• Firmy boją się surowych kar za nieprzestrzeganie obowiązujących w UE przepisów o ochronie danych

  Firmy boją się surowych kar za nieprzestrzeganie obowiązujących w UE przepisów o ochronie danych

  Firmy boją się surowych kar za nieprzestrzeganie obowiązujących w UE przepisów o ochronie danych

  Firmy boją się surowych kar za nieprzestrzeganie obowiązujących w UE przepisów o ochronie danych

  • Firmy zajmujące się danymi boją się surowych kar za nieprzestrzeganie obowiązujących w UE przepisów o ochronie danych

   Szacuje się, że łamanie obowiązujących w UE przepisów ochronie danych może kosztować firmy nawet cztery procent ich rocznego globalnego obrotu. Z opublikowanego przez Statewatch dokumentu, który wyciekł z biura prezydencji Rady Unii Europejskiej, wynika, że czteroprocentowy limit kary będzie dotyczył naruszeń przepisów o ochronie danych, które wpływają na prawa podmiotów danych.

   Dwuprocentowy limit pozostanie w mocy dla innego rodzaju naruszeń, na przykład gdy podmiot kontrolujący dane, który złamał wcześniej przepisy, nie podporządkuje się nakazowi urzędu nadzorczego.

   Wcześniej Parlament Europejski wyraził poparcie dla limitu kar na poziomie pięciu procent rocznych obrotów firmy. Tymczasem Rada Unii Europejskiej zaproponowała progowy system kar z limitem na poziomie dwóch procent rocznych obrotów.

   Propozycja przedstawiona w ujawnionym dokumencie jest zatem kompromisem pomiędzy oboma stanowiskami i zostanie rozważona przez Parlament Europejski i Komisję Europejską, zanim zostanie ewentualnie wprowadzona w następnym roku.

  • ustawodawcy zastanowią się również, czy mianowanie specjalnego urzędnika ds. ochrony danych w poszczególnych państwach będzie obowiązkowe. To jest kolejny obszar sporu, a Rada Unii Europejskiej wystosowała już oświadczenie, że nie uważa, by ustanawianie takiego urzędu miało być obowiązkowe. Z kolei członkowie Parlamentu Europejskiego są zdania, że w bardzo konkretnych okolicznościach taki urząd powinien być tworzony obowiązkowo.