• share

  W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa pracowników amerykańska Agencja ds. Ochrony Środowiska (EPA) proponuje nowe ograniczenia stosowania trichloroetylenu (TCE).

  stycznia 31, 2017
  share

  • 11 stycznia 2017 r. amerykańska Agencja ds. Ochrony Środowiska (EPA) skierowała do Rejestru Federalnego wniosek o wprowadzenie zakazu stosowania trichloroetylenu (TCE) do celów odtłuszczania w oparach z powodu istotnego zagrożenia dla zdrowia, jakie niesie wykorzystywanie TCE. EPA opublikowała komunikat prasowy, w którym potwierdziła, że „proponuje zakazanie produkcji (w tym importu), przetwarzania i dystrybucji TCE w celu wykorzystywania go jako środka do odtłuszczania w oparach. EPA proponuje także, aby producenci, zakłady przetwórcze i dystrybutorzy zostali zobowiązani do zawiadamiania sprzedawców detalicznych i pośredników o wprowadzonym zakazie”. Uwagi do opublikowanej propozycji można składać w terminie 60 dni od daty publikacji w Rejestrze Federalnym.

   Trichloroetylen, zwany także TCE lub TRIKE to toksyczny, lotny związek organiczny (LZO), wykorzystywany często do czyszczenia poprzez zanurzenie, czyszczenia środkami na bazie rozpuszczalników i odtłuszczania w oparach. Ponieważ stosowanie TCE wiąże się z istotnym ryzykiem dla zdrowia, a także ze względu na to, że dostępne są bardziej bezpieczne zamienniki – środki czyszczące na bazie rozpuszczalników, tylko kwestią czasu było, kiedy amerykańskie agencje regulacyjne zaproponują wprowadzenie zakazu lub redukcji użycia TCE. W Europie TCE został zaklasyfikowany jako substancja stanowiąca bardzo duże zagrożenie (SVHC) na mocy rozporządzenia REACH z roku 2010. Od kwietnia 2016 r. substancja ta jest oficjalnie zakazana.

   Zgodnie z analizą EPA (PDF, 335,18 KB) stosowanie trichloroetylenu do odtłuszczania w oparach stanowi nieuzasadnione ryzyko dla zdrowia ludzi, w tym istotne ryzyko zachorowania na choroby inne niż nowotwory. Ciągłe narażenie na kontakt z TCE w czasie odtłuszczania w oparach może skutkować poważnymi działaniami niepożądanymi, takimi jak:

   • toksyczne oddziaływanie na nerki (w tym uszkodzenie nerek i nowotwór nerek),
   • istotne ryzyko zachorowania na nowotwór (w tym nowotwór nerek i wątroby),
   • wady serca, w tym nieodwracalne wady serca mające wpływ na zdrowie i całe życie człowieka,
   • toksyczne oddziaływanie na rozwój, w tym powodujące wady serca płodu, które zaczynają się jeszcze w macicy matki,
   • toksyczne oddziaływanie na układ odpornościowy (w tym choroba autoimmunologiczna – sklerodermia i nadwrażliwość skóry),
   • chłoniak nieziarniczy,
   • oddziaływanie na układ rozrodczy i układ dokrewny (w tym zmniejszenie libido i potencji),
   • oddziaływanie na układ nerwowy (w tym neuralgia trójdzielna),
   • toksyczne oddziaływanie na wątrobę (upośledzone funkcjonowanie wątroby i nowotwór).

   Propozycja EPA dotycząca wprowadzenia zakazu stosowania TCE do odtłuszczania w oparach, a także jako składnika środków odtłuszczających w sprayu i odplamiacza w pralniach chemicznych pozwoli na ochronę pracowników i konsumentów przed nowotworami i innymi poważnymi ryzykami zdrowotnymi, które mogą być konsekwencją kontaktu z TCE.

   Czas zrezygnować z TCE na rzecz skutecznych zamienników charakteryzujących się większymi marginesami bezpieczeństwa. Czas na płyny do zastosowań inżynieryjnych  3M™ Novec™!

   Wiemy, że zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom to jeden z najważniejszych aspektów działalności i gwarancja spokoju. Po co ryzykować, używając TCE jako środka czyszczącego, jeżeli dostępne są bardziej bezpieczne alternatywy? Płyny 3M Novec zostały zaprojektowane specjalnie, aby zapewnić wymaganą skuteczność czyszczenia bez ryzykowania bezpieczeństwa pracowników i negatywnego wpływu na planetę. Dysponujemy szeroką gamą efektywnych, niepalnych środków do wyboru.

   Skontaktuj się z nami już dziś i wypróbuj nasze produkty. Możemy przeprowadzić test czyszczenia i wysłać Ci jego wyniki.

   ©3M 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone.
   3M i Novec to znaki towarowe firmy 3M.
   Wszystkie pozostałe znaki towarowe stanowią własność odpowiednich właścicieli.

Zapisz się i miej dostęp do ważnych informacji nt. 3M Novec

Dowiaduj się, co nowego w branży z wiadomości wysyłanych bezpośrednio na Twój adres przez ekspertów ds. pożarnictwa, środków czyszczących na bazie rozpuszczalników i receptur.