Gazy izolacyjne Novec dla branży energetycznej

Zobacz wszystkie produkty

Wprowadź zmianę istotną dla przyszłości naszej planety. Wybierz gazy izolacyjne 3M™ Novec™ jako alternatywę dla heksafluorku siarki (SF6), gazu cieplarnianego używanego powszechnie do izolacji i ochrony wysoko- i średnio napięciowej infrastruktury służącej do przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej.

Sieci wysokiego napięcia to ścieżka szybkiej poprawy jakości naszego życia, a ich niezawodność jest krytyczna i uwzględnia niewielki margines błędu. Jednak podczas gdy branża energetyczna przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa ludzi, ich wygody i wydajności, wyciek czy niezamierzone uwolnienie gazu SF6 na pewno będzie mieć istotny niekorzystny wpływ na środowisko.

Dlatego badacze 3M zajęli się zapotrzebowaniem energetyki na gaz izolacyjny wszędzie tam, gdzie wykorzystywany jest gaz SF6. Owocem zakrojonych na szeroką skalę badań i prac są gazy izolacyjne 3M Novec, wykorzystywane często jako składniki mieszaniny gazów dla zapewnienia porównywalnej lub większej skuteczności przy jednoczesnym znacząco mniejszym niż w przypadku gazu SF6 oddziaływaniu na środowisko. Jeżeli zależy Ci na stworzeniu bardziej „zielonej" sieci wysokiego napięcia, służymy pomocą.

Wizerunek podstacji energetycznej na tle zachodzącego słońca
Zasilanie przyszłości ekologicznymi rozwiązaniami
 • Alternatywa dla gazu SF6, której celem jest ograniczenie oddziaływania gazu cieplarnianego nawet o 99,99%.

  • Branża energetyczna postanowiła sprostać wyzwaniu stosowania gazu SF6 jako gazu izolacyjnego ze względu na jego dielektryczne właściwości i niezawodność. Ale SF6 jest gazem cieplarnianym, a jego potencjał tworzenia efektu cieplarnianego w perspektywie 100 lat jest 23 500 razy wyższy od potencjału dwutlenku węgla. Jest to w istocie gaz cieplarniany najsilniej oddziaływujący na globalne ocieplenie, z jakim do czynienia miał dotąd Międzynarodowy Zespół ds. Zmian Klimatu. Właśnie to skłoniło 3M do podjęcia współpracy z liderami branży w celu wypracowania alternatywnych rozwiązań wykorzystujących gazy izolacyjne Novec. Wyniki badań wskazują na możliwość zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych po zastosowaniu gazów Novec w mieszaninie nawet o 99,99% w porównaniu z mieszaninami wykorzystującymi gaz SF6.
  • g3 – „zielony" gaz dla sieci energetycznych:
   • Gaz g3, opracowany przez firmę General Electric, wykorzystuje gaz izolacyjny 3M™ Novec™ 4710. Spełnia wymagania do stosowania w rozdzielnicach wysokiego napięcia i w liniach izolowanych gazem.
   • Stosowanie g3 jako części mieszaniny gazów to gwarancja zmniejszenia wpływu na globalne ocieplenie nawet o 99% w porównaniu z efektem stosowania gazu SF6.
  • Ekologiczna izolowana gazem rozdzielnica ABB wykorzystująca gaz AirPlus™:
   • Firma ABB stworzyła rozdzielnicę średniego napięcia, izolowaną gazem i wykorzystującą gaz izolacyjny 3M™ Novec™ 5110, charakteryzujący się skutecznością równą skuteczności gazu SF6, ale o znacząco mniejszym wpływie na środowisko.
   • Stosowanie gazu jako część mieszaniny gazów to gwarancja zmniejszenia wpływu na globalne ocieplenie nawet o 99% w porównaniu z efektem stosowania gazu SF6.
  • Zobacz ulotkę nt. rodziny gazów izolacyjnych 3M™ Novec™ (PDF, 1,06 MB)

Skuteczność o krytycznym znaczeniu dla przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej

Branża energetyczna nie dopuszcza żadnego marginesu błędu, dlatego mieszaniny gazów izolacyjnych zawierających gazy Novec spełniają najbardziej rygorystyczne specyfikacje w zakresie bezpieczeństwa i niezawodności.

 • Wyjątkowa skuteczność

  Wytrzymałość dielektryczna wyższa niż w przypadku gazu SF6 i szeroki zakres temperatur operacyjnych.

 • Dwóch robotników w kamizelkach bezpieczeństwa i hełmach ochronnych na zewnątrz, patrzących na wysokonapięciowe urządzenie do przesyłu energii w ramach krajowej sieci energetycznej, stanowiące część linii izolowanej gazem,
  Niezawodność dla krytycznej infrastruktury.

  Można go używać np. w rozdzielnicach izolowanych gazem, wyłącznikach automatycznych czy liniach izolowanych gazem.

 • Średnionapięciowe urządzenie do przesyłu energii ABB AirPlus™, wykorzystujące zamiast gazu SF6 płyn dielektryczny 3M™ Novec™ 5110.
  Niższy łączny koszt

  Mniejsze nakłady administracyjne związane ze zgłaszaniem emisji gazów cieplarnianych.


O gazach izolacyjnych 3M Novec

Zobacz wszystkie produkty

Gazy izolacyjne Novec stanowią połączenie doskonałych właściwości dielektrycznych i bezpieczeństwa i są wyjątkowo przyjazne dla środowiska. Jako składnik mieszaniny gazów gazy izolacyjne Novec można stosować zarówno do sieci średniego jak i wysokiego napięcia. Gazy te charakteryzują się niepalnością i zerowym potencjałem niszczenia warstwy ozonowej.

 • Zbliżenie wysokonapięciowego urządzenia do przesyłu energii w ramach krajowej sieci energetycznej, stanowiącego część linii izolowanej gazem, wykorzystującej zamiast gazu SF6 gaz g3 zawierający płyn dielektryczny 3M™ Novec™ 4710
  Gaz izolacyjny 3M Novec 4710

  Produkt opracowany specjalnie jako bezpieczna dla środowiska alternatywa dla gazu SF6, stosowana w czystej postaci lub jako składnik mieszaniny gazu. Cechuje się wysoką dielektrycznością i wysokim marginesem bezpieczeństwa.

  • Wytrzymałość dielektryczna około dwa razy wyższa niż w przypadku gazu SF6 w danym ciśnieniu.
  • Jego wpływ jako składnika mieszaniny gazów na globalne ocieplenie może być znacząco ograniczony, nawet o 99% w porównaniu z gazem SF6.
  • Wszechstronność w zastosowaniach w urządzeniach wysokiego i średniego napięcia.
  • Wysoki margines bezpieczeństwa pracowników, jeżeli jego wykorzystywanie jest zgodne z celem wyznaczonym przez producenta.
  • Szeroki zakres temperatur i środowisk operacyjnych.
  • Kompatybilny z szeroką gamą części urządzeń

  Pobierz kartę danych Novec 4710 (PDF, 255 KB)

 • Urządzenie ABB AirPlus™ wykorzystujące zamiast gazu SF6 płyn dielektryczny 3M™ Novec™ 5110 dla energetyki
  Gaz izolacyjny 3M Novec 4710

  Produkt o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego, alternatywa dla gazu SF6, opracowana do stosowania w połączeniu z innymi gazami nośnymi w urządzeniach elektrycznych. Cechuje się wysoką dielektrycznością i wysokim marginesem bezpieczeństwa.

  • Wytrzymałość dielektryczna około 1,4 razu wyższa niż w przypadku gazu SF6 w danym ciśnieniu.
  • Jego wpływ jako składnika mieszaniny gazów na globalne ocieplenie może być znacząco ograniczony, nawet o 99,99% w porównaniu z gazem SF6.
  • Niezawodność w zakresie dielektryczności w zastosowaniach w urządzeniach wysokiego i średniego napięcia.
  • Wysoki wskaźnik bezpieczeństwa pracowników, jeżeli jego wykorzystywanie jest zgodne z celem wyznaczonym przez producenta.
  • Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego niższy od 1.
  • Doskonały do stosowania w pomieszczeniach.
  • Wykorzystywany w połączeniu z gazami obojętnymi w urządzeniach elektrycznych.

  Pobierz kartę danych Novec 5110 (PDF, 161 KB)


Studia przypadku: poddanie gazów izolacyjnych Novec testom

 • Krajowa sieć energetyczna: Pierwsza linia izolowana gazem g3 (GIL)

  Pierwsza linia 420 kV izolowana gazem bez użycia SF6 została położona w Sellindge, w Anglii w roku 2016. Mieszanina gazów izolacyjnych zawiera gaz izolacyjny 3M Novec 4710. Instalacja ta jest owocem lat badań i współpracy oraz manifestacją zobowiązania GE, Krajowej Sieci i 3M do ograniczania emisji gazów cieplarnianych związanych ze stosowaniem gazu SF6 w urządzeniach przesyłowych wysokiego napięcia.

  • Wykorzystuje mieszaninę gazów g3 firmy GE.
  • Niski potencjał tworzenia efektu cieplarnianego i zerowy potencjał niszczenia warstwy ozonowej.
  • Spełnia korporacyjne wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa.

  Pobierz studium przypadku (PDF, 288 KB)

 • ABB AirPlus™: pierwsza rozdzielnica średniego napięcia izolowana gazem, niewykorzystująca gazu SF6

  Zupełnie nowa rozdzielnica w izolacji gazowej, wykorzystującej AirPlus™ to rewolucyjna alternatywa dla gazu SF6 dla urządzeń średniego napięcia. Charakteryzuje się potencjałem tworzenia efektu cieplarnianego niższym od 1 i jest pierwszą na świecie rozdzielnicą średniego napięcia izolowaną gazem zawierającym cząsteczki gazu izolacyjnego 3M Novec 5110. Korzyści: kompaktowość i wszystkie zalety typowej rozdzielnicy.

  • Bezpieczeństwo dla środowiska – potencjał tworzenia efektu cieplarnianego niższy od 1.
  • Kompaktowość projektu.
  • Najważniejsze korzyści ze stosowania tradycyjnej technologii rozdzielnicy w izolacji gazowej.

  AirPlus to znak towarowy ABB AG.

  Pobierz ulotkę ABB/3M

  Pobierz ulotkę (PDF, 1,6 MB)


Narzędzia i materiały dotyczące gazów izolacyjnych 3M Novec

Biblioteka materiałów

Skontaktuj się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zastosowań gazów izolacyjnych

Zadaj pytania na temat gazów izolacyjnych członkom naszego zespołu – inżynierom, badaczom i ekspertom.

Proponujemy:

 • konsultacje dotyczące kompatybilności z materiałami
 • dodatkowe odpowiedzi i informacje