• share

  Jak wyjście USA z Porozumienia Paryskiego wpływa na redukcję produkcji i zużycia gazów HFC?

  czerwca 20, 2017
  share

  How does the U.S. exit from the Paris agreement impact the HFC phasedown? It doesn’t!
  Jak wyjście USA z Porozumienia Paryskiego wpływa na redukcję produkcji i zużycia gazów HFC? Nie wpływa!

  • Wiemy już, że Stany Zjednoczone odstąpiły od podpisanej w Paryżu umowy w sprawie zmian klimatu, zwanej Porozumieniem Paryskim. Pojawiają się pytania o wpływ tej decyzji na redukcję produkcji i zużycia wodorofluorowęglowodorów (HFC) wykorzystywanych do gaszenia pożarów, w tym środków FM-200® i ECARO-25®. Zanim Stany Zjednoczone podjęły ten krok, strony zawartego w Paryżu traktatu klimatycznego uzgodniły wykluczenie gazów HFC z negocjacji i poddanie ich regulacji Protokołu Montrealskiego, tego samego porozumienia, które wprowadziło zakaz stosowania substancji niszczących warstwę ozonową. Powodem był fakt, że gazy HFC są wykorzystywane w tych samych gałęziach przemysłu, co substancje o wysokim potencjale niszczenia warstwy ozonowej, które zostały wycofane lub są w trakcie wycofywania zgodnie z Protokołem Montrealskim. Scenariusz negocjacji i komisje techniczne znające odpowiednie branże zostały stworzone już na mocy Protokołu Montrealskiego.


   W październiku 2016 r. strony Protokołu Montrealskiego uzgodniły globalną redukcję produkcji i zużycia gazów HFC. Uzgodnienia te są wciąż aktualne i ostatnie decyzje administracji USA nie mają na nie wpływu. Broszura informacyjna dotycząca Poprawki z Kigali do Protokołu Montrealskiego (PDF, 1,02 MB) zawiera szczegółowe podsumowanie procesu redukcji produkcji i zużycia gazów HFC, o którym zdecydowali obradujący w Kigali (Rwanda). Warto podkreślić, że pierwszy etap redukcji gazów HFC dla krajów rozwiniętych, w tym USA, wyznaczony został na rok 2019, tj. za 18 miesięcy.   


   Amerykańscy producenci gazów HFC, w tym firma Chemours, okazali się silnymi zwolennikami redukcji produkcji i zużycia gazów HFC, ponieważ w wielu branżach dostępne są już przyjazne dla środowiska zamienniki dla gazów HFC, a narzucona redukcja stymuluje rynek do realizacji nowych celów biznesowych. Ponieważ administracja Stanów Zjednoczonych wspiera interesy amerykańskiego biznesu, spodziewamy się, że gazy HFC zostaną skazane na ten sam los co halony.  

   Zapisz się i śledź ważne informacje na temat 3M™ Novec™. Bądź na bieżąco z przepisami obowiązującymi w branży gaszenia pożarów.

   © 3M 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.
   3M i Novec to znaki towarowe firmy 3M.
   FM-200 to zarejestrowany znak towarowy firmy Chemours. 
   ECARO-25 to zarejestrowany znak towarowy firmy Fike.

   Wszystkie pozostałe znaki towarowe stanowią własność odpowiednich właścicieli.

Zapisz się i miej dostęp do ważnych informacji nt. 3M Novec

Dowiaduj się, co nowego w branży z wiadomości wysyłanych bezpośrednio na Twój adres przez ekspertów ds. pożarnictwa, środków czyszczących na bazie rozpuszczalników i receptur.