Płyn Novec 1230 zapewnia wysoki margines bezpieczeństwa w przestrzeniach, w których przebywają ludzie.

 

 

Środki do gaszenia pożarów nie są tak samo bezpieczne dla ludzi narażonych na ich działanie. Analiza dozwolonych dla ludzi limitów oraz założonego stężenia to najlepszy wskaźnik poziomu bezpieczeństwa środka. Braku obserwowanych działań niepożądanych (NOAEL) to międzynarodowy limit ustalony dla różnych środków gaśniczych. Założone stężenie to ilość środka gaśniczego niezbędnego do bezpiecznego ugaszenia pożaru. Stopień bezpieczeństwa dla ludzi wynika z relatywnej różnicy pomiędzy zakładanym stężeniem a określonym poziomem NOAEL. Jak pokazuje wykres, Novec 1230 zapewnia najwyższy margines bezpieczeństwa dla ludzi.

Wróć do Gaszenie pożarów