1. Wszystkie produkty 3M

Zestaw 3M™ typu ELISA do wykrywania białek obecnych w soi, E96SOY, zestaw 96 studzienek

3M ID 7100151351
  • Przeznaczony do wykrywania przetworzonych i nieprzetworzonych białek docelowych alergenów.
  • Test jest przystosowany do wymazów z próbek środowiskowych, wody po płukaniu w systemie CIP i próbek żywności.
  • Uniwersalny protokół ułatwia testowanie wielu próbek, oszczędzając odczynniki i czas.
 More...
Specyfikacja
Czas badania
50 Minuta
Limit oznaczalności (LOQ)
2.0 ppm
Marka
3M™
Protein Threshold
2 ppm
Rodzaj badania
Alergen
Rodzaj produktu
Test
Segment Wytwórstwa
Monitorowanie środowiska, Testy pakowania i przechowywania, Mleczarstwo, Produkty gotowe do jedzenia
Temperatura przechowywania
36-46°F
Temperatura przechowywania (stopnie Celsjusza)
2-8°C
Szczegóły
  • Przeznaczony do wykrywania przetworzonych i nieprzetworzonych białek docelowych alergenów.
  • Test jest przystosowany do wymazów z próbek środowiskowych, wody po płukaniu w systemie CIP i próbek żywności.
  • Uniwersalny protokół ułatwia testowanie wielu próbek, oszczędzając odczynniki i czas.

Zestaw 3M™ typu ELISA do wykrywania białek obecnych w soi jest przeznaczony do wykrywania obecności białek soi w wodzie pochodzącej z ostatniego etapu płukania w systemie czyszczenia na miejscu (CIP), w próbkach środowiskowych, składnikach żywności i przetworzonych produktach spożywczych.

W zestawie 3M typu ELISA do wykrywania białek soi wykorzystywana jest metoda Sandwich ELISA. Białka soi obecne w próbce reagują z przeciwciałem przeciwko białkom soi zaabsorbowanym na powierzchni studzienek do mikromiareczkowania z polistyrenu. Po usunięciu niezwiązanych białek przez wypłukanie dodaje się przeciwciała przeciwko białkom soi sprzężone z peroksydazą chrzanową (HRP). Takie znakowane enzymem przeciwciała tworzą kompleksy z wcześniej związanym białkiem soi. Po zakończeniu drugiego etapu płukania enzym wiąże się z immunosorbentem przez dodanie substratu chromogenicznego, 3,3’,5,5’ tetrametylobenzydyny (TMB). Kolor powstały w wyniku tej reakcji enzymatycznej jest bezpośrednio związany ze stężeniem białek soi w badanej próbce; w związku z tym absorbancja przy długości fali 450 nm stanowi miarę stężenia białek soi w badanej próbce. Ilość białek soi w badanej próbce można wyekstrapolować ze standardowej krzywej utworzonej ze standardów znanego stężenia i dostosowanej w sposób uwzględniający rozcieńczenie próbki.

Materiały informacyjne
Karta charakterystyki