• Ochrona danych w sektorze publicznym

  Obejrzyj film

  Ochrona danych w sektorze publicznym

  • Ochrona danych w instytucjach rządowych i sektorze publicznym jest coraz ważniejszym zadaniem. Od 2008 r. doszło do ponad 1000 przypadków utraty dany osobowych przez władze lokalne. Potencjalne konsekwencje, w tym finansowe, utraty danych poufnych są bardzo dotkliwe, dlatego niezwykle istotnie jest prawidłowe zabezpieczenie wszystkich urządzeń.

   W związku z upowszechnianiem się biur na planie otwartym i eksponowanych punktów obsługi klienta rośnie także ryzyko utraty informacji poufnych. Wystarczy, że nieupoważniona osoba usiądzie lub przejdzie obok urządzenia, na którym są wyświetlone informacje poufne, aby uzyskała do nich dostęp.

   Rosnąca popularność pracy zdalnej dodatkowo naraża pracowników sektora publicznego na ryzyko utraty danych wrażliwych podczas korzystania z urządzeń mobilnych w podróży. Kawiarnie, stacje kolejowe i lotniska to idealne miejsca dla złodziei danych poufnych.

   Ramy polityki zabezpieczeń określają środki bezpieczeństwa wymagane we wszystkich instytucjach państwowych w Wielkiej Brytanii. Osią tego programu jest zarządzanie ryzykiem w kontekście bezpieczeństwa danych, tak aby umożliwić bezpieczne i efektywne prosperowanie przedsiębiorstw. Coraz więcej instytucji rządowych zwiększa bezpieczeństwo wizualne i podejmuje odpowiednie działania w zakresie ochrony danych poufnych wyświetlanych na ekranach urządzeń, dostosowując się do coraz bardziej restrykcyjnych wymagań w tym zakresie.

   Wymagania polityki zabezpieczeń obejmują wyraźne zasady dotyczące ekranów komputerów, na których przetwarzane są dane wrażliwe, oraz obowiązek zakrywania lub zabezpieczania ekranów z informacjami poufnymi przed możliwością ich zobaczenia przez osoby nieupoważnione. Ponadto wprowadzono wymóg stosownego zabezpieczenia wszelkich urządzeń przenośnych wykorzystywanych do pracy zdalnej.

   Coraz więcej instytucji rządowych zwiększa bezpieczeństwo wizualne i podejmuje odpowiednie działania w zakresie ochrony danych poufnych wyświetlanych na ekranach urządzeń, dostosowując się do coraz bardziej restrykcyjnych wymagań w tym zakresie. Rodzina filtrów prywatyzujących 3M gwarantuje szybką i skuteczną ochronę laptopów, monitorów i urządzeń mobilnych przed złodziejami danych. Filtry prywatyzujące 3M wykorzystują opatentowaną technologię blokującą widoczność ekranu ze wszystkich stron, a produkty z gamy Gold — także widok z góry, zapewniając bezpieczeństwo wyświetlanych danych poufnych.