Gaszenie pożarów z wykorzystaniem płynu Novec 1230

System gaszenia pożarów, który pomaga chronić wszystko to, co ważne, tj. ludzi, przedsiębiorstwo, aktywa, a także planetę, wymaga zaawansowanych osiągnięć naukowych bez kompromisów.

Potrzebujesz informacji, aby dokonać świadomego i dalekowzrocznego wyboru. Musisz zrozumieć, jak działają różne środki gaszenia pożarów i jak mogą wpływać na firmę, pracowników i otaczający świat. Zobacz, jak środek gaśniczy 3M™ Novec™ wypada w porównaniu z głównymi, oferowanymi dziś rodzajami systemów gaszenia pożarów. Potem zapytaj naszych ekspertów, jaką pomoc możemy Ci zaproponować.

Wzór składający się z połączonych fioletowych trójkątów w trzech odcieniach

Płyn 3M Novec 1230 a FM-200® i inne wodorofluorowęglowodory (gazy HFC)


Unikaj aktualnych i przyszłych ograniczeń regulacyjnych dotyczących gazów HFC.

Ochrona świata, w którym żyjemy, stała się istotnym elementem naszego życia. 3M prowadzi badania naukowe, które pomagają w realizacji tej misji. Inicjatywy regulacyjne rządów państw i działania biznesu przyspieszają przechodzenie od szkodliwych dla środowiska czystych środków gaśniczych zawierających gazy HFC, takich jak FM-200® (HFC-227ea) na alternatywy przyjazne środowisku.

W efekcie rygorystyczne przepisy dotyczące gazów HFC narzucają redukcję ich produkcji. Wybierając środek do gaszenia pożaru, należy rozważyć nie tylko jego wpływ na planetę, ale także możliwy koszt i dostępność zamienników, których zastosowania wymagają regulacje.

Płyn Novec 1230 charakteryzuje się bardzo niskim potencjałem tworzenia efektu cieplarnianego (niższym od 1), ma zerowy potencjał niszczenia warstwy ozonowej, nie pozostaje w atmosferze i nie jest objęty regulacyjnymi ograniczeniami ani wymogiem wycofania z produkcji. 3M ma pełne zaufanie do tego produktu, dlatego udziela gwarancji 3M™ Blue Sky℠, zapewniającej spokój przez dwudziestoletni okres ochrony przed stratami spowodowanymi działaniami regulacyjnymi.


Zobacz, aby poznać charakterystykę Novec 1230 w kontekście jego wpływu na środowisko.


Wzór składający się z połączonych fioletowych trójkątów w trzech odcieniach

3M Novec 1230 w porównaniu do gazu obojętnego


Ukryte koszty stosowania systemu wykorzystującego gaz obojętny szybko rosną.

Wybór odpowiedniego systemu gaszenia pożarów ma efekt długofalowy. Jakie są koszty konserwacji i uzupełniania brakujących składników systemu?

Jednym z zadań specjalisty ds. pożarnictwa jest wyszukiwanie inteligentnych inwestycji dla organizacji. Oznacza to nie tylko zapobieganie stratom spowodowanym przez zdarzenia, takie jak pożar, ale także zidentyfikowanie ukrytych kosztów systemów, takich jak system gaszenia pożarów oparty na gazie obojętnym.

Systemy oparte na gazie obojętnym zajmują więcej miejsca, a przecież przestrzeń kosztuje. W celu ugaszenia pożaru absorbują więcej powietrza niż zaawansowany czysty środek, taki jak płyn Novec 1230. Oznacza to więcej butli z gazem, które trzeba dostarczyć, zainstalować i konserwować, nie wspominając o ukrytych kosztach ich doładowania.

Kolejne koszty wiążą się z zapewnieniem bezpieczeństwa systemu, czyli instalacją dodatkowej wentylacji, dodatkowym wzmocnieniem konstrukcji, która udźwignie ciężar systemu oraz droższymi badaniami i testami.

Po dodaniu tych kosztów okazuje się, że inwestycja w inteligentny system gaszenia pożarów stosujący płyn Novec 1230 zapewnia zwrot.


Zobacz, aby dowiedzieć się więcej o gaszeniu pożarów gazem obojętnym.


Pobierz dane porównawcze 3M Novec 1230 i gazów obojętnych.

Wzór składający się z połączonych fioletowych trójkątów w trzech odcieniach

3M Novec 1230 w porównaniu do systemów mgły wodnej i zraszaczy


Mgła wodna i zraszacze mogą spowodować katastrofalne uszkodzenia sprzętu elektronicznego, artefaktów i zagrozić ciągłości prowadzenia działalności.

Ochrona przeciwpożarowa krytycznych składników majątku nie jest prosta. Chociaż systemy przeciwpożarowe wykorzystujące mgłę wodną i zraszacze mogą wydawać się oczywistym wyborem, w wielu okolicznościach woda może okazać się niemal tak samo szkodliwa jak sam ogień.

Weźmy pod uwagę sprzęt elektroniczny i części elektryczne, które odgrywają kluczową rolę w naszym życiu. Woda jest przewodnikiem i może powodować zwarcia, nieodwracalne szkody i utratę danych – straty, które mogą prowadzić do przestoju w działaniu systemów krytycznych dla firmy, miasta, a nawet dla życia ludzkiego.

Podobnie dzieła sztuki, zbiory archiwalne i artefakty zniszczone przez wodę można naprawić tylko dużym nakładem sił i środków, jeżeli naprawa ich jest w ogóle możliwa.

Nawet jeżeli system zadziała zgodnie z oczekiwaniem, oczyszczanie i przywracanie przestrzeni zalanej wodą może być niezwykle trudne. Nie dajmy się zwieść terminowi „mgła". Woda to woda, niezależnie od jej postaci. Dokonaj inteligentnego wyboru i postaw na zaawansowany system gaszenia pożarów, który ochroni Twoje najważniejsze aktywa.


Zobacz, aby dowiedzieć się więcej o korzyściach z używania systemu gaszenia pożarów, wykorzystującego gaz.


Pobierz dane porównawcze płynu 3M Novec 1230 i systemów wykorzystujących wodę i mgłę wodną.

Wzór składający się z połączonych fioletowych trójkątów w trzech odcieniach

3M Novec 1230 w porównaniu do systemu gaszenia pożarów wykorzystującego dwutlenek węgla (CO2)


Dwutlenek węgla jest niebezpieczny dla ludzi, może stanowić nawet śmiertelne zagrożenie.

Mówiąc wprost, dwutlenek węgla nie jest bezpiecznym środkiem gaszenia pożarów w żadnym środowisku, w którym żyją i pracują ludzie. Wypierając powietrze, dwutlenek węgla eliminuje tlen potrzebny do utrzymania ognia, ale także do oddychania.

Zagrożenie, jakie wiąże się ze stosowaniem CO2, podlega regulacji innej normy. Co do zasady systemów opartych na CO2 nie można instalować w miejscach, w których przebywają ludzie. Jeżeli w takim miejscu znajdują się ludzie, np. dokonujący konserwacji, system uruchamia się z opóźnieniem, aby umożliwić ludziom ewakuację. Jednak w tym samym czasie pożar może się rozprzestrzenić.

Ponadto stosowanie takiego systemu wiąże się z innymi ukrytymi kosztami. Niektóre z tych kosztów dotyczą zapobieganiu niebezpieczeństwu, a inne instalacji systemu. Chociaż sam dwutlenek węgla faktycznie nie jest drogi, jego użytkownicy muszą liczyć się z następującymi kosztami:
 

  • kosztem szkolenia pracowników z zakresu ryzyka stosowania CO2 oraz procedur ewakuacji,
  • kosztem montażu zaworów odcinających, które zabezpieczą przylegające pomieszczenia,
  • kosztem spełnienia wymagań w zakresie badania hydrostatycznego butli wysokociśnieniowych,
  • kosztem przeglądów systemu co 30 dni,
  • kosztem przestoju spowodowanego koniecznością przeprowadzenia konserwacji i przeglądów,
  • kosztem próby pełnego wyładowania w odniesieniu do każdego zagrożenia,
  • kosztem przechowywania systemu w budynku

Postaw na bezpieczeństwo. Postaw na inteligentne rozwiązanie. Wybierz środek gaśniczy 3M™ Novec™ 1230.


Zobacz, aby dowiedzieć się więcej o systemach gaszenia pożarów, wykorzystujących dwutlenek węgla.


Pobierz dane porównawcze płynu 3M Novec 1230 i systemów gaszenia pożarów, wykorzystujących dwutlenek węgla.