośników ciepła. Jego kompatybilność sprawia, że dobrze nadaje się do różnorodnych zastosowań przenoszenia ciepła w jednofazowych i dwufazowych systemach elektronicznych, w tym do testowania niezawodności, konwersji mocy itp. Ponieważ FC-3284 ma wyjątkowo wąski zakres temperatury wrzenia, jego skład nie będzie z czasem ulegał zmianom, co zapewnia spójne właściwości transportowe.

  • Stabilność termiczna
  • Stabilność chemiczna
  • Szeroki zakres temperatury pracy
  • Nie przewodzący
  • Wąski zakres wrzenia

Sugerowane zastosowania

  • Idealne do różnych zastosowań, takich jak wytrawiacze, implanty jonowe, próbniki, prostowniki i itp.
Specyfikacja
Linia produktów
FC-3284
Materiały informacyjne
Arkusze danych