• Po uzyskaniu dostępu do tej usługi i korzystania z niej, niektóre informacje na Pana/Pani temat, takie jak imię i nazwisko, nazwa użytkownika, hasło, nazwa pracodawcy, adres e-mail, podany adres, każde zdjęcie profilowe, które zostanie przesłane na swój profil, kraj, preferencje językowe, preferencje marketingowe, wybrane pytania (i odpowiedzi) dotyczące bezpieczeństwa, wskazane obszary zainteresowań, stanowisko lub funkcja, informacje o odbytych kursach i o ich ukończeniu (jeśli dotyczy) (Pana/Pani „Dane osobowe”) będą wykorzystywane w następujący sposób:


  • - do zarządzania korzystaniem z 3M Academy
  • - do zarządzania, analizowania wykorzystania i ulepszania treści 3M Academy
  • - w przypadku, jeśli wyraził/-a Pan/Pani zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych, informacji handlowych, reklam, ankiet i informacji o promocjach i ofertach, na otrzymywanie informacji o interesujących kursach i przypomnień o kursach, które mogą być wymagane
  • - zgodnie z opisem w naszej Polityce prywatności:
   https://www.3m.com/3M/en_US/company-us/privacy-policy/#EUResidents
  • - udostępnione pracodawcy w celu potwierdzenia obecności na kursie i ukończenia kursu

  Firma 3M (siedziba główna, St. Paul, Minnesota, USA) oraz 3M United Kingdom PLC będą administratorami danych osobowych.

  Komu mogą zostać ujawnione Pana/Pani dane osobowe:

  Aby oferować uczestnictwo w 3M Academy, 3M współpracuje z firmą SumTotal Systems, LLC, dostawcą usług z siedzibą w USA. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane, przechowywane i/lub przetwarzane w USA, gdzie mogą obowiązywać inne zasady ochrony danych niż w Pana/Pani kraju. W tych okolicznościach firma 3M wprowadziła wymogi dotyczące międzynarodowego przekazywania danych.


  • - Firma 3M może udostępniać Pana/Pani dane osobowe spółkom z grupy 3M.
  • - Pana/Pani Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie stronom trzecim, które firma 3M zatrudniła do obsługi tej usługi, w tym (i) SumTotal Systems LLC oraz (ii) zewnętrznym partnerom marketingowym 3M w przypadku, gdy udzielono zgody na otrzymywanie wiadomości marketingowych od 3M w ramach Profilu użytkownika 3M. Te strony trzecie są zobowiązane do poszanowania poufności Pana/Pani danych osobowych i wykorzystywania ich tylko wtedy, gdy jest to konieczne do świadczenia odpowiednich usług.
  • - Jeśli zezwalają na to lokalne przepisy i jeśli kurs w 3M Academy został zarezerwowany lub wnioskowany przez pracodawcę, możemy udostępnić Pana/Pani dane dotyczące ukończenia kursu pracodawcy w oparciu o udokumentowany wniosek.

  Ma Pan/Pani prawo dostępu do danych

  Może mieć Pan/Pani następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych, które mają różne zastosowanie w zależności od jurysdykcji i okoliczności: prawo do dostępu, sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz sprzeciwu wobec przetwarzania. Należy zapoznać się z naszą Polityką prywatności, aby uzyskać więcej informacji, w tym na temat tego, w jaki sposób można skorzystać ze swoich praw:
  https://www.3m.com/3M/en_US/company-us/privacy-policy/#EUResidents


  Jak długo przechowywane są Pana/Pani dane

  Pana/Pani Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne w związku z korzystaniem z 3M Academy.