1. Wszystkie produkty 3M

3M™ Comply™ SteriGage™ wskaźnik chemiczny - integrator, 1243B

3M ID 7000002708
  • Technologia przemieszczającego się tuszu pozwala na szybkie uzyskanie obiektywnego wyniku „Akceptacja” albo „Odrzucenie”.
  • Może być stosowany we wszystkich cyklach sterylizacji parowej 121 - 135°C.
  • Wynik integratora koreluje z wynikiem wskaźnika biologicznego w trzech punktach z zadaną temperaturą i czasem przy idealnych warunkach sterylizacji parowej.
  • Pomaga zidentyfikować błędy w procesie sterylizacji, wskazując lokalne nieprawidłowości.
 More...
Specyfikacja
Marka
Comply™
Metoda starylizacji
Para wodna
Model
1243B
Product Use
Kontrola pakietu
Przemysł
Nauki przyrodnicze
Rodzaj produktu
Akcesorium
Szczegóły
  • Technologia przemieszczającego się tuszu pozwala na szybkie uzyskanie obiektywnego wyniku „Akceptacja” albo „Odrzucenie”.
  • Może być stosowany we wszystkich cyklach sterylizacji parowej 121 - 135°C.
  • Wynik integratora koreluje z wynikiem wskaźnika biologicznego w trzech punktach z zadaną temperaturą i czasem przy idealnych warunkach sterylizacji parowej.
  • Pomaga zidentyfikować błędy w procesie sterylizacji, wskazując lokalne nieprawidłowości.
  • Identyfikuje niesterylne pakiety, przed użyciem ich zawartości w sterylnym polu operacyjnym.
  • Certyfikat niezależnej jednostki notyfikowanej, potwierdzający zgodność wskaźników z wymaganiami ANSI, AAMI, ISO 11140-1 - typ 5.

Integrator chemiczny, zgodny z normą PN EN ISO 11140-1, typ 5, do użycia w celu określenia, czy warunki procesu sterylizacji zostały spełnione wewnątrz każdego poddanego procesowi sterylizacji pakietu.

Monitorowanie sterylizacji parą wodną - kontrola penetracji pary wodnej do wnętrza sterylizowanych pakietów.