1. Polityka prywatności

Polityka prywatności internetowej 3M

 

 

 • Globalna polityka prywatności internetowej 3M

  3M respektuje Państwa prawo do prywatności. Niniejsza polityka stanowi podsumowanie określające, jakie dane osobowe umożliwiające identyfikację danej osoby oraz inne informacje możemy zbierać, jak możemy korzystać z tych informacji oraz obejmuje inne istotne tematy dotyczące Państwa prywatności i ochrony danych osobowych.

  Zasadą 3M jest przestrzeganie wszelkich stosownych przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych. Zasada ta odzwierciedla znaczenie jakie przywiązujemy do procesu pozyskania i utrzynmania zaufania naszych pracowników, klientów, partnerów biznesowych oraz innych osób, które udostępniają nam swoje dane osobowe.

  Niniejsza polityka dotyczy wszystkich stron internetowych obsługiwanych przez lub w imieniu 3M i obejmuje podmioty 3M na całym świecie.

 • Pojęcia dotyczące prywatności na stronach internetowych

  Chociaż niniejsza polityka dotyczy wszystkich stron internetowych 3M, każda strona internetowa 3M ma inny cel i inne funkcje. Jeżeli dana strona internetowa 3M wymaga dodatkowych lub innych środków umożliwiających ujawnienie danych osobowych, zapewniamy te środki na stronie internetowej lub zapewniamy odrębną Politykę Prywatności dotyczącą danej strony internetowej, również dostępną na tej stronie. Każdy indywidualny przypadek ujawnienia danych lub stwierdzenie dotyczące polityki prywatności na stronie internetowej 3M uzupełnia i wnosi poprawki do niniejszej Polityki.

 • Państwa zgoda

  Korzystając ze strony internetowej 3M, wyrażają Państwo zgodę na warunki niniejszej polityki prywatności. Każdorazowo, gdy przesyłają Państwo dane korzystając z tej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przesyłanych danych w sposób opisany w niniejszej polityce oraz mających zastosowanie krajowych lub odnoszących się do strony internetowej Politykach Prywatności.

 • Informacje przesyłane przez Państwa dobrowolnie

  3M zbiera dane które przekazują Państwo świadomie i dobrowolnie w celu korzystania z funkcji lub użytkowania określonego elementu strony internetowej 3M. Na przykład, 3M może zbierać Państwa dane, dzięki czemu mogą Państwo otrzymywać powiadomienia e-mail, kiedy wypełnią Państwo kwestionariusz lub kiedy składają Państwo zapytania dotyczące informacji o produkcie, zadają pytania lub przesyłają informacje zwrotne drogą e-mail. W wielu przypadkach informacje te mogą obejmować zbieranie danych osobowych.

  3M wykorzystuje Państwa dane wyłącznie w celach, do których je Państwo przekazują. Na przykład, jeżeli podają Państwo adres e-mail zgłaszając się do otrzymywania powiadomień e-mail, będziemy wykorzystywać Państwa adres e-mail do dostarczania wybranych przez Państwa powiadomień e-mail.

  Wiele spośród stron internetowych 3M zezwala na dokonywanie wyborów dotyczących celów przetwarzania Państwa danych osobowych. W większości przypadków zadajemy Państwu pytanie o wskazanie wyboru w momencie korzystania ze strony, na której podają Państwo dane osobowe.

  Możemy także wykorzystywać dane zbierane na stronach internetowych 3M do różnych celów biznesowych, takich jak obsługa klienta, zapobieganie nadużyciom i oszustwom, poprawa jakości produktów i usług oraz zapewnienie Państwu i Państwa firmie źródła informacji i ofert, które uznajemy za interesujące dla Państwa. Możemy również usuwać wszystkie dane umożliwiające identyfikację osobistą oraz wykorzystywać pozostałe dane do celów historycznych, statystycznych lub naukowych.

   

   

 • Dane zbierane automatycznie

  3M zbiera przesyłane dane automatycznie, z poziomu Państwa przeglądarki internetowej. Dane te na ogół zawierają adres IP Państwa dostawcy usług internetowych, nazwę Państwa systemu operacyjnego (na przykład Macintosh® czy Windows®) oraz nazwę i wersję Państwa przeglądarki internetowej (na przykład Internet Explorer® lub Safari®). Dane które otrzymujemy zależnie od ustawień Państwa przeglądarki internetowej. Prosimy o sprawdzenie Państwa przeglądarki internetowej, jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się, jakie informacje przesyła Państwa przeglądarka lub jak zmienić jej ustawienia.

  Wykorzystujemy te dane, dla celów usprawniania naszych stron internetowych i zwiększania ich kompatybilności z technologią stosowaną przez odwiedzających nasze strony internetowe.

 • Pliki cookie

  "Cookie" to plik zawierający dane, umieszczany w Państwa urządzeniu w trakcie wizyty na stronie internetowej. Pliki cookie oraz podobne technologie mogą poprawiać jakość odbioru usług przez użytkownika poprzez zapisywanie preferencji, personalizację Państwa doświadczenia online, przechowywanie przedmiotów w koszyku na zakupy, a czasami poprzez przesyłanie Państwu reklam dostosowanych do Państwa zainteresowań.

  Wszystkie strony internetowe 3M wykorzystują "sesyjne pliki cookie". Sesyjne pliki cookie nie identyfikują Państwa, a ich ważność wygasa po zamknięciu przeglądarki. Na przykład, jeżeli korzystają Państwo z katalogu produktów 3M, umieszczamy w Państwa komputerze sesyjny plik cookie powiadamiający, które strony już Państwo odwiedzili. Możemy korzystać z tych danych, aby wskazywać Państwu inne, potencjalnie interesujące Państwa produkty.

  Niektóre strony internetowe 3M korzystają również z "trwałych plików cookie". Ważność tych plików cookie nie wygasa w momencie zamknięcia przeglądarki. Trwałe pliki cookie pozostają na Państwa komputerze do momentu ich usunięcia przez Państwa lub wygaśnięcia ich ważności. Przypisując komputerowi unikalny identyfikator, jesteśmy w stanie stworzyć bazę wskazującą dokonywane w przeszłości wybory, dzięki czemu możemy dostarczyć Państwu automatyczne preferencje, oszczędzając czas i wysiłek podczas kolejnych wizyt na stronie internetowej. Na przykład, po dokonaniu zakupu, jeżeli zdecydują się Państwo dokonać kolejnego zakupu, Państwa adres na który ma być doręczona dostawa zostanie zachowany i konieczne będzie jedynie jego potwierdzenie.

 • Ustawienia plików cookie na Państwa komputerze

  Podczas pierwszych odwiedzin na polskiej stronie internetowej 3M, zostaną Państwu wyświetlone przyciski, umożliwiające zezwolenie na używanie plików cookie przez stronę lub uzyskanie dodatkowych informacji na temat tych plików.

  Jeżeli wybiorą Państwo opcję "Zgadzam się i przechodzę dalej", wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z plików cookie na danej stronie i mogą Państwo kontynuować jej przeglądanie.
  Wybór opcji "Szczegółowe informacje" powoduje wyświetlenie pola w którym znajdują się bardziej szczegółowe opcje dotyczące preferencji związanych z plikami cookie. Wystarczy przejrzeć opisy plików cookie, a przesunięcie suwaka umożliwia wybór typów plików cookie jakie będą akceptowane w trakcie Państwa wizyty.
  Należy pamiętać, że niemożliwa jest rezygnacja z opcji Wymagane pliki cookie, ponieważ są one niezbędne dla funkcjonowania strony.
  Po dokonaniu wyboru należy kliknąć polecenie "Wyślij preferencje" i kontynuować odwiedziny na stronie.
  Podczas każdych odwiedzin na polskiej stronie internetowej 3M, kliknięcie odnośnika "Preferencje plików cookie" znajdującego się u dołu każdej strony umożliwia uzyskanie dostępu do informacji dotyczących plików cookie oraz zmianę ustawień.

  Jakkolwiek nie mają Państwo obowiązku akceptowania plików cookie podczas odwiedzin stron internetowych 3M, jednakże odrzucenie niektórych plików cookie może spowodować, iż nie będą Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcji strony.

  Ponadto, Państwa przeglądarka może pozwalać na dostosowywanie ustawień pod kątem przyjmowania lub odrzucania plików cookie, lub powiadamiania o umieszczeniu pliku cookie na Państwa komputerze.

 • Przetwarzanie i współdzielenie Państwa danych

   

  3M nie będzie sprzedawać danych osobowych zbieranych na jej stronach internetowych brokerom list mailingowych bez Państwa wyraźnej dobrowolnej zgody.
  Wiele spośród stron internetowych 3M pozwala na wybór dotyczący ujawniania i/lub przenoszenia Państwa danych osobowych. W większości przypadków zadajemy Państwu pytanie o wskazanie wyboru w momencie korzystania ze strony, na której podają Państwo dane osobowe.

  3M nie ujawni danych osobowych osób odwiedzających naszą stronę internetową za wyjątkiem:

  O ile jednoznacznie nie określono inaczej, możemy wykorzystywać dane zbierane na stronach internetowych 3M w celu poprawy treści strony, dostosowywania strony do Państwa preferencji, przekazywania Państwu informacji (jeżeli wyrazili Państwo taką zgodę) dla naszych celów marketingowych i badawczych oraz dla wszelkich innych celów określonych na stronie.

  3M może udostępniać Państwa dane osobowe innym podmiotom 3M. W przypadku udostępnienia danych, podmioty 3M, o których mowa powyżej wykorzystają je w sposób odpowiedni dla celu dla którego zostały one pierwotnie zebrane (lub na który wyrazili Państwo dobrowolną zgodę).

  3M może również udostępniać Państwa dane osobowe osobom trzecim zatrudnianym w celu wykonywania usług pomocniczych dla naszej 3M. W/w osoby trzecie mają obowiązek przetwarzania udostępnianych przez nas danych osobowych wyłącznie w celu wykonywania dla nas odpowiednich usług oraz traktowania Państwa danych osobowych w sposób ściśle poufny zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony prywatności i danych osobowych.

  W niektórych, ograniczonych okolicznościach możemy współdzielić lub przekazywać dane osobowe niezwiązanym z nami osobom trzecim. Na przykład, możemy zapewniać trzeciej stronie dostęp do danych osobowych (i) w przypadku wyrażenia Państwa dobrowolnej zgody; (ii) w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami przepisów prawnych lub wyrokami sądowymi; (iii) dla celów badania potencjalnych przestępstw, takich jak kradzież tożsamości; (iv) w związku ze sprzedażą, zakupem, fuzją, reorganizacją, likwidacją lub rozwiązaniem 3M lub podmiotu 3M; lub (v) w innych okolicznościach określonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa. W powyższych przypadkach, podejmiemy odpowiednie kroki mające na celu ochronę Państwa danych osobowych.

   

 • Bezpieczeństwo danych osobowych

  Państwa dane osobowe będą przechowywane w bazach danych 3M lub bazach danych utrzymywanych przez podmioty świadczące nam usługi. Większość z tych baz danych znajduje się na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych.

  3M utrzymuje stosowne środki ostrożności w celu ochrony bezpieczeństwa, poufności oraz integralności danych osobowych. Na przykład, korzystamy z bezpiecznej technologii w celu przesyłania danych osobowych przez internet.

  Ograniczamy dostęp do danych osobowych wyłącznie podmiotom które mają taką potrzebę uzasadnioną biznesowo.

  Pomimo, iż stosujemy środki bezpieczeństwa, ułatwiające ochronę danych osobowych przed nieupoważnionym ich ujawnieniem, nadużyciem lub zmianami, należy pamiętać, że żadna transmisja danych w internecie nie jest całkowicie bezpieczna ani wolna od błędów. 3M nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia bezpieczeństwa pozostające poza naszą racjonalną kontrolą.

 • Program bezpiecznego transferu danych osobowych

  3M poświadcza zgodność z porozumieniem ramowym USA-UE w sprawie bezpiecznego transferu danych osobowych oraz z porozumieniem ramowym USA-Szwajcaria w sprawie bezpiecznego transferu danych osobowych w odniesieniu do niektórych kategorii informacji umożliwiających identyfikację osób przekazywanych do USA z UE, EOG i Szwajcarii. Tutaj znajduje się więcej informacji dotyczących certyfikacji 3M w zakresie bezpiecznego transferu danych osobowych.

 • Odnośniki do stron internetowych osób trzecich

  Strony internetowe 3M mogą zawierać odnośniki do stron internetowych nie obsługiwanych przez 3M. Podajemy te odnośniki w ramach świadczenia usług, co nie stanowi domniemania, że popieramy działalność oraz treści zamieszczone na tych stronach, jak również posiadania jakichkolwiek związków z ich operatorami. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności zamieszczoną na odwiedzanych stronach internetowych przed rozpoczęciem korzystania z tych stron lub podawania na nich danych osobowych.

 

 • Dostęp do danych osobowych

  Zapewniamy Państwu możliwość sprawdzania, poprawiania i aktualizowania danych osobowych które są nam przekazywane przez Państwa na stronach internetowych 3M lub przy pomocy mechanizmów komunikacji zwrotnej zapewnionych na danej stronie internetowej 3M, lub kontaktując się z nami drogą e-mailową, lub na piśmie, kierując korespondencję na adres 3M, Business Conduct and Compliance, 220-11W-02, 3M Center, 3M Company, St. Paul, MN 55144-1000.

 • Przechowywanie danych osobowych

  Okres, w jakim przechowywane będą dane osobowe, jest zmienny i zależy od celu oraz sposobów wykorzystywania zbieranych danych. Istnieją wymagania prawne jakie obowiązują dla niektórych typów danych, określające czas ich przechowywania. W przeciwnym wypadku dane przechowujemy przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne dla celów dla których dane zebrano.

 • Dzieci

  Większość stron internetowych 3M nie jest przeznaczona dla dzieci w wieku poniżej 13 roku zycia. 3M nie będzie świadomie zabiegać ani pobierać danych osobowych od dzieci na swoich stronach internetowych, za wyjątkiem sytuacji dozwolonych na mocy odpowiednich przepisów prawnych.

 • Pytania dotyczące niniejszej polityki lub naszych polityk prywatności

  Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące tej polityki lub polityk prywatności mających zastosowanie dla danego kraju lub strony internetowej lub wykorzystywania przez nas danych osobowych, prosimy o kontakt drogą e-mail lub na piśmie, kierując korespondencję na adres

  3M Company, Zasady etyki i dzialania zgodnego z prawem (Business Conduct and Compliance)
  3M Center 220-11W-02
  St. Paul, MN 55144-1000

 • Zmiany niniejszej polityki i polityk prywatności

  Zmiany dotyczące polityki prywatności będą publikowane na tej stronie internetowej. 3M zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub zmian niniejszej polityki oraz wszelkich polityk prywatności dotyczących danej strony internetowej w dowolnym momencie oraz bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie zmiany będą obowiązywać wyłącznie w odniesieniu do danych osobowych jakie będziemy zbierać po opublikowaniu ogłoszenia o zmianie polityki.

Dołącz do nas
Wymienione marki są znakami towarowymi firmy 3M.
Polska   
polski