1. Polska
 2. Polityka prywatności

Globalna polityka prywatności 3M

3M szanuje Państwa prawo do prywatności. Niniejszy dokument zawiera opis danych osobowych, jakie możemy gromadzić i sposobów ich wykorzystania przez nas oraz innych ważnych kwestii dotyczących prywatności i ochrony danych.

Przestrzeganie wszystkich przepisów dotyczących ochrony prywatności i danych osobowych jest jedną z podstawowych zasad działalności 3M. Wynika ona z tego, jak bardzo cenimy zaufanie naszych klientów, kontrahentów i innych partnerów powierzających nam swoje dane osobowe.

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszystkich stron internetowych i aplikacji mobilnych prowadzonych przez lub w imieniu 3M (dalej zwanych „Witryna lub aplikacja 3M”) i obejmuje wszystkie podmioty powiązane 3M na całym świecie. Odnosi się również do danych osobowych, które 3M może pozyskiwać na różne sposoby: (i) za pośrednictwem swoich produktów i usług; (ii) w wyniku kontaktu w inny sposób niż przez Witrynę lub aplikację 3M, np. osobiście, telefonicznie lub na pokazie bądź szkoleniu; (iii) od naszych klientów, dystrybutorów, dostawców, sprzedawców i innych partnerów biznesowych (zwanych dalej łącznie „Partnerzy biznesowi”).

Należy jednak mieć na uwadze, że każda Witryna lub aplikacja 3M, usługa 3M i każdy produkt 3M ma inne funkcje i przeznaczenie. Jeśli w Witrynie lub aplikacji 3M, produkcie lub usłudze 3M konieczne jest ujawnienie dodatkowych lub innych informacji, to dokonujemy tego tylko w tej witrynie internetowej, aplikacji, usłudze lub w tym produkcie bądź w związku z nimi. Każde ujawnienie danych osobowych oraz każda polityka lub deklaracja („Szczegółowa deklaracja dotycząca prywatności”) uzupełnia i zmienia niniejszą Politykę.

 • Ogólne zasady gromadzenia, używania i ujawniania danych osobowych przez 3M

  W zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa 3M, gromadząc dane osobowe, zobowiązuje się:

  • w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób poinformować o sposobie postępowania z danymi;
  • gromadzić dane osobowe tylko do ściśle określonych i prawnie uzasadnionych celów. Gromadzimy tylko niezbędne informacje, które są istotne, właściwe i nie wykraczające poza zakres konieczny dla realizacji określonego celu;
  • przetwarzać dane osobowe w sposób zgodny z celem, dla jakiego zostały zebrane lub na jaki następnie wyraziliście Państwo zgodę;
  • podjąć ekonomicznie uzasadnione działania w celu zapewnienia, że dane osobowe są odpowiednie w zakresie planowanego użycia, dokładne, pełne i, w razie potrzeby, aktualizowane;
  • nie wykorzystywać danych osobowych do marketingu bezpośredniego, bez zapewnienia Państwu możliwości rezygnacji;
  • podjąć wszelkie właściwe kroki, w tym w drodze umowy, lub inne w celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych ujawnianych stronom trzecim lub przekazywanych do innych krajów, w tym także w obrębie struktury 3M.
 • Dane osobowe gromadzone przez 3M

  3M gromadzi następujące typy danych osobowych:

  • Informacje przekazane przez Państwa


   3M zbiera dane osobowe otrzymane od Państwa, które mogą zawierać: (i) informacje kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, nazwa firmy, stanowisko, adres pocztowy, adres e-mail i numer telefonu; (ii) dodatkowe informacje osobiste, takie jak płeć, wiek, data urodzenia, narodowość, przynależność do stowarzyszeń zawodowych i numery rejestracyjne, informacje na temat sposobu używania naszych produktów oraz informacje demograficzne; (iii) komentarze, pytania, prośby i zamówienia wysłane przez klienta; (iv) informacje finansowe niezbędne do przetwarzania płatności w przypadku dokonywania zakupów, takie jak dane karty kredytowej lub konta bankowego albo numer identyfikacji podatkowej; (v) dane logowania, w tym, jeśli dotyczy, informacje na temat konta w mediach społecznościowych potrzebne do logowania; (vi) informacje na temat preferencji klienta, np. preferowana metoda kontaktu i interesujące produkty.

  • Informacje gromadzone automatycznie z Państwa urządzeń.

   Informacje o urządzeniu i przeglądarce. 3M może gromadzić dane techniczne urządzenia klienta, takie jak typ urządzenia, rodzaj przeglądarki internetowej, adres IP, system operacyjny oraz identyfikator urządzenia. 3M pobiera te informacje automatycznie z urządzenia i przeglądarki internetowej przy użyciu ciasteczek i pokrewnych technologii.

   Informacje na temat sposobu komunikacji z nami. 3M może gromadzić informacje techniczne dotyczące sposobu korzystania przez użytkowników z witryn internetowych i aplikacji 3M oraz reagowania przez nich na reklamy i promocje 3M prowadzone w sieci internetowej, na przykład oglądana lub pobierana treść, używane funkcje, kliknięte łącza, otwarte e-maile promocyjne oraz daty i godziny interakcji. 3M gromadzi te informacje przy użyciu ciasteczek i pokrewnych technologii.

   Informacje o miejscu pobytu. 3M może gromadzić informacje o miejscu pobytu, w tym dokładne aktualne współrzędne urządzenia i niedokładne współrzędne określone na podstawie adresu IP lub kodu pocztowego. Aplikacje 3M NIE mają dostępu do aktualnych dokładnych współrzędnych położenia urządzenia dopóki użytkownik nie wyrazi zgody na ich udostępnienie.

  • Ciasteczka i technologie pokrewne:

   „Ciasteczko” to plik z informacjami zapisywany w urządzeniu podczas wizyty na stronie internetowej. Ciasteczka i technologie pokrewne podnoszą komfort użytkownika poprzez zapisywanie jego preferencji, personalizowanie sposobu przeglądania stron, przechowywanie informacji i produktach w koszyku na zakupy i czasami umożliwianie dostarczania reklam odpowiadających jego zainteresowaniom.

  Więcej informacji

  Witryny internetowe 3M używają „ciasteczek sesji”. Nie pozwalają one zidentyfikować osoby i znikają w chwili zamknięcia okna przeglądarki internetowej. Kiedy na przykład użytkownik przegląda Katalog produktów 3M, w ciasteczku sesji zostają zapisane numery obejrzanych stron. Na podstawie tych informacji możemy polecić użytkownikowi inne produkty, które mogą go zainteresować.

  Ponadto witryny internetowe 3M używają „ciasteczek trwałych”, które nie znikają w chwili zamknięcia okna przeglądarki. Te dane są przechowywane w komputerze użytkownika, aż ten je usunie lub minie termin ich ważności. Przypisując komputerowi identyfikator, możemy stworzyć bazę danych dotyczących wcześniejszych wyborów i preferencji użytkownika, które później możemy stosować automatycznie, aby ułatwić i przyspieszyć korzystanie z naszych stron w przyszłości. Jeśli na przykład po złożeniu zamówienia użytkownik postanowi ponownie dokonać zakupu, adres dostawy może zostać wstawiony automatycznie i wystarczy go tylko potwierdzić.

  Prawo obowiązujące w niektórych krajach zobowiązuje 3M do uzyskania zgody użytkowników na używanie ciasteczek w swoich witrynach. Jeśli więc użytkownik wejdzie na stronę internetową 3M na terenie jednego z tych krajów, zostanie wyświetlona informacja na temat tego, jakie ma możliwości do wyboru, w tym możliwość zaakceptowania lub odrzucenia określonych kategorii ciasteczek. Ustawienia te można zmienić podczas następnych wizyt. Nie ma możliwości wyłączenia ciasteczek, które są niezbędne do świadczenia wybranej przez użytkownika usługi.

  Podczas przeglądania stron 3M na terenie jednego z tych krajów na dole każdej z nich znajduje się łącze „Ustawienia ciasteczek” zapewniające dostęp do informacji na temat ciasteczek i umożliwiające zmianę ustawień.

  Choć zaakceptowanie ciasteczek podczas przeglądania stron internetowych 3M nie jest obowiązkowe, wyłączenie niektórych z nich może uniemożliwić działanie pewnych funkcji.

  Ponadto przeglądarka internetowa może zawierać ustawienia pozwalające akceptować lub odrzucać ciasteczka oraz informować użytkownika o każdym zapisanym w jego komputerze ciasteczku.

  Statystyki i reklama. 3M korzysta z zewnętrznych usług gromadzących dane statystyczne na temat sposobu korzystania z jej witryn internetowych i aplikacji przez użytkowników, w tym z usług firm Google i Adobe. Więcej informacji na temat sposobu gromadzenia i używania danych przez Google i Adobe, kiedy użytkownicy odwiedzają strony ich partnerów, znajduje się na poniższych stronach:

  Ponadto, 3M korzysta z usług podmiotów trzecich świadczących 3M usługi reklamowe, w celu reklamowania produktów i usług ze swojej oferty, które to produkty i usługi mogą zainteresować użytkownika przeglądającego strony internetowe lub korzystającego z innych usług internetowych.

  3M zezwala wybranym podmiotom, w tym wspomnianym powyżej, dostawcom usług statystycznych i reklamowych, na umieszczanie ciasteczek w Witrynach 3M. Te podmioty zewnętrzne mogą gromadzić informacje o działaniach użytkownika w Internecie w czasie i na stronach podmiotów trzecich.

  Te podmioty zewnętrzne mogą należeć do wewnątrzbranżowych organizacji samoregulujących, takich jak na przykład Network Advertising Initiative (NAI), Digital Advertising Alliance (DAA) oraz European Digital Advertising Alliance (eDAA). W witrynach internetowych tych organizacji znajdą Państwo więcej informacji na temat celowanej reklamy internetowej oraz sposobów rezygnacji z otrzymywania takich reklam od podmiotów będących członkami tych organizacji.

  Ustawienia Do Not Track przeglądarek internetowych. Niektóre przeglądarki internetowe mogą wysyłać sygnał „Do Not Track” (DNT) do otwieranych stron internetowych. Ponieważ nie istnieje jeszcze ogólny konsensus w sprawie interpretacji sygnałów DNT, 3M aktualnie nie reaguje na nie.

  • Informacje od Partnerów biznesowych i innych stron trzecich

   3M gromadzi dane osobowe za pośrednictwem swoich Partnerów biznesowych. Informacje te mogą obejmować dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, nazwa firmy, stanowisko, adres pocztowy, adres e-mail oraz numer telefonu.

   Ponadto 3M może pozyskiwać informacje osobowe od innych stron trzecich, w tym źródeł dostępnych publicznie i komercyjnych. Informacje otrzymane od Partnerów biznesowych i innych stron trzecich możemy łączyć z informacjami uzyskanymi od klientów i z ich urządzeń w sposób opisany powyżej.

  Mają Państwo prawo wyboru, jakie dane osobowe przekażecie 3M. Możecie Państwo odmówić podania informacji, o które prosimy, ale wówczas możemy nie być w stanie zrealizować wybranej przez Państwa usługi lub funkcji w Witrynie lub aplikacji 3M lub dostarczyć produktu.

 • Jak 3M wykorzystuje dane osobowe

  3M może wykorzystywać dane osobowe do następujących celów.

  • Budowanie i utrzymywanie relacji z Państwem i naszymi Partnerami biznesowymi. Czynności te mogą obejmować: (i) świadczenie usług lub przeprowadzanie transakcji na wniosek Państwa lub naszego Partnera biznesowego, (ii) dostarczanie informacji o produktach, usługach i transakcjach 3M oraz reklam 3M, które mogą być dla Państwa interesujące, (iii) zapewnienie Państwu oraz naszym Partnerom biznesowym jednolitych praktyk w interakcji z 3M, także poprzez pozyskiwanie informacji dotyczących Państwa i sposobów korzystania przez Państwa z Witryn i aplikacji 3M, a także z produktów i usług 3M, (iv) planowanie, zarządzanie i działanie na podstawie umów zawartych z Partnerami biznesowymi.
  • Komunikacja z Państwem i Państwa firmą. Komunikacja może obejmować: (i) informowanie o produktach, usługach i akcjach promocyjnych 3M, które mogą być interesujące dla klienta lub jego firmy; (ii) dostarczanie informacji o odpowiednich produktach, usługach i transakcjach 3M, w tym m.in. cenników, danych technicznych, rozliczeniowych, wysyłkowych oraz produktowych, informacji dotyczących gwarancji lub wycofań produktów albo informacji o ulepszeniach produktów lub usług; (iii) odpowiadanie na pytania i wnioski, w tym zgłoszenia do obsługi klienta; (iv) wysyłanie Państwu zaproszeń do udziału w badaniach satysfakcji klienta lub badaniach rynkowych oraz informowanie o wynikach tych badań.
  • Dostarczanie i doskonalenie naszych witryn internetowych, aplikacji, produktów i usług. Czynności te mogą obejmować: (i) dostosowywanie stron do upodobań lub zainteresowań klienta, zapewnianie ich lepszej zgodności z używaną przez klienta technologią lub ułatwianie korzystania z nich w inny sposób; (ii) dbanie o bezpieczeństwo i ochrona; (iii) tworzenie nowych witryn internetowych, aplikacji, produktów i usług 3M.
  • Kwestie natury prawnej. Czynności te mogą obejmować: (i) wypełnianie zobowiązań dotyczących przechowywania niektórych informacji przez najkrótszy możliwy czas; (ii) ustalanie, egzekwowanie lub ochrona przysługujących nam praw; (iii) przestrzeganie przepisów prawa, zarządzeń, orzeczeń sądowych i innych wymogów prawnych; (iv) wykrywanie i udaremnianie oszustw, przypadków naruszenia praw własności intelektualnej, przypadków naruszenia postanowień zawartych z nami porozumień lub umów, przypadków naruszenia prawa lub innych niewłaściwych sposobów użycia Witryn i aplikacji 3M, produktów lub usług 3M oraz reagowanie w przypadku ich wystąpienia; (v) ochrona praw własności 3M oraz zdrowia, bezpieczeństwa, dobra i praw własności klientów i innych osób.

  Ponadto 3M może wykorzystywać dane osobowe w inny sposób zgodny z kontekstem ich pozyskania lub za Państwa zgodą.

  3M może anonimizować lub agregować zebrane informacje w celu wykorzystania ich w dowolnym celu, w tym do badań i rozwoju nowych produktów. Informacje takie nie pozwalają na identyfikację osób.

 • Kiedy 3M może udostępnić dane osobowe podmiotom trzecim

  3M nie będzie ujawniać Państwa danych osobowych z wyłączeniem następujących przypadków:

  • 3M może udostępniać Państwa dane osobowe innym podmiotom 3M, włączając w to podmioty mające siedzibę w innych krajach. W takim przypadku podmioty, które otrzymały dane będą się nimi posługiwać w sposób zgodny z niniejszą Polityką i wszelkimi obowiązującymi Szczegółowymi deklaracjami dotyczącymi prywatności oraz przepisami prawa dotyczącymi ochrony prywatności i danych.
  • 3M może też udostępniać dane osobowe klientów podmiotom trzecim, które zatrudnia w celu świadczenia usług wsparcia. Te podmioty trzecie są zobowiązane do używania otrzymanych od nas danych osobowych wyłącznie w celu świadczenia usług w imieniu 3M i przetwarzania tych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności i danych osobowych.
  • W niektórych przypadkach, 3M może udostępniać dane osobowe podmiotom trzecim współpracującym z 3M w zakresie dostarczania produktów i usług 3M do klientów, w szczególności dystrybutorom. W takich przypadkach od Partnerów biznesowych, którzy otrzymują od nas te dane osobowe, wymagamy, aby posługiwali się nimi w sposób zgodny z niniejszą Polityką i wszelkimi obowiązującymi Szczegółowymi deklaracjami dotyczącymi prywatności oraz przepisami prawa dotyczącymi ochrony prywatności i danych.
  • 3M może też udostępniać dane osobowe klientów podmiotom trzecim, jeśli w dobrej wierze uzna to za konieczne: (i) w celu przestrzegania przepisów prawa, zarządzeń, orzeczeń sądowych i innych wymogów prawnych; (ii) w celu wykrywania i udaremniania oszustw, przypadków naruszenia praw własności intelektualnej, przypadków naruszenia postanowień zawartych z nami porozumień lub umów, przypadków naruszenia prawa lub innych niewłaściwych sposobów użycia Witryn i aplikacji 3M, produktów lub usług 3M oraz reagowanie w przypadku ich wystąpienia; (iii) aby chronić prawa własności 3M oraz zdrowie, bezpieczeństwo, dobra i prawa własności klientów i innych osób; (iv) w innych tego typu sytuacjach. Jeśli dojdzie do takiego zdarzenia, podejmiemy wszelkie kroki niezbędne do ochrony Państwa danych osobowych.
  • 3M może udostępniać dane osobowe swoich klientów podmiotom trzecim w związku ze sprzedażą, zakupem, fuzją, restrukturyzacją, likwidacją lub rozwiązaniem 3M bądź jednostki biznesowej 3M albo w innych okolicznościach tego rodzaju. Jeśli dojdzie do takiego zdarzenia, podejmiemy wszelkie kroki niezbędne do ochrony Państwa danych osobowych.
  • 3M może udostępniać dane osobowe za zgodą lub na wniosek podmiotu danych.

  3M może udostępniać zanonimizowane lub zagregowane informacje wewnętrznie i podmiotom trzecim w dowolnym celu. Informacje takie nie pozwalają na identyfikację osób.

 • Bezpieczeństwo danych osobowych

  Dane osobowe będą przechowywane głównie w bazach danych 3M lub bazach danych należących do dostawców usług do 3M. Wiele z tych baz danych znajduje się na serwerach w Stanach Zjednoczonych. 3M podejmuje wszelkie właściwe kroki, w drodze umowy lub inne, w celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych ujawnianych stronom trzecim lub przekazywanych do innych krajów, w tym także w obrębie struktury 3M.

  3M podejmuje odpowiednie środki zapewniające poufność, bezpieczeństwo i integralność posiadanych danych osobowych. Jakkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym ujawnieniem, użyciem w niewłaściwym celu lub zmianą, tak jak w przypadku wszystkich sieci komputerowych podłączonych do Internetu, nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa informacji przekazywanych przez Internet i nie odpowiadamy za naruszenia bezpieczeństwa, na które, w racjonalnym zakresie nie mieliśmy wpływu.

 • Łącza do stron internetowych i wtyczek stron trzecich

  Witryny internetowe i aplikacje 3M mogą zawierać łącza do witryn internetowych lub aplikacji mobilnych pozostających poza kontrolą 3M oraz wtyczek z platform mediów społecznościowych i innych podmiotów trzecich. Przykładem wtyczki platformy mediów społecznościowych jest przycisk Facebooka „Lubię to”. Te łącza i wtyczki dostarczamy w charakterze usług, ale nie oznacza to, że w jakikolwiek sposób polecamy działania lub treści związane z odpowiednimi witrynami, aplikacjami lub platformami mediów społecznościowych ani że łączą nas jakiekolwiek związki z ich operatorami. Aby dowiedzieć się, jakie informacje gromadzą witryny, aplikacje i wtyczki podmiotów trzecich, należy przeczytać ich polityki prywatności. Zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności witryn, aplikacji i platform mediów społecznościowych przed skorzystaniem z nich lub przekazaniem do nich danych osobowych.

 • Dostęp do Państwa danych osobowych

  Mają Państwo prawo przeglądać, poprawiać i aktualizować przekazane nam swoje dane osobowe, wypełniając niniejszy formularz.

 • Czas przechowywania danych osobowych

  Czas przechowywania danych osobowych zależy od ich przeznaczenia i sposobu ich używania. Czas przechowywania niektórych typów danych regulują odpowiednie przepisy prawa. Pozostałe dane przechowujemy nie dłużej niż potrzeba do realizacji celu, w którym zostały zgromadzone.

 • Dzieci

  Większość witryn internetowych i aplikacji 3M jest nieodpowiednia dla dzieci poniżej 13 roku życia. 3M nie zabiega świadomie o informacje ani nie gromadzi informacji od dzieci ani o dzieciach poniżej 13 roku życia lub innego minimalnego wieku określonego przez miejscowe przepisy prawa z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo.

 • Usługi B2B 3M

  Niektóre produkty, usługi, witryny internetowe i aplikacje 3M są przeznaczone do użytku przez naszych Partnerów biznesowych 3M, w tym także naszych klientów biznesowych („Usługi B2B 3M”). Sposób korzystania z nich przez Państwa jest administrowany przez zatrudniający Państwa podmiot. W takich przypadkach, osoby w podmiocie Państwa zatrudniającym, mające stosowne upoważnienie, mogą mieć dostęp do Państwa danych osobowych zebranych poprzez Usługi B2B 3M, i podmiot Państwa zatrudniający może mieć przyjęte określone zasady korzystania z tych danych. 3M nie odpowiada za polityki swoich Partnerów biznesowych ani stosowane przez nich środki ochrony i zabezpieczania danych, które mogą różnić się od opisanych w niniejszej Polityce prywatności i mających zastosowanie Szczegółowych deklaracjach dotyczących prywatności. Jeśli sposób korzystania przez Państwa z Usługi B2B 3M jest administrowany przez podmiot zatrudniający Państwa, wszelkie pytania dotyczące prywatności w związku z korzystaniem z Usługi B2B 3M, prosimy kierować do tego podmiotu. W przypadku sprzeczności między niniejszą Polityką i umową zawartą między 3M a Partnerem biznesowym na Usługę B2B 3M, wiążące są postanowienia umowy między 3M i Partnerem biznesowym.

 • Dodatkowe informacje dla mieszkańców UE

  • Administrator danych osobowych i informacje kontaktowe

   Administratorem danych osobowych zgromadzonych zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Polityce prywatności jest jednostka 3M z siedzibą w Państwa kraju oraz, odpowiednio, 3M Company, Compliance and Business Conduct, 3M Center, Bldg. 220-11W-02, St. Paul, MN 55144-1000.

   Jeśli korzystają Państwo z Usług B2B 3M administrowanych przez podmiot Państwa zatrudniający, administratorem Państwa danych osobowych zgromadzonych poprzez korzystanie z Usług B2B 3M może być podmiot państwa zatrudniający. W takim przypadku dodatkowych informacji należy zasięgnąć we własnej firmie.

  • Z europejskim inspektorem ochrony danych 3M można skontaktować się pod następującym adresem: Attn. EU Data Protection Officer, 3M Belgium, Hermeslaan 7, B-1831 Diegem, Belgium, e-mail: DPO_EU@mmm.com, nr telefonu: +32 2 7224594..

  • Z europejskim inspektorem ochrony danych 3M można skontaktować się pod następującym adresem: Attn. EU Data Protection Officer, 3M Belgium, Hermeslaan 7, B-1831 Diegem, Belgium, e-mail: DPO_EU@mmm.com, nr telefonu: +32 2 7224594.

   Dane kontaktowe 3M z siedzibą w Państwa kraju znajdą Państwo w 3M Help Center (Centrum pomocy 3M).

  • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez 3M

   Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez 3M zależą od celu przetwarzania. Podstawą prawną dla większości działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych opisanych w niniejszej Polityce prywatności jest konieczność ich przetwarzania w prawnie uzasadnionym interesie 3M. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z umową lub potencjalną umową z Państwem, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność ich przetwarzania przez 3M w celu wykonania umowy z Państwem lub podjęcia czynności żądanych przez Państwa przed zawarciem umowy. W przypadku, gdy udostępniamy dane organom ścigania i innym organom rządowym i samorządowym, podstawą prawną takiego udostępnienia jest obowiązek wynikający z przepisów prawa. Ponadto, w przypadkach, które uznamy za właściwe, lub w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo, np. przed sprawdzeniem dokładnego położenia urządzenia mobilnego, jako podstawę prawną wykorzystujemy zgodę użytkownika.

  Więcej informacji

  Przetwarzanie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. W przypadku przetwarzania przez 3M danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, interes ten obejmuje: (i) dostarczanie, ulepszanie i promowanie Witryn i aplikacji 3M, produktów i usług 3M; (ii) kontaktowanie się z aktualnymi i potencjalnymi klientami, innymi Partnerami biznesowymi oraz osobami fizycznymi będącymi ich osobami kontaktowymi; (iii) podtrzymywanie relacji z klientami i innymi Partnerami biznesowymi oraz osobami fizycznymi będącymi ich osobami kontaktowymi; (iv) inne czynności związane z rozwijaniem biznesu 3M; (v) udostępnianie informacji w obrębie grupy 3M oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz 3M i innym podmiotom trzecim; (vi) zapewnianie bezpieczeństwa naszym produktom, usługom i pracownikom, w tym ochrona przed oszustwami.

  Przetwarzanie w celu wykonania umowy. Do przykładowych sytuacji, w których przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji postanowień umowy należą realizacje transakcji handlu internetowego, w ramach których klient kupuje produkt lub usługę 3M w swoim imieniu poprzez Witrynę lub aplikację 3M.

  Przetwarzanie na podstawie uzyskanej zgody. Przykładowe czynności związane z przetwarzaniem, które 3M wykonuje na podstawie otrzymanej zgody: (i) gromadzenie i przetwarzanie dokładnych danych lokalizacyjnych od urządzenia mobilnego; (ii) wysyłanie promocyjnych wiadomości e-mail, gdy obowiązujące prawo nakazuje uzyskanie na to zgody; (iii) przetwarzanie danych osobowych przez witryny internetowe i aplikacje 3M poprzez ciasteczka i pokrewne technologie, kiedy obowiązujące prawo nakazuje uzyskanie zgody.

  Przetwarzanie przez 3M wynikające z obowiązku prawnego. Przykładowe sytuacje, w których 3M musi przetwarzać dane osobowe ze względu na obowiązujące przepisy prawa: (i) zapłata podatków i innych obciążeń publicznoprawnych, (ii) udostępnianie danych osobowych organom ścigania i innym organom rządowym i samorządowym na podstawie obowiązku wynikającego z przepisów prawa, (iii) przechowywanie dokumentacji działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującym prawem; (iv) wykonanie orzeczeń sądu i innych wymogów prawnych.

  • Dodatkowe informacje na temat okresu przechowywania danych osobowych

   W celu określenia okresu przechowywania danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką, 3M uwzględnia takie czynniki, jak: (i) przepisy prawa zobowiązujące do przechowywania danych przez określony czas; (ii) obowiązek przechowywania danych w związku z rzeczywistymi lub potencjalnymi sporami sądowymi lub postępowaniami organów; (iii) warunki dotyczące przechowywania danych znajdujące się w umowach zawartych z Partnerami biznesowymi; (iv) data ostatniej interakcji klienta z 3M (w tym z witrynami, aplikacjami, kanałami komunikacji 3M itp.); (v) odstęp czasu między interakcjami klienta z 3M; (vi) stopień wrażliwości danych; (vii) cel, w jakim dane zostały zgromadzone.
  • Prawa osoby, której dane dotyczą

   Na podstawie mających zastosowanie przepisów prawa Unii Europejskiej, w odniesieniu do swoich danych osobowych, macie Państwo następujące prawa, które stosuje się w zależności od okoliczności: prawo do dostępu, sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz sprzeciwu wobec przetwarzania. Większość z tych praw nie ma charakteru bezwzględnego. Poniżej znajdują się szczegółowe objaśnienia każdego z przysługujących Państwu praw oraz informacje, jak je egzekwować. W przypadku zgłoszenia przez Państwa wniosku dotyczącego wykonania określonego prawa, udzielimy Państwu odpowiedzi w okresie jednego miesiąca, z tym, że, w razie konieczności, mamy prawo wydłużenia tego okresu do dwóch miesięcy. Jeśli czas odpowiedzi ulegnie wydłużeniu, powiadomimy o tym w ciągu miesiąca od wpłynięcia wniosku. Aby skorzystać z przysługujących praw, należy wypełnić niniejszy formularz.

  Więcej informacji

  • Prawo dostępu. Mają Państwo prawo poprosić 3M o informację, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe. Jeśli tak, mają Państwo prawo zażądać dostępu do tych danych i następujących informacji: (i) cel przetwarzania (ii); kategorie danych osobowych poddawane przetwarzaniu; (iii) odbiorcy lub kategorie odbiorców Państwa danych osobowych; (iv) przewidywany okres przechowywania tych danych, jeśli możliwe jest jego określenie, lub kryteria, na których podstawie określany jest czas przechowywania danych; (v) prawo do żądania sprostowania lub usunięcia Państwa danych osobowych bądź ograniczenia ich przetwarzania; (vi) prawo do złożenia skargi do odpowiednich organów nadzorczych; (vii) jeśli nie otrzymaliśmy danych od Państwa, mogą Państwo zażądać wszelkich dostępnych informacji na temat źródła ich pochodzenia; (viii) czy przy użyciu Państwa danych podejmujemy jakiekolwiek automatyczne decyzje mogące mieć skutki prawne lub inne ważne dla Państwa skutki.
  • Prawo do sprostowania danych. Mają Państwo prawo poprosić 3M o poprawienie Państwa danych osobowych, jeśli są niedokładne. Zważywszy na cel przetwarzania, mogą Państwo także mieć prawo do zażądania uzupełnienia niekompletnych danych, na przykład przez przesłanie do 3M oświadczenia uzupełniającego.
  • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 3M. Mają Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez 3M Państwa danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 3M. 3M uwzględni Państwa sprzeciw i zaprzestanie przetwarzania odpowiednich danych osobowych, chyba że: (i) będziemy mieć ważne prawnie uzasadnione przyczyny do przetwarzania, które mają charakter nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i wolności; lub (ii) będziemy musieli kontynuować przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu ustalenia, wyegzekwowania bądź ochrony roszczenia prawnego.
  • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego. Jeśli 3M będzie przetwarzać Państwa dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo wyrazić sprzeciw. Jeśli skorzystają Państwo z tego prawa, 3M zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez 3M przysługuje w następujących okolicznościach: (i) na czas potrzebny 3M do weryfikacji dokładności tych danych w przypadku, gdy zakwestionują Państwo ich dokładność; (ii) kiedy Państwa dane są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem, ale nie chcą Państwo ich skasować lecz tylko ograniczyć zakres ich użycia; (iii) kiedy 3M nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale Państwo potrzebują ich w celu ustalenia, wyegzekwowania lub obrony roszczeń prawnych; (iv) na czas potrzebny 3M na weryfikację, czy istnieją ważne prawnie uzasadnione przyczyny do przetwarzania, które mają charakter nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i wolności, kiedy Państwo zgłoszą sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów 3M.
  • Jeśli na Państwa żądanie 3M ograniczy przetwarzanie Państwa danych osobowych, 3M zachowa te dane i będzie je przetwarzać wyłącznie: (i) za Państwa zgodą; (ii) w celu ustalenia, wyegzekwowania lub obrony roszczenia prawnego; (iii) w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej; (iv) w ważnym interesie publicznym Unii Europejskiej lub jej państwa członkowskiego. Ponadto 3M powiadomi Państwa o zakończeniu okresu ograniczonego przetwarzania.
  • Prawo do usunięcia danych. Prawo do usunięcia danych jest również zwane „prawem do bycia zapomnianym”. Mają Państwo prawo do żądania, aby 3M usunęła Państwa dane osobowe. To prawo nie jest bezwzględne. 3M musi usunąć Państwa dane osobowe na Państwa żądanie tylko w następujących okolicznościach: (i) Państwa dane osobowe nie są już potrzebne 3M do celów, w jakich firma je zgromadziła lub przetwarzała; (ii) jeśli 3M przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie udzielonej zgody i postanowili Państwo wycofać tę zgodę lub nie istnieją żadne inne podstawy prawne do dalszego przetwarzania przez 3M tych danych; (iii) jeśli 3M przetwarza Państwa dane osobowe w prawnie uzasadnionych interesach, Państwo zgłoszą wobec tego sprzeciw i nie ma żadnych podstaw prawnych o charakterze nadrzędnym, które umożliwiałyby 3M dalsze przetwarzanie tych danych; (iv) jeśli 3M przetwarza Państwa dane w sposób niezgodny z prawem; (v) do usunięcia danych zobowiązuje prawo Unii Europejskiej lub jej państwa członkowskiego, którego prawu podlega 3M.
  • 3M nie jest zobowiązana do usunięcia Państwa danych w zakresie, w jakim konieczne jest przetwarzanie przez 3M Państwa danych osobowych w celu: (i) egzekucji swojego prawa wolności wypowiedzi i informacji; (ii) spełnienia zobowiązania prawnego na gruncie prawa Unii Europejskiej lub jej państwa członkowskiego, któremu podlega 3M; (iii) ustalenia, wyegzekwowania lub obrony roszczenia prawnego.
  • Prawo do przenoszenia danych: Prawo do otrzymania swoich danych osobowych przekazanych 3M przysługuje Państwu w następujących okolicznościach: (i) przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody lub jest niezbędne w celu spełnienia warunków umowy zawartej między Państwem i 3M; (ii) przetwarzanie Państwa danych przez 3M odbywa się w sposób automatyczny; (iii) spełnienie Państwa prośby nie będzie miało negatywnego wpływu na prawa i wolności innych.
  • Jeśli mają Państwo prawo do otrzymania swoich danych osobowych i z niego skorzystają, 3M dostarczy je Państwu w uporządkowanym, powszechnie używanym formacie cyfrowym.
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 3M dołoży wszelkich starań, aby zaspokoić wszystkie dotyczące jej żądania i odpowiedzieć na wszystkie skargi. Ponadto mają Państwo prawo zgłaszać żądania i zażalenia do właściwego organu ds. ochrony danych. Może to być organ nadzorczy w kraju lub stanie federalnym będącym miejscem Państwa zamieszkania. Właściwym organem nadzorczym dla 3M w Europie jest:

  Komisja ds. Ochrony Prywatności
  Rue de la Presse 35, 1000 Brussels
  E-mail: commission@privacycommission.be
  URL: www.privacycommission.be Nr telefonu: +32 (0)2 274 4800

  Komisja ds. Ochrony Prywatności
  Rue de la Presse 35, 1000 Brussels
  E-mail: commission@privacycommission.be
  Nr telefonu: +32 (0)2 274 4800

 • Pytania dotyczące niniejszej Polityki lub naszych Deklaracji dotyczących prywatności

  Pytania dotyczące niniejszej Polityki, Szczegółowych deklaracji dotyczących prywatności lub sposobu wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych prosimy kierować do europejskiego inspektora ochrony danych 3M na adres:

  Attn. EU Data Protection Officer
  3M Belgium, Hermeslaan 7, B-1831 Diegem, Belgium
  e-mail: DPO_EU@mmm.com
  Nr telefonu: +32 2 7224594

  Attn. EU Data Protection Officer
  3M Belgium, Hermeslaan 7, B-1831 Diegem, Belgium
  e-mail: DPO_EU@mmm.com
  Nr telefonu: +32 2 7224594

 • Zmiany w niniejszej Polityce i naszych Deklaracjach dotyczących prywatności

  Zmiany w niniejszej Polityce prywatności, wraz z informacjami dotyczącymi zmian materiałów, będą publikowane w tej witrynie. 3M zastrzega sobie prawo do aktualizowania i zmieniania niniejszej Polityki i Szczegółowych deklaracji dotyczących prywatności w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Wszelkie zmiany dotyczą wyłącznie danych osobowych zgromadzonych po opublikowaniu tych zmian.

  Data ostatniej aktualizacji niniejszej Polityki: maj 2018 r.