1. Wszystkie produkty 3M
 • 3M™ Dyneon™ PFA 6502TZ Tworzywo Fluorowe Granulat , worki 25kg/55lb
 • 3M™ Dyneon™ PFA 6502TZ Tworzywo Fluorowe Granulat , worki 25kg/55lb

  Numer produktu 3M 6502TZ3M ID 7000059172
  • W porównaniu z typami N, produkty 3M™ Dyneon™ PFA Tworzywo Fluorowe serii T są modyfikowane chemicznie, aby osiągnąć dodatkowe korzyści: 3M™ Dyneon™ PFA Tworzywo Fluorowe serii T wykazują się dużą stabilnością termiczną, co pozwala na szeroki zakres warunków przetwarzania. Dodatkowo można je łatwo odformowywać, wykazują lepszą odporność na pękanie pod wpływem naprężeń i charakteryzują się gładką powierzchnią.
  • Generalnie produkty 3M™ Dyneon™ PFA Tworzywo Fluorowe serii T są stosowane do ochrony antykorozyjnej w zaworach, pompach, zbiornikach, rurkach i przewodach grzejnych. 3M™ Dyneon™ PFA 6502TZ Tworzywo Fluorowe Granulat, o wskaźniku MFI (372°C/5kg) 2g/10min, jest materiałem o wysokiej lepkości i jest stosowany w procesach wymagających niskich sił ścinających, takich jak wytłaczanie grubościenne, wykładziny, formowanie transferowe lub wytłaczanie rur, zwłaszcza gdy wymagany jest szeroki zakres warunków przetwarzania i łatwe odformowywanie.
  • Wysoka przejrzystość
  • Doskonała i niemal uniwersalna odporność na rozpuszczalniki i chemikalia
   More...
  Szczegóły

  3M™ Dyneon™ PFA 6502TZ Tworzywo Fluorowe Granulat to całkowicie fluorowany kopolimer wykonany z tetrafluoroetylenu i eteru perfluorowinylowego, odznaczający się doskonałą odpornością na wpływ temperatury, optymalną odpornością chemiczną i odporną na starzenie oraz bardzo dobre właściwości dielektryczne. Cechy szczególne: Stosowalny w szerokim zakresie temperatur, ekstremalna odporność na starzenie i stabilność UV, wysoki indeks tlenowy LOI: nie wspomaga spalania, dobra charakterystyka anytadhezyjna, poprawiona odformowywalność

  • W porównaniu z typami N, produkty 3M™ Dyneon™ PFA Tworzywo Fluorowe serii T są modyfikowane chemicznie, aby osiągnąć dodatkowe korzyści: 3M™ Dyneon™ PFA Tworzywo Fluorowe serii T wykazują się dużą stabilnością termiczną, co pozwala na szeroki zakres warunków przetwarzania. Dodatkowo można je łatwo odformowywać, wykazują lepszą odporność na pękanie pod wpływem naprężeń i charakteryzują się gładką powierzchnią.
  • Generalnie produkty 3M™ Dyneon™ PFA Tworzywo Fluorowe serii T są stosowane do ochrony antykorozyjnej w zaworach, pompach, zbiornikach, rurkach i przewodach grzejnych. 3M™ Dyneon™ PFA 6502TZ Tworzywo Fluorowe Granulat, o wskaźniku MFI (372°C/5kg) 2g/10min, jest materiałem o wysokiej lepkości i jest stosowany w procesach wymagających niskich sił ścinających, takich jak wytłaczanie grubościenne, wykładziny, formowanie transferowe lub wytłaczanie rur, zwłaszcza gdy wymagany jest szeroki zakres warunków przetwarzania i łatwe odformowywanie.
  • Wysoka przejrzystość
  • Doskonała i niemal uniwersalna odporność na rozpuszczalniki i chemikalia
  • Doskonałe właściwości izolacyjne dielektryczne, tj. odporność na przebicie i stała dielektryczna
  Specyfikacja
  Forma produktu
  Pelet
  gęstość właściwa
  2,15
  Moduł sprężystości przy zginaniu
  550 MPa (80,000 psi)
  Możliwości
  Odporność na działanie substancji chemicznych, Odporność na temperaturę
  Przemysł
  CPI/półprzewodnik, Kauczuk i tworzywo sztuczne
  Rodzaj pojemnika
  Paleta
  Rodzaj produktu
  PFA
  Temperatura topnienia
  310°C (590°F)
  Waga netto (jednostki metryczne)
  900 Kilogram
  Wskaźnik szybkości płynięcia (MFI)
  2 g/10 min.
  Materiały informacyjne