1. Wszystkie produkty 3M

3M™ Fluorinert™płyn specjalistyczny FC-3283

3M ID B00043108
  • Stabilność termiczna
  • Stabilność chemiczna
  • Szeroki zakres temperatury pracy
  • Nie przewodzący
 More...
Szczegóły

3M™ Fluorinert™ FC-3283 to płyn specjalistyczny charakteryzujący się bardzo dobrymi właściwościami dielektrycznymi, stabilny termicznie i chemicznie, idealny do wielu zastosowań związanych z jednofazową wymianą ciepła, zwłaszcza w przemyśle elektronicznym i półprzewodnikowym.

Płyn specjalistyczny 3M™ Fluorinert™ FC-3283 do elementów elektronicznych jest przezroczystą, bezbarwną, nieprzewodzącą elektrycznie, niepalną, stabilną termicznie i chemicznie cieczą. Nie pozostawia osadu, jest idealna do wielu zastosowań wymagających płynnych nośników ciepła. Szeroki zakres utrzymywania stanu ciekłego (od -50 do 128 st. C) i kompatybilność sprawiają, że dobrze nadaje się do różnorodnych zastosowań przenoszenia ciepła w jednofazowych i dwufazowych systemach elektronicznych, w tym na rynku półprzewodników do wytrawiaczy, implantów jonowych, próbników itp. Ponieważ FC-3283 ma wyjątkowo wąski zakres temperatury wrzenia, jego skład nie będzie z czasem ulegał zmianom, co zapewnia spójne właściwości transportowe.

  • Stabilność termiczna
  • Stabilność chemiczna
  • Szeroki zakres temperatury pracy
  • Nie przewodzący
  • Wąski zakres wrzenia

Sugerowane zastosowania

  • Dobrze nadaje się do wielu procesów wymiany ciepła w jednofazowych i dwufazowych systemach elektronicznych, w tym na rynku półprzewodników, implantów jonowych, próbników itp.
Specyfikacja
Linia produktów
FC-3283
Zastosowanie
Przenoszenie ciepła, Chłodzenie półprzewodników
Materiały informacyjne
Arkusze danych