Ochrona dróg oddechowych podczas napraw blacharsko-lakierniczych

Ochrona dróg oddechowych podczas napraw blacharsko-lakierniczych

 • Oddychanie — nasza najważniejsza funkcja organizmu — wymaga ochrony przed

  Aby zawsze zapewnić wystarczającą ilość tlenu dla niezbędnych funkcji organizmu, musimy cały czas mieć dostęp do świeżego powietrza. Gdy przygotowujemy się do malowania oraz podczas nakładania lakieru czy podkładu, nasz organizm narażony jest na potencjalnie szkodliwe substancje, które mogą utrudniać oddychanie i prawidłową pracę płuc.

    

  Oddychanie — nasza najważniejsza funkcja organizmu — wymaga ochrony przed

  • Cząsteczkami — np. kurzu — („filtr P”)
  • Oparami — np. LZO / oparami rozpuszczalników — („filtr A”)
  • Odkurz lakierniczy — A2P2 — kombinacja filtrów

Cząsteczki, takie jak kurz lub niektóre substancje płynne, mogą być odfiltrowywane z powietrza przez maski przeciwpyłowe. Opary i gazy są filtrowane za pomocą węgla aktywnego.

Maski z filtrem przeciwpyłowym klasyfikowane są ze względu na ich objętość i stopień pochłaniania — klasy od P1 do P3, przy czym P3 to najwyższy stopień ochrony.

Filtry z węglem aktywnym są również klasyfikowane w ten sposób, choć tylko w klasach 2-A, gdzie A2 jest najwyższą klasą.

Typowy filtr do malowania natryskowego to A2P2, ponieważ jednocześnie pochłania cząsteczki i opary.

Należy jednak pamiętać, że w sprzęcie do ochrony dróg oddechowych kluczowa jest regularna wymiana filtra — filtr nasycony nie będzie działać i nie chroni Cię!

Filtry cząstek utrudniają oddychanie, gdy są zapchane. W przypadku filtrów z węglem aktywnym dobrą praktyką jest ich wymiana najpóźniej po 40 godzinach użytkowania. Zatkania tych filtrów nie można jednak zauważyć.

Zawsze sprawdzaj indywidualnie wytyczne w swoim kraju i warsztacie, aby dokonać indywidualnego wyboru — poniżej przedstawiono tylko przybliżony przewodnik. Zawsze upewnij się również, że postępujesz zgodnie z instrukcjami lub wskazówkami dotyczącymi ochrony dróg oddechowych