• Dochodzenie parlamentarne w sprawie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

  Dochodzenie parlamentarne w sprawie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

  Dochodzenie parlamentarne w sprawie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

  Dochodzenie parlamentarne w sprawie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

  • Rodzina wąskich blokad

   Dochodzenie parlamentarne w sprawie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni rozpoczęło się od ataku na witrynę TalkTalk. Komisja ds. kultury mediów i sportu chce zbadać, jak firmy przechowują i zabezpieczają informacje klientów, i sprawdzić, czy wyciek danych w TalkTalk może mieć szersze implikacje dla sektora telekomunikacyjnego.

   Zainteresowane strony poproszono o opinie na temat solidności stosowanych w firmach metod ochrony danych osobowych oraz wysokości inwestycji w tym obszarze.

   Innymi omawianymi problemami będą m.in. reakcja TalkTalk na wyciek danych oraz stopień dopasowania bieżących procedur nadzoru, regulacji i egzekucji do zagrożenia. Jesse Norman, przewodniczący komisji, skomentował: „Ujawniły się poważne problemy zarówno w zakresie istniejących zabezpieczeń danych cyfrowych, jak i reakcji na przestępczość w cyberprzestrzeni.

   Ta komisja ma zbadać w szczególności atak na TalkTalk jako dostawcę usług telekomunikacyjnych i internetowych, ale biorąc pod uwagę niedawną decyzję o przeniesieniu Information Commissioner’s Office do DCMS, przyjrzymy się również szerzej problemowi bezpieczeństwa danych osobowych online”.


  • Wśród poruszanych problemów znajduje się również kwestia, czy firmy przeznaczają dostatecznie dużo środków na ochronę danych i czy starają się przewidywać przyszłe zagrożenia.

   Komisja zbada też, jakie mechanizmy rekompensaty stosują firmy wobec klientów, którzy zostali poszkodowani w wyniku wycieku danych, a także prawdopodobne kierunki rozwoju przestępczości w cyberprzestrzeni.