1. Wszystkie produkty 3M

Płytka kontaktowa 3M ™ dipslides z podłożem PCA / VRGBG,10 sztuk

3M ID DH999996464
  • łatwy odczyt wyniku
  • sterylne
  • prosty w użyciu
 More...
Szczegóły
  • łatwy odczyt wyniku
  • sterylne
  • prosty w użyciu

Count Side 1 Side 2 Total GWP with VRBGA Enterobacteriaceae Count Ogólna liczba drobnoustrojów – podłoże PCA Enterobacteriaceae – podłoże VRBG

Dołącz do nas
Wymienione marki są znakami towarowymi firmy 3M.
Polska   
polski