• Bezpieczeństwo danych w służbie zdrowia

  Obejrzyj film

  Bezpieczeństwo danych w służbie zdrowia

  • Z powodu coraz częstszych skarg na problemy z ochroną danych w służbie zdrowia zgłaszanych w Information Commissioner's Office rosną potrzeby w zakresie systemów zabezpieczeń informacji. ICO może nakładać grzywny sięgające pół miliona GBP za poważne naruszenia zapisów Ustawy o ochronie danych osobowych, jeśli takie naruszenie może spowodować poważne straty po stronie zainteresowanych osób. Potencjalne konsekwencje, w tym finansowe, utraty danych poufnych są bardzo dotkliwe, dlatego niezwykle istotnie jest prawidłowe zabezpieczenie wszystkich urządzeń.

   W Wielkiej Brytanii aż 37% przypadków naruszenia zapisów ustawy o ochronie danych osobowych jest spowodowane niedbalstwem i błędami pracowników, a od 2011 r. odnotowano ponad 2 miliony takich zdarzeń w państwowej służbie zdrowia (NHS). Zagrożenie utraty danych rośnie wraz ze wzrostem popularności biur na planie otwartym, nieodgrodzonych stanowisk pielęgniarskich i dużych recepcji. Wystarczy, że nieupoważniona osoba usiądzie lub przejdzie obok urządzenia, na którym są wyświetlone informacje poufne, aby uzyskała do nich dostęp. Także wykorzystywanie nowoczesnych urządzeń przenośnych w służbie zdrowia zwiększa ryzyko dostania się poufnych danych pacjentów w niepowołane ręce.

   Coraz więcej placówek medycznych, zarówno państwowych, jak i prywatnych, ma świadomość tych niebezpieczeństw i inwestuje w poprawę bezpieczeństwa wizualnego, aby chronić poufne dane pacjentów i zapewnić zgodność z brytyjską ustawy o ochronie danych osobowych. To wiąże się z koniecznością stosowania odpowiednich środków technicznych i administracyjnych, zapobiegających nieupoważnionemu lub niezgodnemu z prawem przetwarzaniu danych pacjentów oraz przypadkowej utracie lub zniszczeniu takich informacji.

   Rodzina filtrów prywatyzujących 3M gwarantuje szybką i skuteczną ochronę laptopów, monitorów i urządzeń mobilnych przed złodziejami danych. Filtry prywatyzujące 3M wykorzystują opatentowaną technologię blokującą widoczność ekranu z boków, a w przypadku złotych filtrów — także widok z góry, zapewniając bezpieczeństwo wyświetlanych danych poufnych.