Gazy izolacyjne Novec dla branży energetycznej

Zobacz wszystkie produkty

Wprowadź istotną zmianę dla przyszłości naszej planety. Wybierz gazy izolacyjne 3M™ Novec™ jako alternatywę dla heksafluorku siarki (SF6), gazu cieplarnianego używanego powszechnie do izolacji i ochrony wysoko- i średnio napięciowej infrastruktury służącej do przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej.

Sieci wysokiego napięcia zapewniają poprawę jakości naszego życia, a ich niezawodność jest krytyczna i dopuszcza niewielki margines błędu. Branża energetyczna ciągle podnosi bezpieczeństwo pracy swoich sieci, zapewnia komfort stabilinych dostaw i podnosi ich wydajność, każdy wyciek czy niezamierzone uwolnienie gazu SF6 ma niekorzystny wpływ na środowisko i bezpośrednie otocznie.

Dlatego inżynierowie 3M dostrzegli pilną potrzebę opracowania gazu izolacyjnego, który może zostać użyty wszędzie tam, gdzie wykorzystywany jest gaz SF6. Owocem zakrojonych na szeroką skalę badań i prac są gazy izolacyjne 3M Novec, wykorzystywane często jako składniki mieszaniny gazów dla zapewnienia porównywalnej lub większej skuteczności przy jednoczesnym znacząco mniejszym niż w przypadku gazu SF6 oddziaływaniu na środowisko. Jeżeli zależy Ci na stworzeniu bardziej „zielonej" sieci wysokiego napięcia, służymy pomocą.

Wizerunek podstacji energetycznej na tle zachodzącego słońca
Zasilanie przyszłości ekologicznymi rozwiązaniami
 • Alternatywa dla gazu SF6, której celem jest ograniczenie oddziaływania gazu cieplarnianego

  Alternatywa dla gazu SF6, której celem jest ograniczenie oddziaływania gazu cieplarnianego nawet o 99,99%.

  • Branża energetyczna stosowała gaz SF6 jako gaz izolacyjny ze względu na jego bardzo dobre właściwości dielektryczne i niezawodność. Ale SF6 jest gazem cieplarnianym, a jego potencjał tworzenia efektu cieplarnianego w perspektywie 100 lat jest 23 500 razy wyższy od potencjału dwutlenku węgla. Jest to w istocie gaz cieplarniany najsilniej przyczyniający się do tworzenia efektu cieplarnianego, z jakim do czynienia miał dotąd Międzynarodowy Zespół ds. Zmian Klimatu. Właśnie to skłoniło 3M do podjęcia współpracy z liderami branży w celu wypracowania alternatywnych rozwiązań wykorzystujących gazy izolacyjne Novec. Wyniki badań wskazują na możliwość zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych po zastosowaniu gazów Novec w mieszaninie nawet o 99,99% w porównaniu z mieszaninami wykorzystującymi gaz SF6.
  • g3 – „zielony" gaz dla sieci energetycznych:
   • Gaz g3, opracowany przez firmę General Electric, wykorzystuje gaz izolacyjny 3M™ Novec™ 4710. Spełnia wymagania do stosowania w rozdzielnicach wysokiego napięcia i w liniach izolowanych gazem.
   • Stosowanie g3 jako części mieszaniny gazów to gwarancja zmniejszenia wpływu na globalne ocieplenie nawet o 99% w porównaniu z efektem stosowania gazu SF6.
  • Ekologiczna izolowana gazem rozdzielnica ABB wykorzystująca gaz AirPlus™:
   • Firma ABB stworzyła rozdzielnicę średniego napięcia, izolowaną gazem i wykorzystującą gaz izolacyjny 3M™ Novec™ 5110, charakteryzujący się skutecznością równą skuteczności gazu SF6, ale o znacząco mniejszym wpływie na środowisko.
   • Stosowanie gazu jako część mieszaniny gazów to gwarancja zmniejszenia wpływu na globalne ocieplenie nawet o 99% w porównaniu z efektem stosowania gazu SF6.
  • Zapoznaj się z katalogiem na temat gazów izolacyjnych 3M™ Novec™ (PDF, 1,06 MB)

Skuteczność o krytycznym znaczeniu dla przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej

Branża energetyczna nie dopuszcza żadnego marginesu błędu, dlatego mieszaniny gazów izolacyjnych zawierających gazy Novec spełniają najbardziej rygorystyczne specyfikacje w zakresie bezpieczeństwa i niezawodności.

 • Nocna panorama metropolii
  Wyjątkowa skuteczność

  Gazy izolacyjne Novec są zazwyczaj mieszane z gazami obojętnymi, gdzie mieszanina oferuje porównywalną wytrzymałość dielektryczną do SF6.

 • Dwóch robotników patrzących na wysokonapięciowe urządzenie stanowiące część linii izolowanej gazem
  Niezawodność dla krytycznej infrastruktury.

  Można go używać np. w rozdzielnicach izolowanych gazem, wyłącznikach automatycznych czy liniach izolowanych gazem.

 • Urządzenie do przesyłu energii ABB AirPlus™ wykorzystujące zamiast gazu SF6 płyn 3M™ Novec™ 5110.
  Niższy łączny koszt

  Mniejsze nakłady administracyjne związane ze zgłaszaniem emisji gazów cieplarnianych.


O gazach izolacyjnych 3M Novec

Zobacz wszystkie produkty

Gazy izolacyjne Novec łączą w sobie doskonałe parametry dielektryczne z szerokim marginesem bezpieczeństwa dla pracowników. Używane jako część mieszaniny gazów, Gazy Izolacyjne Novec nadają się do zastosowań przy średnim i wysokim napięciu, są niepalne i nie zubażają warstwy ozonowej. Jako zrównoważona alternatywa dla SF6, Novec Insulating Gases pomagają zredukować wpływ gazów cieplarnianych w urządzeniach komercyjnych pracujących w sieci o ponad 99%, zapewniając tym samym znaczącą i istotną redukcję wpływu na środowisko.

 • Zbliżenie na część linii izolowanej gazem, wykorzystującej płyn dielektryczny 3M™ Novec™ 4710
  Gaz izolacyjny 3M Novec 4710

  Produkt ten został specjalnie opracowany jako trwała alternatywa dla SF6, gdy jest stosowany w czystej postaci lub jako składnik mieszaniny gazów, zapewniając doskonałe właściwości dielektryczne w szerokim zakresie temperatur roboczych.

  • Napięcie przebicia dielektrycznego około 2 razy większe niż w przypadku SF6 przy danym ciśnieniu.
  • Szeroki margines bezpieczeństwa dla pracowników przy stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem
  • Umożliwia znaczną i istotną redukcję emisji gazów cieplarnianych (GHG) przez urządzenia z izolacją gazową

  Pobierz kartę danych technicznych Novec 4710 (PDF, 255 KB)

  Dowiedz się więcej o gazie izolacyjnym 3M Novec 4710

 • Urządzenie ABB AirPlus™ wykorzystujące zamiast gazu SF6 płyn dielektryczny 3M™ Novec™ 5110
  Gaz izolacyjny 3M Novec 5110

  Produkt ten jest alternatywą dla SF6 o bardzo niskim współczynniku ocieplenia globalnego (GWP), opracowaną w celu mieszania z innymi gazami nośnymi w zastosowaniach związanych z urządzeniami elektroenergetycznymi.

  • Napięcie przebicia dielektrycznego około 1,4 razy większe niż SF6 przy danym ciśnieniu (w czystej postaci)
  • Szeroki margines bezpieczeństwa dla pracowników, gdy jest używany zgodnie z przeznaczeniem
  • Praktycznie eliminuje emisję gazów cieplarnianych (GHG) z urządzeń z izolacją gazową.

  Pobierz kartę danych technicznych Novec 5110 (PDF, 161 KB)

  Dowiedz się więcej o gazie izolacyjnym 3M Novec 5110


Studia przypadku: poddanie gazów izolacyjnych Novec testom

 • Gaz g³™ firmy General Electric wykorzystujący gaz 3M Novec 4710

  g³, (wymawiane jako "g") jest alternatywą dla gazu SF6 opracowaną przez GE, opracowaną dla urządzeń do przesyłu energii elektrycznej wysokiego napięcia i wykorzystującą gaz 3M Novec 4710. Produkty g³ charakteryzują się takimi samymi wartościami znamionowymi i takimi samymi wymiarami jak najnowocześniejsze urządzenia SF6, przy drastycznie zmniejszonym wpływie na środowisko.

  • Produkty g³ działają bez ograniczeń w tym samym zakresie temperatur co produkty SF6 (do -30°C).
  • Produkty g³ są przetestowane i dostępne dla wyłączników z izolacją gazową i podstacji do 145 kV, linii izolowanych gazem (GIL) do 420 kV i transformatorów do 245 kV.
  • Ponad 20 wiodących zakładów energetycznych zdecydowało się na zastosowanie urządzeń z g³ zawierających w sumie ponad 100 pól. Pobierz przegląd niektórych przykładów zastosowania g³.

  Odwiedź stronę internetową GE g³

  EconiQ™ Hitachi ABB Power Grids z wykorzystaniem gazu 3M Novec 4710

  EconiQ™ to ekoefektywne portfolio Hitachi ABB Power Grids, w którym produkty, usługi i rozwiązania są sprawdzone pod względem wyjątkowej wydajności środowiskowej.

  Od 2010 r. Hitachi ABB Power Grids wdraża wydajną ekologicznie technologię wysokiego napięcia z alternatywą dla SF6.

  Obecne portfolio EconiQ obejmuje szynoprzewody GIS 145kV i GIS 420kV.

  Odwiedź stronę internetową Hitachi ABB Power Grid EqoniQ

  g³ jest znakiem towarowym General Electric Company.
  EconiQ jest znakiem towarowym Hitachi ABB Power Grids.

 • AirPlus™ z wykorzystaniem 3M Novec 5110

  AirPlus™ wykorzystujący gaz 3M Novec 5110 został opracowany przez ABB jako ekologiczna alternatywa dla SF6.

  • Bezpieczeństwo dla środowiska – potencjał tworzenia efektu cieplarnianego niższy od 1
  • Kompaktowa konstrukcja sprzętu
  • Zachowuje kluczowe zalety uznanej technologii GIS.

  Pierwsze instalacje pilotażowe dla aplikacji średniego i wysokiego napięcia z powodzeniem działają w EWZ w Zurychu w Szwajcarii od 2015 roku.

  Obecnie AirPlus™ jest używany w tych aplikacjach:

  • MV Primary GIS do 40,5kV
  • MV Wtórny GIS i AIS do 24kV

  Odwiedź stronę internetową ABB AirPlus

  AirPlus jest znakiem towarowym ABB AG.


Narzędzia i materiały dotyczące gazów izolacyjnych 3M Novec

Biblioteka materiałów

Skontaktuj się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zastosowań gazów izolacyjnych

Zadaj pytania na temat gazów izolacyjnych członkom naszego zespołu – inżynierom, badaczom i ekspertom.

Proponujemy:

 • konsultacje dotyczące kompatybilności z materiałami
 • dodatkowe odpowiedzi i informacje